Novák Katalin videója nem botrányos, csak kereszténydemokrata

Gyenge Dániel

Szerző:
Gyenge Dániel

2020.12.20. 10:00

A miniszter éppen ellenkezőjét propagálta annak, amit mondjuk Budaházy Eddától és egyéb ultrakonzervatív beállítottságú hölgyektől elvárnánk.

Ez itt egy véleménycikk, ami nem feltétlenül tükrözi az Azonnali álláspontját, de itt van, mert szeretjük a jól érvelő és érdekes szövegeket. Ha vitáznál vele, vagy küldenél egyet te is, csak bátran!

Novák Katalinnak az Axióma oldalán közvetített üzenetén elmorfondírozva sok minden eszembe jutott, de az a legkevésbé, hogy a női nemhez tartozó polgártársainkat lealacsonyítaná, és kényszeresen diktálna a hölgyeknek, azt parancsolva, hogy mihamarabb változtassanak szemléletükön, a férfiakhoz való viszonyulásukon, ahogy azt a kereszténydemokrata kormányzat által favorizált értékrend elvárná. Novák ráadásul nem miniszteri minőségében szólalt meg, hanem elsősorban nőként és nem utolsósorban felelős családanyaként.

Az Axióma videója után bennem is az a gondolat sejlett fel először, hogy a miniszter valamiféle hangzatos agitációval előrukkolva fog kardoskodni a patriarchális családmodell fontossága mellett, kiemelve, hogy a materiális érdekeket célszerű lenne háttérbe helyezni a tradicionális családmodell eszményével szemben, s hogy a nő csak akkor válik igazán nővé, hogyha elkötelezi magát egy férfi mellett, frigyre lép vele és családot alapít. Azonban ahogy ezt a videót hallgattam, beláttam, hogy ez egy alaptalan felvetés volt:

Novák Katalin éppen ellenkezőjét propagálta annak, amit mondjuk Budaházy Eddától és egyéb ultrakonzervatív beállítottságú hölgyektől elvárnánk.

De mit is akart valójában kifejezni a miniszter ebben a kisfilmben? Milyen lényegi üzenetet foglaltak magukban az elhangzottak?

Nem egy erőteljes, vehemens családpárti és tradicionalista hőbörgést hallhatunk, hanem egy józan nyilatkozatot, amely leginkább a nők és férfiak harmonikus együttműködésének fontosságát emeli ki. Novák Katalin üzenetében több minden elhangzott, és a leglényegesebb vezérelvek, melyekre felfűzte gondolatait, a kölcsönösen és egyénileg vállalt kockázat, az egymásrautaltság, a különbözőség, a kiteljesedés akarata, a választás és a döntés szabadsága illetve a női nem sajátosságainak, princípiumainak tisztelete és ápolása voltak.

Mindezen elvek és értékek pedig rendkívül fontosak egy egészséges, békés, együttműködő és szolidáris társadalomban.

Novák Katalin sem mondott mást, mint hogy ezeknek kiemelt szerepe van egy ilyen sorsközösség fenntartásában.

A miniszter üzenetéből nekem az jött át, hogy meglátása szerint a női nemhez tartozó polgártársaink kiemelt szerepet töltenek be társadalmunkban, s minden olyan közösségnek nélkülözhetetlen mozgatórugóit képezik, melyeknek szerves részévé váltak, legyen szó a családról, a munkahelyről, s különböző szervezetekről. S mivelhogy a nők valóban fontos részei a társadalomnak, csak olyan közösségben tudnak kiteljesedni, amely befogadja őket, illetve amelyhez ők is szilárdan ragaszkodnak – gyönyöreivel s egyszersmind átkaival is együtt tudnak élni.

Amikor Novák kitért a kockázatvállalásra és a döntés szabadságára, a miniszter

valójában még klasszikus liberális alapelvektől sem határolódott el teljesen.

A kockázatvállalás alatt ugyanis az egyéni felelősségvállalást is érthetjük (mely az egyén szabadságának alapja), s amikor az eszmefuttatásban szóba kerül a választás és a döntés szabadsága, akkor az önrendelkezés szabadságára asszociálhatunk, mely szintén egy klasszikus szabadelvű érték.

Novák Katalin emellett a különböző élethelyzetek, preferenciák, vágyak és célok valódiságára is kitér, és azt sugallja, hogy a nők nem képeznek olyan egységes, kollektív masszát, amelyben mindenki ugyanazt akarja, s ugyanolyan képességekkel rendelkezik. A nők is, hasonlóan a férfiakhoz, más-más úton vágnak neki az életnek. Persze

az egalitárius emancipációs törekvések mindezt figyelmen kívül hagyják, s így akarnak átfogó változásokat kierőszakolni.

Novák a videójában erre is kitért, s a férfi, illetve női nem képviselőinek harmonikus együttműködését nevezte meg a legfontosabb célnak.

Novák Katalin tehát nem akart a videójában mást elérni, minthogy a nők – elgondolkodva üzenetének tartalmán – nyissanak férfi polgártársaik felé, legyenek tudatában annak, hogy ők is ugyanolyan szabad és autonóm egyének, mint a férfiak, s bármit is mondjon nekik a környezetük, a döntés és választás szabadsága az ő kezükben van.

Ugyanakkor ehhez az egyéni felelősség és kockázatvállalás, az elvállalt feladatokkal járó terhek is hozzájárulnak, melyet minden rendes életet élő ember ismer. Szerintem ebben az üzenetben nincs semmi felháborító: mi több, ezidáig

ezt tartom a legnormálisabb megnyilvánulásnak a témában kormányzati tisztviselőtől.

Igazából Novák Katalin gondolataiból nem más tükröződik vissza, mint a valódi kereszténydemokrata szemléletet. A kockázatvállalás, vagyis az egyéni felelősség; a kölcsönösség elvén alapuló szolidaritás; az életünk feletti önrendelkezés szabadsága; az emberek közötti alapvető különbségek, s az ebből fakadó egyenlőtlenség elismerése.

Olvasnál még Gyenge Dánieltől? Itt megteheted! Vitáznál vele? Írj!

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek