„Nem hiszem, hogy jól fog végződni” – nyolcvan éve támadta meg Németország a Szovjetuniót

Szerző: Bárány Balázs
2021.06.22. 09:12

1941. június 22-én éjjel negyed négykor kezdetét vette a Barbarossa-hadművelet, melynek célja a Szovjetunió lerohanása és térdre kényszerítése volt. A hadjárat annyira meglepte Sztálint, hogy a sokktól napokig elzárkózott a külvilág elől. A német hadseregben azonban nem minden hadvezér volt optimista a hadművelet sikerét illetően, amivel végül sikerült szövetségessé tenni Nagy-Britanniát a Szovjetunióval.

„Nem hiszem, hogy jól fog végződni” – nyolcvan éve támadta meg Németország a Szovjetuniót

1941. június 21-én Sztálin a megszokottnál korábban tért nyugovóra Moszkva melletti dácsájában. Meglehetősen zaklatott volt: egyre szaporodtak a jelentések arról, hogy az egykori Lengyelország területén meghúzott határvonalnál a németek közel negyven alkalommal sértették meg a szovjet légteret. Hogy parancsnokai nyugtalanságát csillapítsa, készenlétet rendelt el, de közben mindvégig meg volt győződve arról, hogy ez az egész csupán a német tábornokok provokációja, magánakciója, és Hitler sosem vetemedne arra, hogy megszegje a két évvel korábban megkötött megnemtámadási szerződést.

Háromnegyed ötkor megcsörrent a telefonja. A vonal túlsó végén Georgij Zsukov hadseregparancsnok jelentkezett, aki közölte Sztálinnal, hogy immár félreérthetetlenül megindult a német támadás. A diktátor egy darabig csak ziháló hangot hallatott, majd azt kérte, hogy a szovjet egységek ne viszonozzák a tüzet: össze kell hívni a Szovjetunió Kommunista Pártjának Politikai Bizottságát, hogy az ügyet megvitassák. Az ülésre egy órán belül sor került, ahol Sztálin továbbra sem volt hajlandó elhinni, hogy Hitler megszegte az egyezményt.

Hamarosan megérkezett a Kremlbe Friedrich von Schulenburg, Németország moszkvai nagykövete, aki megerősítette a hírt:

a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió között beállt a hadiállapot.

Kísérője a következőképp írta le ezt az eseményt: „Miután a nagykövet átadta az üzenetet, néhány pillanatra néma csend lett. Molotov láthatóan belső felindultságával küzdött... Példátlan hitszegésnek nevezte a németek tettét. Németország minden ok nélkül megtámadott egy országot, amellyel megnemtámadási egyezményt kötött.”

A szovjet külügyi népbiztos e nagy felháborodásában minden bizonnyal elfeledkezett arról, hogy 1939-ben nemcsak Németország, hanem a Szovjetunió is megtámadta Lengyelországot – igaz, kéthetes különbséggel. Addig a pillanatig a lengyelek és a szovjetek között is volt egy megnemtámadási szerződés, melyet még 1932-ben kötöttek egymással.

A hadjárat okai

Hitler 1939 óta tartó diadalmenete az angliai csatával megtört. A helyzetet bonyolította, hogy a szigetország az Egyesült Államokhoz fordult segítségért, Molotov pedig 1940 novemberében közölte, hogy a szovjetek a Balkánon is terjeszkedni kívánnak.

Hitler eleve úgy tervezte, hogy a német nép számára Kelet-Európában és orosz földön fog életteret (Lebensraum) biztosítani, ezért úgy döntött, hogy kiadja a „Barbarossa” fedőnevű utasítást, mely szerint

„a német fegyveres erőknek az Anglia elleni háború befejezése előtt gyors hadjáratban szét kell zúzniuk Szovjet-Oroszországot".

Miért pont Barbarossa?

Barbarossa, azaz Rőtszakállú Frigyes, a középkori német történelem egyik legfontosabb alakja. Uralkodása egybeesett a pápaság és a császárság ellentétével, ezért nem meglepő, hogy hadjáratokat vezetett Itáliába azzal a céllal, hogy befolyását az egyházra is kiterjessze, ám e próbálkozása sikertelennek bizonyult. Emellett ő vezette a harmadik keresztes hadjáratot is, mely során életét vesztette 1190-ben, amikor egy folyóba fulladt.

Kudarcai ellenére a német nép számtalan mondát szőtt Frigyes alakja köré, melyek sokban hasonlítanak például Szent László legendáira a magyar történelemből. Sokan úgy hitték, hogy meg sem halt, és ha nagy szükség lesz rá, akkor visszatér.

A germán mitológiáért rajongó és a németek felsőbbrendűségét hirdető nácik számára egyértelmű volt, hogy a nagy keleti hadjáratot a legendás középkori uralkodóról keresztelik el. A hadjárat végül olyan eredményes lett, mint névadójának hegemóniakísérletei. Nomen est omen.

Kezdeti eredmények és zavaró tényezők

A náci háborús gépezet északon a Baltikum és Leningrád felé, a Közép Hadseregcsoport Minszk-Szmolenszk-Moszkva, míg a Dél Hadseregcsoport Kijev-Dnyepropetrovszk irányába haladt. Kezdetben úgy tűnt, hogy a meglepetés ereje elhozhatja a győzelmet: a német légierő (Luftwaffe) a támadás első napján 1800 szovjet repülőgépet semmisített meg, melyek többsége még a földön tartózkodott. Az akció során a támadó fél csak 35 gépet veszített. Ukrajna jelentős része, Belorusszia és a Baltikum német kézre került, és 400 kilométernyire megközelítették Moszkvát.

A hadművelet megindítását azonban az 1941 tavaszán lezajlott balkáni hadműveletek lassították (ezek során került Magyarországhoz a Délvidék).

Mussolini görögországi hódítási kudarcait Hitler nem nézhette tétlenül: attól tartott, hogy a britek azon keresztül esetleg oldalba támadják majd a kelet felé menetelő Dél Hadseregcsoportot.

Emiatt a különakció miatt az inváziót öt héttel elcsúsztatták, melynek eredményeképpen a németeknek csak négy hónapjuk maradt a Szovjetunió elleni hadjáratra. Ennek oka az időjárás volt: a későn jött tavaszi olvadás és a folyók megáradása lassította az előrehaladást, szeptemberre azonban már el kellett volna érniük a fővárost, hogy az októberi nagy esőzéseket és a gyorsan beköszöntő telet megelőzzék.

Volt, aki ellenezte a hadműveletet

Nem minden német parancsnok volt elragadtatva Hitler „zsenialitásától”. Néhányan egyenesen öngyilkos vállalkozásnak tartották a Szovjetunió elleni hadjáratot. Közéjük tartozott a porosz Gerd von Rundstedt, a Dél Hadseregcsoport főparancsnoka, aki egyébként a Führerről sem volt túl jó véleménnyel. Rossz érzéseit a következőképp foglalta össze:

„Ez az Oroszország elleni háború értelmetlen, és nem hiszem, hogy jól fog végződni. De ha elfogadjuk, hogy politikai okok miatt elkerülhetetlen, akkor szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy nem nyerhetünk egyetlen nyári hadjárattal. Nézze csak meg a távolságokat. Lehetetlen, hogy néhány rövid hónap alatt legyőzzük az ellenséget, és a Balti-tengertől az egész Fekete-tengerig elfoglaljuk Oroszország nyugati részét. Fel kell készülnünk egy hosszabb háborúra, és lépésenként kell a kitűzött célok felé haladnunk.”

GERD VON RUNDSTEDT MUSSOLINI ÉS HITLER TÁRSASÁGÁBAN, 1941-BEN. FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

Rundstedt, a „Vaslovag”, sorozatos összetűzésbe került Hitlerrel, aki 1944-ben leváltotta őt a nyugati front éléről, majd a kérészéletű ardenneki hadművelet idejére ismét visszahelyezte oda. Súlyos szívbetegsége miatt a háború után nem vonták felelősségre. 1953-ban halt meg, két héttel Sztálin előtt.

Egymás karjaiba

„Sztálin a világtörténelem egyik legkülönösebb alakja. Kis titkárként kezdte, és sose hagyta el az irodáját, sose mondott beszédet. Az irodájából kormányoz a hozzá hű bürokráciával” – így vélekedett Hitler a szovjet diktátorról, akinek legyőzése ekkorra már mindent prioritást felülírt számára. A hadjárat eredményességével kapcsolatban 1941 júliusában nem voltak kétségei. Egy asztali beszélgetés során a következőket mondta: „Ez a ravasz kaukázusi hajlandó az egész európai Oroszországot feláldozni attól való félelmében, hogy az egészet elveszítheti.

Ne mondja senki, hogy az Urálból vissza lehet foglalni Európát. Ez olyan volna, mintha én Szlovákiában ülve akarnám meghódítani a Birodalmat. Ez lesz az egyik katasztrófa, amelynek a Szovjet Birodalom áldozatává lesz.”

A Führer jóslata azonban nem vált be.

Sztálin a támadás után ugyan napokig nem tért magához – az invázió hírét is Molotov tudatta az orosz néppel az állami rádión keresztül – e  rövid hezitálás után azonban összeszedte magát és július 3-án saját maga intézett szózatot „fivéreihez” és „nővéreihez”, elhagyva az „elvtárs” megszólítást. Meghirdette a felperzselt föld taktikáját a németekkel szemben, és enyhített az ortodox egyházra nehezedő nyomáson is, amelyre azt a feladatot bízta, hogy vegyen részt a mozgósításban.

ZSUKOV EGY 1941-ES MOSZKVAI ÉRTEKEZLETEN BESZÉL. FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

Winston Churchill brit miniszterelnök nem lepődött meg akkor, amikor hírét vette a Szovjetunió elleni támadásnak. Június 22-i rádióbeszédében tudatta a világgal, hogy támogatni fogja a Szovjetuniót, július 8-án pedig a következőt üzente Sztálinnak:

„Mi itt mindannyian nagyon örülünk annak, hogy az orosz seregek olyan erős, merész és bátor ellenállást tanúsítanak a nácik egyáltalán nem provokált barbár betörésével szemben. A szovjet katonák és a szovjet nép bátorsága és szívós kitartása általános elragadtatást vált ki. Mi mindent megteszünk, hogy segítsünk önöknek, amennyire az idő, a földrajzi viszonyok és növekvő segélyforrásaink engedik. Minél tovább tart a háború, annál több segítséget tudunk nyújtani.”

A válasszal Sztálin sem késlekedett:

„Az ön üzenetei megvetették a kormányaink közötti megegyezés alapját. Most, mint ön teljes joggal mondotta, a Szovjetunió és Nagy-Britannia harci szövetségesekké váltak a hitleri Németország elleni harcban. Nem kételkedem benne, hogy államaink elég erősnek bizonyulnak, s minden nehézség ellenére szétzúzzuk közös ellenségünket. Talán nem lesz fölösleges közölni önnel, hogy a szovjet csapatok helyzete a fronton továbbra is feszült. A körülmény, hogy Hitler váratlanul felrúgta a megnemtámadási szerződést, és rajtaütésszerűen megtámadta a Szovjetuniót, előnyös helyzetet teremtett a német csapatok számára.”

1941 őszére már nyilvánvaló volt, hogy a Barbarossa-hadműveletet abban a formában, ahogyan Hitler képzelte, nem lehet végrehajtani. A folyamatosan romló időjárási körülmények, az eredményesen mozgósított lakosság és az angolszász hatalmaktól kapott kölcsönbérleti szállítmányok mind a Vörös Hadserege malmára hajtották a vizet.

Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és a Szovjetunió formálódó szövetsége pedig lassan harapófogóba zárta a Harmadik Birodalmat. Chruchill, aki a háború után ezt a koalíciót igencsak megbánta, ekkor még így nyilatkozott Sztálinról:

„Ha Hitler megtámadná a poklot, szerét ejteném, hogy kedvezően szóljak az ördögről.”

MONTÁZS: Bárány Balázs / Azonnali via Wikimedia Commons

Bárány Balázs
Bárány Balázs az Azonnali állandó szerzője

Történész, történelemtanár.

olvass még a szerzőtől

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek