A tudománytagadás a legrosszabb válasz a válsághelyzetekre

Boldogkői Zsolt

Szerző:
Boldogkői Zsolt

2020.05.14. 07:14

Épp elég baj, hogy az emberek most is inkább az áltudománynak hisznek, a politikusok pedig nem hallgatnak a tudósokra. Ezért különösen veszélyes pont egy járvány közepette ellenük uszítani.

Ez itt egy véleménycikk, ami nem feltétlenül tükrözi az Azonnali álláspontját, de itt van, mert szeretjük a jól érvelő és érdekes szövegeket. Ha vitáznál vele, vagy küldenél egyet te is, csak bátran!

Az Azonnali május 3-án Techet Péter tollából közöl egy írást „Ne higgyetek a tudománynak” címmel, amely egy nyílt, cinikus támadás a tudomány és annak képviselői ellen. A szerkesztőség jelzi ugyan, hogy e véleménycikk nem feltétlenül tükrözi a lap álláspontját, de ez az írás szerintem túlmutat a véleménynyilvánításon, mivel a tudományos közösség elleni hangulatkeltésről van szó. Mindenesetre mivel a portál lehetőséget ad a válaszra, talán jó is, ha nyilvánosság elé kerül ez a probléma, főként azért, mert hasonló, zavaros nézeteket sokan vallanak magukénak.

A szerző megdöbbentő állításokat tesz. Ezek egy része féligazságokon alapul, melyek szerepe a hitelesség látszatának keltése, az ezekből levont konklúziók viszont hamisak.

Az írás legártóbb vonatkozása, hogy politikai köntösbe öltözteti a tudományellenességet.

A tudományt alkalomadtán inzultusok érik a laikus közvélemény, sőt néha a politika részéről is.

Legutóbb a klímaváltozás problémaköre került a viták kereszttüzébe. Sokan a szakmai konszenzussal szembemenve tagadják magát a klímaváltozást, vagy „csupán” azt, hogy ez emberi tevékenység eredménye. A szélsőjobboldalról hangzik el gyakran az a vád, hogy a „klímahisztit” a balliberális oldal gerjeszti, különféle konspirációs hátteret fabrikálva ezen elképzelésnek. Ez az írás lényegében ugyanezt teszi a koronavírus-helyzet kapcsán.

Nézzük a részleteket!

Techet megkérdőjelezi azt az elvet, hogy a politikai döntéseknek tudományosan objektív eredményekre kell épülniük, melyet az alábbiak szerint indokol „Ez az elképzelés azonban nem csak naiv és buta – elvégre legalább a posztmodernitás óta illenék éppen a liberálisoknak tudniuk, hogy nincs objektív valóság és igazság –, de veszélyes is, mert végső soron feláldozza a demokratikus (politikai) akaratképzést a szakértői abszolutizmus oltárán.”

Először is, a demokratikus akaratképzésről is eltér a szerzőtől a véleményem, mivel én úgy vélem, a szakértelem a kormányzás része kellene, hogy legyen. Techet valószínűleg felkészült a kritikákra, azért néha úgy fogalmaz, hogy visszavonulhasson: itt például „szakértői abszolutizmust” emleget, de a szövegkörnyezet és az egész írás egyértelműen jelzi, hogy itt magáról a szakértelemről van szó. Továbbá, az objektív valóság tagadása a szubjektív idealizmus asztala (nem összekeverve pozitivizmus pragmatista módszertanával), de semmiképpen nem ide illő téma.

A tudomány: megismerés

Ha a szerző nem ismeri el az objektív valóság létezését, akkor vajon mi célból és kinek írta ominózus cikkét?

Az objektív valóság és igazság kérdése a fizika valamint az episztemológia illetékességi körébe tartozik, nem pedig a liberálisok és konzervatívok közötti vitának a tárgya. Amikor a szerző a tudományos megismerés korlátairól beszél, akkor csupán azt a filozófiai állítást teszi, hogy abszolút tudásnak soha nem lehetünk birtokában. Nincs tisztában azzal, hogy ez nem ugyanaz az állítás, mely szerint a tudásunkat egyáltalán nem lehet igazolni.

A szerző lényegében azt az abszurd prekoncepcióját akarja igazolni, hogy a tudomány nem tölti be a megismerés szerepét. Való igaz, a tudomány valószínűségi (és nem abszolút)  állításokat tesz. Az esetek jelentős részében azonban az állítások igazoltsági foka olyan magas, hogy tényeknek lehet nevezni őket.

A tudományos tények teszik lehetővé, hogy egy technikai civilizációt építettünk fel,

annak minden vívmányával, ideértve az információs és kommunikációs technológiáktól, a közlekedésen és az építészeten keresztül mindent, ami körülvesz bennünket.

A tudomány a mozgatója a modern biológia jelen forradalmának, amely a megismerésen túl a gyógyászatba is bevonult és számos betegséget tudunk már ma is gyógyítani, vagy legalább tüneti szinten kezelni, sőt a modern tudomány miatt élünk évtizedekkel hosszabb ideig, mint őseink. A sors fintoraként, ez a virológusokat is lefitymáló írás a feketehimlő ellen aratott győzelem WHO általi deklarációjának negyvenéves évfordulója környékén jelent meg.

A tudomány azon dolgozik gőzerővel, hogy pontosan diagnosztizálja a koronavírus-fertőzést, illetve megelőzze és gyógyítsa a betegséget. Addig is a kórházakban az orvosok a tudomány eszközeivel próbálják menteni a betegeket. Sőt, az is a tudomány eredménye, hogy egyáltalán tudjuk, hogy egy vírussal van dolgunk, nem pedig az ún. miazma leng körül bennünket, ami ellen a cselekvésnek nincs semmi értelme.  

Erre jön Techet Péter és kijelenti, hogy „a mostani járvány ezért arra mutat rá: ne higgyünk más kérdésekben se kritikátlanul az ideológiailag motivált, politikailag manipulált virológusi vagy biológusi véleményeknek.

Az nem összeesküvés, hogy a tudomány időt kér

Ez az érvelés azt használja ki, hogy egyelőre nem tudunk a COVID-19 teremtette helyzetre megoldást.

Itt azonban nem liberális összeesküvésről van szó, hanem csupán arról, hogy a tudomány időt kér a feladat megoldására.

Megjegyzem, igen nagy a valószínűsége annak, hogy nem a természetes nyájimmunitás fogja megoldani a problémát (a kormányok nem fogják szabadjára engedni a vírust a feltételezhetőn nagyszámú áldozatok miatt), hanem a vakcina és/vagy a gyógyszer.

Techet azt a sokak által képviselt nézetet osztja, mely szerint ez a vírus veszélytelen, amikor „influenzaszerű járványt” emleget. Ez a hamis állítás veszélyes is egyben, mert sokakat arra késztethet, hogy ne tartsa be a biztonsági előírásokat. Sokan tagadják, hogy a SARS-CoV-2 komolyabb kockázatot jelent, mint egy egyszerű nátha, vagy az influenza, de nem tudják hova tenni a Lombardiából vagy a New Yorkból érkező híreket, vagy téves, ideológiával áthatott magyarázatokat adnak erre (pl. nem növekszik az éves halálozás, stb).

A fő kérdés itt az, hogy mekkora a fertőzésen tünet nélkül, vagy enyhe tünetekkel átesők aránya az elhalálozásokhoz és a súlyos komplikációkhoz képest. Ezt még nem tudjuk biztosan, mert nincsenek nagyobb volumenű mérések, és a tesztek megbízhatósága is kétséges. Kína a napokban elkezdi Vuhan teljes lakosságának tesztelését, itt talán reális képet kaphatunk.

Május 12-én érkeztek az első részeredményeket a magyar egyetemek vizsgálatait illetően, melyek szerint idehaza mind a fertőzöttek, mind a fertőzésen átesettek aránya igen alacsony a teljes népességhez képest. Figyelembe véve a halálesetek viszonylag nagy számát, ez nem túl jó hír, hiszen magas mortalitást jelez.

Pont most kellene a tudományra támaszkodnia a politikának

Figyeljünk a szerző megfogalmazására: „ne higgyünk más kérdésekben SE…” Beszúrja ugyan a „kritikátlanul” szót, de a szövegkontextus itt is egyértelműn arra utal, hogy ez egy tudományszkepticista, de inkább tudománytagadó álláspont, amely megkérdőjelezi a szaktudást.

A jelenlegi válsághelyzetekben éppen hogy a tudományra kellene támaszkodnia a politikának,

nem voluntarista, szakszerűtlen, sokszor kifejezetten hibás nézetekre. Az, hogy általában nem kell hallgatni a politikailag motivált biológusokra egy borzasztó, véleményem szerint a kutatótársadalom ellen uszító kijelentés.

A fejtegetés során bezuhan a témába a klímaválság, a húsevés és a dohányzás korlátozásának kritikája is, összeturmixolva a holokauszt és a jogállamiság elvének relativizálásával. „A nyugati közvélemény demokratikus érzéke mára odáig korcsosult, hogy szerintük a társadalmak többségének – legyen szó akár a cigarettázás vagy húsevés korlátozásáról, vagy az ún. klímaválságról – zokszó nélkül kéne elfogadniuk a senki által meg nem választott tudósok állítólag objektív, független véleményét.”

Techet nem csupán a klímaválságot tagadja, hanem megkérdőjelezi a táplálkozás és a dohányzás hatását is az egészségre. A húsevés és a betegségek korrelációját illetően valóban nincs teljeskörű szakmai konszenzus, kivéve a feldolgozott húsokat, amik fogyasztása bizonyos fokú kockázati tényezőt jelentenek a kolorektális rák, illetve a szív-és érrendszeri betegségek esetében. A dohányzás és a tüdőrák viszonya azonban korántsem filozófiai, hanem egyértelmű ok-okozati kapcsolat. Aki ezt tagadja, az alapvető ismereteteknek nincs birtokában, vagy ideológiai korlátok gátolják e tudományos igazság elfogadásában.

A társadalom tudományhoz való viszonya éppen ellentétes azzal, amit a szerző állít: áltudományos és igazolatlan eszmék dominálják a közvélekedést, nem pedig a tudományos gondolkodás.

Többen szinte lehetetlen missziót vállalunk e helyzeten való változtatásért. Techet, Donald Trumppal nyilvánvalóan egyetértve, idézi az amerikai elnököt. „Szabadítsátok meg a világot a politikai céljaikat álobjektivitás mögé rejtő természettudósók abszolutista terveitől!” A „senki által nem megválasztott” (sic!) természettudósok abszolutista terveinek (dupla sic!) emlegetésével a szerző azt a benyomást akarja kelteni, mintha a kutatók nem csupán tanácsot adnának a politikának, hanem átvették volna a kormánybotot. Mellesleg a kutatókat – hasonlóan például az orvosokhoz – nem demokratikusan választják, hanem a tudásuk alapján, legalábbis a jól működő társadalmakban.

Techet társadalomtudományi példái egyenesen veszélyesek

„Mivel nincs abszolút, objektív igazság, annak kérdése, hogy mi a jogállam, mi a holokauszt vagy hogyan kell emlékezni az ötvenes évekre, politikai, szubjektív akarattól függ.” 

Az ötvenes években valóban így tekintettek az objektív igazságra, melynek egyik terméke például a magyar narancs volt. Ekkor megvalósult a szerző álma: a politikai akarat felülemelkedett a tudományon és az objektív valóságon,

s létrehozta a savanyú narancs mellett a működésképtelen szocialista gazdaságot. A holokauszt pedig nem csupán egy elcsépelt PC-kategória bizonytalan valóságtartalommal, hanem egy szörnyű ideológia alapján végrehajtott szisztematikus népírtás volt egy objektíven létező világban. Mindezt felületesen értett filozófiai fogalmak alkalmazásával relativizálni szintén nem a szimpla véleménynyilvánítás kategóriája. A szerző nyilvánvalóan nem szimpatizál a jogállam hagyományos értelmezésével sem, hanem annak meghatározását a politikai és szubjektív akaratra bízza.

Összefoglalva, a szerző által leírtak egy elfogadhatatlan világnézetet képviselnek. Ellenségképet gyárt a tudomány és egy olyan társadalmi réteg ellen, amire ebben a felforduló világban nagyobb szükség lenne, mint valaha. Techet tagadja a tudomány valóságfeltáró szerepét, ami nem csupán ismerethiányra vall, de egy veszélyes ideológia is egyben. A holokauszthoz való hozzáállása csak hab a tortán, de szervesen beleillik egy indulattal teli, irracionális világképbe.

Az ilyen írások és gondolatok ellen fel kell szólalnunk, hiszen ha elárasztanak bennünket, az egy újabb világégéshez vezethet, ahonnan az értelem és a humanizmus már nem biztos, hogy képes lesz újra talpra állni. 

A szerző biológus, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója, és s Techet Péter Ne higgyetek a tudománynak! című cikkére reagált. Így tett korábban az Azonnalin Varsányi Bence és Nagy Boldizsár is. Hozzászólnál a vitához? Írj nekünk!

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek