+++ Kérj egy Reggeli feketét! Heti háromszor küldjük neked. Nem linkgyűjtemény: olvasmány. +++
Bakó Bea
2019. november 28. csütörtök, 12:56
Egyvalamiben megállapodtunk Bencsikékkel: kérjük annak a pernek a szünetelését, amit ők azért indítottak, mert egy véleménycikkben egykori kommunistának neveztük őket. Ha minden jól megy, hamarosan jön a Bencsik András-Bencsik Gábor nagy párosinterjú is az Azonnalin!

Lehet, hogy sikerül majd egyezségre jutni abban a perben, amit Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője, és Bencsik Gábor, a Magyar Krónika főszerkesztője indítottak ellenünk, amiért egy véleménycikkben azt írta róluk Techet Péter, hogy egykori kommunisták.

 

Az Egri Törvényszéken megtartott csütörtöki tárgyalásra mindkét Bencsik-testvér eljött, és végül abban állapodtunk meg: szüneteltetjük a tárgyalást, ők pedig adnak nekünk egy interjút, amiben a kommunistázás-dolgot is jól kibeszélhetjük. Hogy ezzel egyezségre is sikerül jutni, vagy tovább folytatódik a per, azt egyelőre még nem lehet biztosan megmondani.

 

Mi ez a per még mindig, vagy már megint?

 

Nem meglepő, ha nem tudtátok követni a sagát, úgyhogy gyorsan összefoglaljuk, miről van szó. Még tavaly nyáron írt Techet Péter egy véleménycikket az Azonnalira arról, hogy miben hasonlít Orbán Viktor és Franjo Tuđman volt horvát elnök. A cikkben mellékesen több, a Fideszhez közel álló közéleti személyiséget, köztük Bencsik Andrást és Bencsik Gábort (akik jelenleg kormánypárti lapok főszerkesztői és a kormányzati média rendszeres szereplői) az egykori kommunista jelzővel illetett.

 

A Bencsik-testvérek ezt annyira a lelkükre vették, hogy először sajtóhelyreigazítási pert indítottak az Azonnali ellen, ezt azonban elbukták, ugyanis a bíróság az Azonnali álláspontjával egyezően megállapította, hogy a kérdéses megnyilvánulás véleménynyilvánítás, nem pedig tényállítás. Márpedig helyreigazítani csak tényállításokat lehet.

 

Bencsikék az elbukott sajtóhelyreigazítási ítélet után nem fellebbeztek, de a dolgot ezután sem adták fel. Ezúttal személyiségi jogi pert indítottak, amely abban különbözik a sajtóhelyreigazítástól, hogy véleménynyilvánítás is lehet a tárgya, valamint sérelemdíjat is lehet kérni. Az is kiderült, hogy

 

az egykori kommunistázás tekintetében ők fejenként háromszázezer forintra kóstálják a becsületüket és jó hírnevüket, ugyanis ennyi sérelemdíjat kérnek az Azonnalitól,

 

plusz Techet Péter érintett cikkét is levetetnék. Azzal érvelnek, hogy a kijelentés akár tényállítás (szerintük az, hiába ítélt máshogy a Fővárosi Törvényszék), akár véleménynyilvánítás, sérti a jó hírnevüket és alkalmas a becsületük megsértésére, hiszen szerintük az átlagolvasó szemében az egykori kommunista azt jelenti, hogy valaki a rendszerváltás előtt az államapparátusban tevékenykedett.

 

Az Azonnali ügyvédje, Schiffer András a keresetre válaszul beadott ellenkérelmében egyértelművé tette, hogy mi a sajtóhelyreigazítási perben már sikerrel megvédett álláspontunkat tartjuk fent: vagyis, hogy a kommunista jelző – azzal ellentétben, hogy valaki mondjuk párttag, vagy III/III-as volt – objektíve bizonyíthatatlan. Techet mindezzel azt akarta demonstrálni, hogy az egykori kommunistaként felsorolt, jelenleg Fidesz-közeli személyek (akik közül egyedül Bencsikék perelték be az Azonnalit) 1989. október 23-a előtt az akkori szocialista rendszerhez álltak közel.

 

Ráadásul a véleménynyilvánítás vékony ténybeli alapja is megáll, érvel Schiffer András, hiszen Bencsik András 1986-ban a Népszabadságban a szovjetekhez fűződő érzelmi kötődésről zengett ódát, Bencsik Gábor pedig a Nők Lapja újságírójaként (amely akkoriban az állampárt által felügyelt Magyar Nők Országos Tanácsának lapja volt) 1987-ben újságíróknak járó díjat kapott a MÚOSZ-tól, amelynek később, még a rendszerváltás előtt főtitkára is lett. Továbbá épp a kormánypárti Pesti Srácok egyik cikkéből derül ki, hogy Bencsik Gábor az MSZMP környékén is megfordult.

 

Azzal is érvelünk, hogy a felperesek mindketten közszereplők, és az általuk vitatott véleménynyilvánítás a közügyek vitatásával összefüggésben jelent meg, ilyenkor pedig a jogrend sokkal tágabban védi a véleménynyilvánítást a személyiségi jogokkal szemben. Mindezt egyébként nemrég az Alkotmánybíróság még tovább is tágította, amikor kimondta: politikai kampányban akár még valótlan tények állítása is véleménynyilvánításnak minősülhet bizonyos feltételek mellett.

 

Annyira lassan levelezik a Fővárosi Törvényszék, hogy esély se volt most ítéletre

 

Eddig jórészt írásban zajlott a vita Bencsikékkel, mindössze egy eljárási fókuszú perfelvételi tárgyalás volt októberben,

 

november 28-ára azonban érdemi tárgyalást is összehívott az Egri Törvényszék, ahová beidézte a felpereseket, azaz Bencsikéket is.

 

(Mellékes infó, de ha valaki furcsállná, miért kellett mindezért Egerbe jönnünk: azért, mert az Azonnali kiadójának Egerben van a székhelye, és amíg a sajtóhelyreigazítási per alperese a budapesti szerkesztőség volt, addig a személyiségi jogi pert már csak a kiadó cég ellen tudták megindítani.)

 

A bíró már a tárgyalás elején elmondta, hogy indítványunknak megfelelően bekérték a Fővárosi Törvényszéktől az általunk megnyert sajtóhelyreigazítási per anyagait, de azokat egyelőre nem küldték meg, így érdemi döntés most esélytelen. A bíró hosszan célozgatott arra is, hogy ha már így alakult, és közeleg a bírósági téli szünet, érdemes lenne szüneteltetni a pert, esetleg egyezséget kötni. 

 

De mivel Bencsikék személyesen megjelentek, őket legalább meghallgatták, igaz, fotózni most sem engedték magukat.

 

 

Bencsik András: Ennyi erővel a pápa is kommunista!

 

Bencsik András azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy cikkünk tényként azt állítja, hogy a NER számos egykori kommunistát, köztük őt is átmentett a saját rendszerébe, pedig ő nem volt kommunista. Szerinte, bármit mondott is a Fővárosi Törvényszék, ez nem vélemény, hanem tényállítás, méghozzá valótlan. A bíró kérdésére elmondta, hogy nem volt tagja az MSZMP-nek. Mint mondta, a szocializmusban minden intézmény közvetlen pártirányítás alatt állt: az egyén választási lehetősége az volt, hogy ha csatlakozik, akkor elindulhat a karrierútján, ha nem, akkor egyszerű gyalogos marad.

 

Azt az analógiát adta elő, hogy akik a második világháború alatt éltek Németországban, azok sem voltak mind nácik. Később még azzal fejelte meg ezt a hasonlatot Bencsik András, hogy ennyi erővel II. János Pál pápa is kommunista volt,

 

hiszen a kommunista Lengyelországban élt.

 

Nem a kommunistaság a legnagyobb baj, hanem a köpönyegforgatás

 

Ami kifejezetten fáj mindkét Bencsiknek, az az, hogy szerintük ők köpönyegforgatóként jönnek le a cikkből, miszerint egykor a kommunista rendszert szolgálták, most meg a jobboldali rendszert, miközben ők a rendszerváltás óta markánsan jobboldali tevékenységet folytatnak. Bencsik Gábor szerint a köpönyegforgatás bárkire nézve sértő tartalmú. Az jön le a cikkünkből ugyanis, hogy volt kommunisták szolgálják ki azt a rendszert, amely magát kommunistaellenesnek állítja be, és őt ide, köpönyegforgatók, jellemgyengék halmazába helyezi a cikk, fejtegette Bencsik Gábor.

 

Bencsikék rendszerváltás óta folytatott jobboldali tevékenységét egyébként nem is vitattuk, nem is érintettük a cikkünkben, amint azt Schiffer András, az Azonnali ügyvédje a tárgyaláson elmondta, ez egyszerűen nem a per tárgya. Ha valakinek az 1989 előtti tevékenységét a kommunista jelzővel illetik (és nem azt az objektív állítást írják, hogy mondjuk párttag), az vélemény – mondta Schiffer, aki eztán szembesítette Bencsik Andrást az Érzelmi kötődés című híressé vált 1986-os cikkével. Bencsik elismerte, hogy azt a cikket ő írta, abban az időszakban a Népszabadságnál dolgozott. 

 

Minket miért pereltek be kommunistázás miatt, a Pesti Srácokat miért nem?

 

Schiffer azt is megkérdezte a felperesektől, hogy a Pesti Srácokat miért nem perelték be, amikor azt írták, hogy az MSZMP környékén megfordultak. Erre Bencsik András azt mondta: az a cikk elkerülte a figyelmüket. Bencsik Gábor ehhez azt tette hozzá: valótlanságokat állítottak a Pesti Srácok cikkében. De

 

azért nem tett akkor a Pesti Srácok ellen lépéseket, mert „aki bemegy a ringbe, az pofont ad és pofozzák”. Hogy akkor minket miért perel mégis?

 

Mert épp neki most, az Azonnalin megjelent cikk kapcsán telt be a pohár.

 

Mit jelent a kommunista Bencsikék szerint?

 

A bíró megkérdezte mindkét Bencsiket, hogy szerintük mit takar a kommunista jelző, mi ennek a szónak a kiterjesztő értelmezése, ha az MSZMP-tagságon túlra tekintünk. Hogyan kéne egy újságírónak felelősen használnia a kommunista szót? 

 

Bencsik Gábor azt mondta: éles határ nem húzható e tekintetben. Az egyik végső pont lehet szerinte Biszku Béla, a másik meg Petri György költő. Mindenesetre szerinte legalább MSZMP-tagság, nómenklatúrabeli poszt betöltése kellene, hogy a minimumfeltétele legyen a volt kommunista jelző használatának. Sem ő, sem bátyja, Bencsik András nem töltöttek be ilyen posztokat – mondta.

 

Schiffer ezzel kapcsolatban hozott pár példát, ami árnyalja az MSZMP-tagság jelentőségét: voltak, akik úgy voltak tagjai kormányoknak a szocializmusban, hogy nem voltak MSZMP-tagok, míg ‘56-os forradalmárokról is tudunk, akik korábban tagjai voltak az állampártnak.

 

Bencsik Gábor azzal folytatta: az, hogy ő a Nőszövetség tulajdonában álló Nők Lapja munkatársa volt, nem igazolhatja a volt kommunistaságot, hiszen kivétel nélkül

 

minden sajtótermék közvetlen vagy közvetett pártirányítás alatt működött, a rendszerváltás előtt minden újságíró ilyen helyzetben működött,

 

de a nómenklatúrának legfeljebb rovatvezetőtől felfelé voltak a részei – mondta még Bencsik Gábor.

 

Amint arra Schiffer András a tárgyaláson rámutatott:

 

Techet pontosan erről beszélt a Bencsikék által vitatott cikkben is.

 

Arról, hogy Bencsikék ilyen távolságra voltak a nómenklatúrától. A különbség csak az, hogy Techet erre a kommunista jelzőt használta.

 

Bencsik András szélsőbalozott, de mi nem pereljük be ezért

 

Bencsik András a kommunista szó jelentésére vonatkozó bírói kérdésre lényegileg nem válaszolt, helyette a Népszabadságban megjelent, Érzelmi kötődés című cikkére terelte vissza a szót. Elmondta: őt direkt járatták le 2012-ben a Kurucinfón azzal, hogy előszedték ezt a cikket, miután összekülönbözött a Jobbikkal.

 

„Szégyenletesnek tartom, hogy az Azonnali a Kurucinfo anyagát használja fel velem szemben” – mondta Bencsik, miközben pár perccel korábban elismerte, hogy az adott Népszabadság-cikket ő írta. „A lejárató anyagot a szélsőjobb kapta fel, és a szélsőbal használja most fel ellenem” – tette még hozzá Bencsik András. Schiffer András erre azt mondta, hogy a Kurucinfo biztos nem kéri ki magának a szélsőjobb jelzőt, mint ahogy ő személy szerint se kéri ki magának a szélsőbalt, de az Azonnali és a Mandiner – amelynek szemléjét mi csatoltuk a peranyaghoz – bizonyára kikérné.

 

Mi amúgy a szélsőbal jelző miatt (bár azzal nem értünk egyet) nem akarjuk Bencsiket beperelni,

 

ez ugyanis nagyjából ugyanaz a hozzáállás lenne, mint az övék, mikor minket perelnek egy vélemény miatt. 

 

Hogyan tovább?

 

A bíró a tárgyalás végén ismét arra próbálta rávezetni a feleket, hogy kérjük a tárgyalás szünetelését. Ez azt jelenti, hogy három hónapig szünetel az ügy, és ha abban a három hónapban senki nem kéri a folytatását, akkor ítélet nélkül megszűnik az ügy.

 

Az Azonnali felajánlotta, hogy szívesen belemegyünk a szünetelésbe, csak akkor Bencsikék adjanak nekünk egy interjút, amiben a kommunistázással és a perrel kapcsolatban is elmondhatják a véleményüket.

 

Bencsikék belementek a dologba, így most kérni fogjuk a per szünetelését. Az interjút remélhetőleg mihamarabb meg tudjuk csinálni, és ha minden jól megy, hamarosan olvashatjátok majd az Azonnalin!

 

Ha valami pedig mégse jönne össze, akkor még mindig ott lesz a lehetőség három hónapon belül a per folytatására.

 

FOTÓK: Bukovics Martin / Azonnali

 

comments powered by Disqus
Hírszolgáltatás

A kormányzati bértámogatást hiába igényelték meg, nem kaptak semmit a kávézóban. A hat alkalmazottból mára egy maradt, ő sem kap teljes bért.

Ezzel már hivatalosan három ember jelezte, hogy szívesen lenne az ellenzék közös '22-es miniszterelnök-jelöltje.

Nyithassanak meg korlátozottan a múzeumok, állatkertek, vendéglátó helyek, szállodák, színházak, mozik – Ujhelyi István ezt kéri a kormánytól.

Nem teljes kapacitással ugyan, de október óta végre újra üzemelhetnek. Ha a járványhelyzet is engedi, akkor második félévtől kinyitnak az iskolák is az országban.

A vírus reprodukciós rátája közben 1 alá esett náluk, azaz egyre kevésbé terjed.

Beteltek az időpontok, mert olyan kevés vakcina érkezett. A rendszer 11 millió embert is be tudna oltani, ha lenne elég oltóanyag, de csak 3,1 milliónak elegendő fog megérkezni.

A kezdeményezők szerint több tucat település vehetett részt az akcióban. A Minority Safepack elkaszálása ellen tiltakoztak.

A hét kérdése

Még ugyan nem látni, mikor lesz vége a lockdownnak, de álmodozni azért lehet. A hét kérdésében pont ezt kell tenni!

Azért ide elnéznénk

Mi is, képzelheted. Gyere az Azonnali olvasói Facebook-csoportjába kibeszélni mindent!

Ezt is szerettétek

Megújult a Helyzet, az Azonnali podcastja! Prieger Zsolt, az Anima Sound System frontembere mesél cigányságról, vírusról és jellemfejlődésről.

Mennyire estek be az árak a fővárosban és vidéken? Érdemes várni a lakásvásárlással vagy eladással? Ingatlanpiaci szakértőkkel beszélgettünk a Helyzetben! Podcast.

A kormányra kerülő RMDSZ akár három minisztériumot is kaphat Romániában. A választáson meglepően jól szereplő szélsőjobboldal azonban a koalícióban is okozhat zavart.

A magyar kormánypárt egyre szorultabb helyzetben van a Néppártban, a vétó hatásait pedig elszámította Orbán Viktor. Helyzet Stefano Bottonival és Hegedűs Dániellel!

Leginkább úgy, hogy nem veszel semmit. A karácsonyi vásárlási láz beindulása előtt környezetvédelmi szakemberekkel jártunk utána, hogy lehetünk zöldebbek.

Milyen volt a jugoszláv néphadsereg katonájaként megélni a boszniai háború kitörését; miért éppen úgy születetett meg a béke, ahogy?

A Helyzet vendége Eric Weaver, a Debreceni Egyetem docense, akivel megbeszéltük, mit hozhat Magyarországnak, ha Joe Biden az USA elnöke.

Twitter megosztás Google+ megosztás