+++ Kérj egy Reggeli feketét! Heti háromszor küldjük neked. Nem linkgyűjtemény: olvasmány. +++
Bakó Bea
2019. november 28. csütörtök, 12:56
Egyvalamiben megállapodtunk Bencsikékkel: kérjük annak a pernek a szünetelését, amit ők azért indítottak, mert egy véleménycikkben egykori kommunistának neveztük őket. Ha minden jól megy, hamarosan jön a Bencsik András-Bencsik Gábor nagy párosinterjú is az Azonnalin!

Lehet, hogy sikerül majd egyezségre jutni abban a perben, amit Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője, és Bencsik Gábor, a Magyar Krónika főszerkesztője indítottak ellenünk, amiért egy véleménycikkben azt írta róluk Techet Péter, hogy egykori kommunisták.

 

Az Egri Törvényszéken megtartott csütörtöki tárgyalásra mindkét Bencsik-testvér eljött, és végül abban állapodtunk meg: szüneteltetjük a tárgyalást, ők pedig adnak nekünk egy interjút, amiben a kommunistázás-dolgot is jól kibeszélhetjük. Hogy ezzel egyezségre is sikerül jutni, vagy tovább folytatódik a per, azt egyelőre még nem lehet biztosan megmondani.

 

Mi ez a per még mindig, vagy már megint?

 

Nem meglepő, ha nem tudtátok követni a sagát, úgyhogy gyorsan összefoglaljuk, miről van szó. Még tavaly nyáron írt Techet Péter egy véleménycikket az Azonnalira arról, hogy miben hasonlít Orbán Viktor és Franjo Tuđman volt horvát elnök. A cikkben mellékesen több, a Fideszhez közel álló közéleti személyiséget, köztük Bencsik Andrást és Bencsik Gábort (akik jelenleg kormánypárti lapok főszerkesztői és a kormányzati média rendszeres szereplői) az egykori kommunista jelzővel illetett.

 

A Bencsik-testvérek ezt annyira a lelkükre vették, hogy először sajtóhelyreigazítási pert indítottak az Azonnali ellen, ezt azonban elbukták, ugyanis a bíróság az Azonnali álláspontjával egyezően megállapította, hogy a kérdéses megnyilvánulás véleménynyilvánítás, nem pedig tényállítás. Márpedig helyreigazítani csak tényállításokat lehet.

 

Bencsikék az elbukott sajtóhelyreigazítási ítélet után nem fellebbeztek, de a dolgot ezután sem adták fel. Ezúttal személyiségi jogi pert indítottak, amely abban különbözik a sajtóhelyreigazítástól, hogy véleménynyilvánítás is lehet a tárgya, valamint sérelemdíjat is lehet kérni. Az is kiderült, hogy

 

az egykori kommunistázás tekintetében ők fejenként háromszázezer forintra kóstálják a becsületüket és jó hírnevüket, ugyanis ennyi sérelemdíjat kérnek az Azonnalitól,

 

plusz Techet Péter érintett cikkét is levetetnék. Azzal érvelnek, hogy a kijelentés akár tényállítás (szerintük az, hiába ítélt máshogy a Fővárosi Törvényszék), akár véleménynyilvánítás, sérti a jó hírnevüket és alkalmas a becsületük megsértésére, hiszen szerintük az átlagolvasó szemében az egykori kommunista azt jelenti, hogy valaki a rendszerváltás előtt az államapparátusban tevékenykedett.

 

Az Azonnali ügyvédje, Schiffer András a keresetre válaszul beadott ellenkérelmében egyértelművé tette, hogy mi a sajtóhelyreigazítási perben már sikerrel megvédett álláspontunkat tartjuk fent: vagyis, hogy a kommunista jelző – azzal ellentétben, hogy valaki mondjuk párttag, vagy III/III-as volt – objektíve bizonyíthatatlan. Techet mindezzel azt akarta demonstrálni, hogy az egykori kommunistaként felsorolt, jelenleg Fidesz-közeli személyek (akik közül egyedül Bencsikék perelték be az Azonnalit) 1989. október 23-a előtt az akkori szocialista rendszerhez álltak közel.

 

Ráadásul a véleménynyilvánítás vékony ténybeli alapja is megáll, érvel Schiffer András, hiszen Bencsik András 1986-ban a Népszabadságban a szovjetekhez fűződő érzelmi kötődésről zengett ódát, Bencsik Gábor pedig a Nők Lapja újságírójaként (amely akkoriban az állampárt által felügyelt Magyar Nők Országos Tanácsának lapja volt) 1987-ben újságíróknak járó díjat kapott a MÚOSZ-tól, amelynek később, még a rendszerváltás előtt főtitkára is lett. Továbbá épp a kormánypárti Pesti Srácok egyik cikkéből derül ki, hogy Bencsik Gábor az MSZMP környékén is megfordult.

 

Azzal is érvelünk, hogy a felperesek mindketten közszereplők, és az általuk vitatott véleménynyilvánítás a közügyek vitatásával összefüggésben jelent meg, ilyenkor pedig a jogrend sokkal tágabban védi a véleménynyilvánítást a személyiségi jogokkal szemben. Mindezt egyébként nemrég az Alkotmánybíróság még tovább is tágította, amikor kimondta: politikai kampányban akár még valótlan tények állítása is véleménynyilvánításnak minősülhet bizonyos feltételek mellett.

 

Annyira lassan levelezik a Fővárosi Törvényszék, hogy esély se volt most ítéletre

 

Eddig jórészt írásban zajlott a vita Bencsikékkel, mindössze egy eljárási fókuszú perfelvételi tárgyalás volt októberben,

 

november 28-ára azonban érdemi tárgyalást is összehívott az Egri Törvényszék, ahová beidézte a felpereseket, azaz Bencsikéket is.

 

(Mellékes infó, de ha valaki furcsállná, miért kellett mindezért Egerbe jönnünk: azért, mert az Azonnali kiadójának Egerben van a székhelye, és amíg a sajtóhelyreigazítási per alperese a budapesti szerkesztőség volt, addig a személyiségi jogi pert már csak a kiadó cég ellen tudták megindítani.)

 

A bíró már a tárgyalás elején elmondta, hogy indítványunknak megfelelően bekérték a Fővárosi Törvényszéktől az általunk megnyert sajtóhelyreigazítási per anyagait, de azokat egyelőre nem küldték meg, így érdemi döntés most esélytelen. A bíró hosszan célozgatott arra is, hogy ha már így alakult, és közeleg a bírósági téli szünet, érdemes lenne szüneteltetni a pert, esetleg egyezséget kötni. 

 

De mivel Bencsikék személyesen megjelentek, őket legalább meghallgatták, igaz, fotózni most sem engedték magukat.

 

 

Bencsik András: Ennyi erővel a pápa is kommunista!

 

Bencsik András azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy cikkünk tényként azt állítja, hogy a NER számos egykori kommunistát, köztük őt is átmentett a saját rendszerébe, pedig ő nem volt kommunista. Szerinte, bármit mondott is a Fővárosi Törvényszék, ez nem vélemény, hanem tényállítás, méghozzá valótlan. A bíró kérdésére elmondta, hogy nem volt tagja az MSZMP-nek. Mint mondta, a szocializmusban minden intézmény közvetlen pártirányítás alatt állt: az egyén választási lehetősége az volt, hogy ha csatlakozik, akkor elindulhat a karrierútján, ha nem, akkor egyszerű gyalogos marad.

 

Azt az analógiát adta elő, hogy akik a második világháború alatt éltek Németországban, azok sem voltak mind nácik. Később még azzal fejelte meg ezt a hasonlatot Bencsik András, hogy ennyi erővel II. János Pál pápa is kommunista volt,

 

hiszen a kommunista Lengyelországban élt.

 

Nem a kommunistaság a legnagyobb baj, hanem a köpönyegforgatás

 

Ami kifejezetten fáj mindkét Bencsiknek, az az, hogy szerintük ők köpönyegforgatóként jönnek le a cikkből, miszerint egykor a kommunista rendszert szolgálták, most meg a jobboldali rendszert, miközben ők a rendszerváltás óta markánsan jobboldali tevékenységet folytatnak. Bencsik Gábor szerint a köpönyegforgatás bárkire nézve sértő tartalmú. Az jön le a cikkünkből ugyanis, hogy volt kommunisták szolgálják ki azt a rendszert, amely magát kommunistaellenesnek állítja be, és őt ide, köpönyegforgatók, jellemgyengék halmazába helyezi a cikk, fejtegette Bencsik Gábor.

 

Bencsikék rendszerváltás óta folytatott jobboldali tevékenységét egyébként nem is vitattuk, nem is érintettük a cikkünkben, amint azt Schiffer András, az Azonnali ügyvédje a tárgyaláson elmondta, ez egyszerűen nem a per tárgya. Ha valakinek az 1989 előtti tevékenységét a kommunista jelzővel illetik (és nem azt az objektív állítást írják, hogy mondjuk párttag), az vélemény – mondta Schiffer, aki eztán szembesítette Bencsik Andrást az Érzelmi kötődés című híressé vált 1986-os cikkével. Bencsik elismerte, hogy azt a cikket ő írta, abban az időszakban a Népszabadságnál dolgozott. 

 

Minket miért pereltek be kommunistázás miatt, a Pesti Srácokat miért nem?

 

Schiffer azt is megkérdezte a felperesektől, hogy a Pesti Srácokat miért nem perelték be, amikor azt írták, hogy az MSZMP környékén megfordultak. Erre Bencsik András azt mondta: az a cikk elkerülte a figyelmüket. Bencsik Gábor ehhez azt tette hozzá: valótlanságokat állítottak a Pesti Srácok cikkében. De

 

azért nem tett akkor a Pesti Srácok ellen lépéseket, mert „aki bemegy a ringbe, az pofont ad és pofozzák”. Hogy akkor minket miért perel mégis?

 

Mert épp neki most, az Azonnalin megjelent cikk kapcsán telt be a pohár.

 

Mit jelent a kommunista Bencsikék szerint?

 

A bíró megkérdezte mindkét Bencsiket, hogy szerintük mit takar a kommunista jelző, mi ennek a szónak a kiterjesztő értelmezése, ha az MSZMP-tagságon túlra tekintünk. Hogyan kéne egy újságírónak felelősen használnia a kommunista szót? 

 

Bencsik Gábor azt mondta: éles határ nem húzható e tekintetben. Az egyik végső pont lehet szerinte Biszku Béla, a másik meg Petri György költő. Mindenesetre szerinte legalább MSZMP-tagság, nómenklatúrabeli poszt betöltése kellene, hogy a minimumfeltétele legyen a volt kommunista jelző használatának. Sem ő, sem bátyja, Bencsik András nem töltöttek be ilyen posztokat – mondta.

 

Schiffer ezzel kapcsolatban hozott pár példát, ami árnyalja az MSZMP-tagság jelentőségét: voltak, akik úgy voltak tagjai kormányoknak a szocializmusban, hogy nem voltak MSZMP-tagok, míg ‘56-os forradalmárokról is tudunk, akik korábban tagjai voltak az állampártnak.

 

Bencsik Gábor azzal folytatta: az, hogy ő a Nőszövetség tulajdonában álló Nők Lapja munkatársa volt, nem igazolhatja a volt kommunistaságot, hiszen kivétel nélkül

 

minden sajtótermék közvetlen vagy közvetett pártirányítás alatt működött, a rendszerváltás előtt minden újságíró ilyen helyzetben működött,

 

de a nómenklatúrának legfeljebb rovatvezetőtől felfelé voltak a részei – mondta még Bencsik Gábor.

 

Amint arra Schiffer András a tárgyaláson rámutatott:

 

Techet pontosan erről beszélt a Bencsikék által vitatott cikkben is.

 

Arról, hogy Bencsikék ilyen távolságra voltak a nómenklatúrától. A különbség csak az, hogy Techet erre a kommunista jelzőt használta.

 

Bencsik András szélsőbalozott, de mi nem pereljük be ezért

 

Bencsik András a kommunista szó jelentésére vonatkozó bírói kérdésre lényegileg nem válaszolt, helyette a Népszabadságban megjelent, Érzelmi kötődés című cikkére terelte vissza a szót. Elmondta: őt direkt járatták le 2012-ben a Kurucinfón azzal, hogy előszedték ezt a cikket, miután összekülönbözött a Jobbikkal.

 

„Szégyenletesnek tartom, hogy az Azonnali a Kurucinfo anyagát használja fel velem szemben” – mondta Bencsik, miközben pár perccel korábban elismerte, hogy az adott Népszabadság-cikket ő írta. „A lejárató anyagot a szélsőjobb kapta fel, és a szélsőbal használja most fel ellenem” – tette még hozzá Bencsik András. Schiffer András erre azt mondta, hogy a Kurucinfo biztos nem kéri ki magának a szélsőjobb jelzőt, mint ahogy ő személy szerint se kéri ki magának a szélsőbalt, de az Azonnali és a Mandiner – amelynek szemléjét mi csatoltuk a peranyaghoz – bizonyára kikérné.

 

Mi amúgy a szélsőbal jelző miatt (bár azzal nem értünk egyet) nem akarjuk Bencsiket beperelni,

 

ez ugyanis nagyjából ugyanaz a hozzáállás lenne, mint az övék, mikor minket perelnek egy vélemény miatt. 

 

Hogyan tovább?

 

A bíró a tárgyalás végén ismét arra próbálta rávezetni a feleket, hogy kérjük a tárgyalás szünetelését. Ez azt jelenti, hogy három hónapig szünetel az ügy, és ha abban a három hónapban senki nem kéri a folytatását, akkor ítélet nélkül megszűnik az ügy.

 

Az Azonnali felajánlotta, hogy szívesen belemegyünk a szünetelésbe, csak akkor Bencsikék adjanak nekünk egy interjút, amiben a kommunistázással és a perrel kapcsolatban is elmondhatják a véleményüket.

 

Bencsikék belementek a dologba, így most kérni fogjuk a per szünetelését. Az interjút remélhetőleg mihamarabb meg tudjuk csinálni, és ha minden jól megy, hamarosan olvashatjátok majd az Azonnalin!

 

Ha valami pedig mégse jönne össze, akkor még mindig ott lesz a lehetőség három hónapon belül a per folytatására.

 

FOTÓK: Bukovics Martin / Azonnali

 

comments powered by Disqus
Hírszolgáltatás

Egy mondatban vezette le a Miniszterelnökség, miért nem akar a kormány zöld ügyekkel foglalkozó minisztériumot.

Szűts Ildikó nyerte el a pályázatot a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei vezérigazgatói posztjára.

A kormánynak ingyen adott tanácsokon túl az egykori tisztifőorvos és főpolgármester-jelölt más pártoknak is felajánlotta szakértelmét.

A kétfarkús alpolgármestert, Döme Zsuzsannát lekiscsajozó Deutsch László megjegyezte, neki ez a szavajárása.

A brit királynő vasárnap óta már a Habsburg-császárnál is régebb óta uralkodik: már attól sincs messze, hogy megdöntse a francia XIV. Lajos rekordját.

Orbán miatt egymást üti a két szlovén jobboldali párt: egyikük mellette, másikuk ellene szavazott az EP-ben a magyar jogállamiságról.

Marjan Šarec miniszterelnök új választást akar, nem véletlenül: ezzel megduplázná pártja támogatottságát a legutóbbi, 2018-as voksoláshoz képest.

A hét kérdése

Nagyon sima győzelmet aratott az összellenzék jelöltje ellen Dézsi Csaba András. Sok elemzés született már róla, de mi megkérdezünk téged is.

Azért ide elnéznénk

Beszélgetés, britpop DJ, pezsgő. Január 31-én, mikor máskor?

Kiállítás Jankovics Marcell ismert és kevésbé ismert műveiből: animációktól Trianon-rajzokig. Február 2-ig a Műcsarnokban.

Az ijesztő maszkos metálosok a We Are Not Your Kind című új lemezükkel térnek vissza Magyarországra február 4-én.

Erről a Fidesz is gyakran beszél, de ez most más lesz. Jakab András jogász és Gyurgyák János történész adnak elő február 12-én.

Politikai aspektusok a cseh és a szlovák művészetben 1989 után. Izgi kiállítás Pozsonyban egészen február 23-ig.

Ezt is szerettétek

Szerintünk az újságírókat korlátozó új szabályok nem felelnek meg az alkotmány követelményeinek, úgyhogy bepereltük az Országgyűlés Hivatalát és magát Kövért is.

Mikor lesz tárgyalás és ítélet? Mi lesz, ha nyerünk? Hogy néz ki egyáltalán egy kereset a házelnök ellen? Elmondjuk a perünk kulisszatitkait!

Eddig is csak egy-két helyen szabadott videózni a parlamentben, de mostantól még kevesebb helyen lehet, és még hangfelvételt készíteni se szabad szinte sehol a Házban.

Digital Health Summit, a digitális egészségügyi megoldásokon dolgozó szakemberek, fejlesztők, befektetők és az egészségügyi intézményvezetők fóruma.

Twitter megosztás Google+ megosztás