+++ Kérj egy Reggeli feketét! Heti háromszor küldjük neked. Nem linkgyűjtemény: olvasmány. +++
Johann Reichert
2019. szeptember 4. szerda, 15:50
Most épp két keresztény kamukonferencia keretében versenyeznek azon a kormányon belül, hogy ki a nagyobb keresztény. Közben a hívek csöndben otthagyják a Fideszt.

Ez itt egy véleménycikk, ami nem feltétlenül tükrözi az Azonnali álláspontját, de itt van, mert szeretjük a jól érvelő és érdekes szövegeket. Ha vitáznál vele, vagy küldenél egyet te is, csak bátran!

 

Két nemzetközi „keresztény” konferenciát is szervez egy időre a kormányzat: szeptember 4–6-án tartják a Szijjártó-féle külügyminisztérium rendezvényét, szeptember 5–6-án pedig a III. Budapesti Demográfiai Csúcsot, ez utóbbit Szijjártó csöndes ellenlábasa, Novák Katalin Fidesz-alelnök és családügyi államtitkár „háziasszony” szervezésében.

 

A két rendezvény nyilván uralni fogja a következő napok kormánysajtóját. Az utca emberének úgy tűnhet majd, hogy íme, egy igazi keresztény ország, felelős keresztény politikai vezetéssel, és minden a legnagyobb rendben van, elvégre a Duna-Tisza partján az isteni és az emberi erények mentén virágzik az élet, különösen az állami élet.

 

Nagy kár, hogy a magyar valóság homlokegyenest ellentétes azzal a képpel, amelyet a kormányzat igyekszik festeni – nyersen mondva nagyszabású képmutatás az egész.

 

Hadtudományos keresztény konferencia – keresztes háború?

 

A külügy rendezvényének Budapest Forum for Christian Communicators a címe, a konferencia szabatos magyar megnevezésével a szervezők nem is bajlódtak egyébként. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervező partnerei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, továbbá, ráadásul (!) annak Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara – nehéz erre épeszű magyarázatot találni. Hacsak azt nem, hogy a minisztériumi beharangozó szerint „a kereszténydemokrácia külső és belső támadás alatt áll” – tart tehát a mi drága kormányunk egy konferenciát, amelyben a kereszténydemokrácia a hadtudományok egyik fejezete...

 

Menczer Tamás, a külügyi tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára úgy fogalmazott, a konferencia nemcsak vallásos embereknek szól, hanem mindenkinek, akinek fontos a keresztény kultúra megőrzése, és kíváncsi arra, hogy a kereszténydemokrácia milyen válaszokat ad a jelenlegi kihívásokra. A rendezvény köszöntőjéből az is kiderül, hogy releváns kérdéseket akarnak megvitatni, a program „olyan tágabb témakörök köré rendeződik, mint a keresztény újságírás, kereszténység a XXI. században, keresztényüldözés a világban, valamint kereszténység és a család”.

 

Lehetetlen nem észrevenni, hogy a kormányban küzdelem folyik a „ki a nagyobb keresztény” címért.

 

Valószínűleg egyikük sem hallott a Máté és Márk evangéliumában is olvasható tanításról, miszerint „aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok”, valamint a kormányzati szolgasajtó által ezerszer gyalázott Ferenc pápa szavaira is emlékezhetnének, miszerint „összeegyeztethetetlen a hataloméhség mások szolgálatával!

 

Ki tudja megváltani a világot a családpolitikai problémáktól tíz percben?

 

Alighogy elkezdődik a keresztény hadtudományi demokráciakonferencia, csatába indul a másik kormányhadtest is, az emberminisztérium. A Budapesti Demográfiai Csúcsot harmadjára rendezik meg „mint egy olyan rangos nemzetközi fórumot, amely alkalmat kínál arra, hogy politikai szereplők, döntéshozók, egyházi és civil vezetők, a tudományos világ képviselői megoszthassák egymással elképzeléseiket és tapasztalataikat”. (Vajh mi értelme volt akkor az első kettőnek?)

 

A rendezvény értékét nyilván nagyban növeli, hogy mindjárt a megnyitó után, 9.46 és 9.58 közt, 12 perc alatt megáldja az eseményt három püspök, továbbá (biztos, ami biztos) az óhitű zsidó főrabbi is – tudják, az a Köves Slomó, aki forintmilliárdokat kap a keresztény kormányzattól, cserébe viszont ráüti a kóserpecsétet Orbánra meg a gyűlöletpropagandájára.

 

A kegyelmekben gazdaggá tett konferencián ezek után a demográfiai kihívásokról 15–15 percben felszólal négy vitán felüli szakértő, ebben a sorrendben: az esztergomi érsek, a szerb köztársasági elnök, a cseh miniszterelnök, a volt ausztrál miniszterelnök és végül, na ki? Nem más, mint személyesen Orbán Viktor. (Nagy győzelem ez Novák Katalinnak, kíváncsian várjuk, elmegy-e Orbán a Szijjártó-rendezvényre is.) Eztán már csak 10-10 percre érdemesíttetnek a hozzászólók, akik közt van magyar és külföldi, férfi és nő, politikus és tudós vegyesen. Hogy mennyiben tekinthető értelmes eszmecserének két nap, közelebbről 8 és fél óra alatt nem kevesebb, mint 45 embert odarángatni tízperces etapokban a mikrofon elé, arra csak az „emberi erőforrás” tudhatja a választ.

 

Nem vagyunk persze naivak, ennek az egésznek az az értelme, hogy az önkormányzati választásig elkövetkező öt hétre legyen médiamuníció. Legyen mihez nyúlni, ha a kormányt és az ő nagyszerű családpolitikáját (hogy valójában miért nem nagyszerű, és hova vezet ennek folytatása tizenöt éven belül, arról itt írtunk részletesen) dicsérni akarja a sajtós szolgahad. A Szijjártó-tárca meg ugyanezeket az anyagokat gyártja le, csak nekik a harcos, pontosabban „üldözött” és „önvédelmi” kereszténység illusztrálása a feladatuk.

 

Nézzük, mit mond a szentszéki tanítás a lopásról!

 

Ha a kormányerőknek tényleg fontos volna a krisztusi tanítás, illetve az Apostoli Szentszék, netán a nagy történelmi egyházak társadalmi tanítása, akkor minden további nélkül elmélyedhetnének benne – és magukra ismerhetnének. Sajnos nem a jó oldalán, hanem az ostorozott bűnösökén. Pedig jónak lenni jó (ahogy a katolikusok pár éve kiplakátolták), és az Isten sem kötelezi a kormányt, hogy ocsmány bűnöket kövessen el sorozatosan.

 

Tisztességes gondolkodók tudják, hogy a kereszténydemokrácia fogalmát a római katolikus teológia vezette be és dolgozta ki, illetve alakítja folyamatosan. E tárgyban nincsen hivatalos református tanítás, persze vannak református szerzők is. A kormányzat – hacsak teheti – római katolikusnak akar látszani, mert abban van a legnagyobb politikai hozadék, a legtöbb szavazó. A kormány „ideológiai-teológiai felelőse”, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes maga is római katolikus teológus. Elvárható lenne tehát, hogy az Orbán-rezsim ne ötletelgessen a kereszténydemokráciáról, hanem a tőle függetlenül megalkotott mércéhez mérje a saját gyakorlatát. Az ötletelgetés azért is veszélyes, mert

 

a háttérben a kormány vért izzad, hogy jövő szeptemberben idecsalogassa a pápát az eucharisztikus világkongresszusra – miközben semmibe veszi az egyházi tanítást.

 

Lássunk néhány példát.

 

A II. vatikáni zsinat egyik legfontosabb dokumentuma, a Lumen gentium konstitúció alaposan kifejti, hogy az egyház Isten népe – és ebből a nézőpontból nem lehetséges olyan következtetésre jutni, hogy keresztény érveléssel indokolható ismeretlen személyek elleni gyűlölet. Magyarán a migránsgyűlölet kormányzati szítása gyökeresen ellentétes a keresztény tanítással.

 

A szintén zsinati Gaudium et spes konstitúció 70. pontja elvszerűen leszögezi: „A beruházásoknak a maguk részéről arra kell irányulniuk, hogy mind a mostani, mind a jövő népesség számára elég munkaalkalmat és jövedelmet biztosítsanak. A beruházásokról és a gazdasági élet irányításáról döntő egyének, csoportok vagy hatóságok ezeket a célokat tartsák szem előtt. Ismerjék föl súlyos kötelességüket, hogy egyrészt gondoskodniuk kell az egyesek és az egész közösség számára a megfelelő élethez szükséges javakról; másrészt a jövőről gondoskodván meg kell teremteniük az igazságos egyensúlyt a mai – egyéni és közösségi – fogyasztói igények és a jövendő nemzedék számára szükséges fölhalmozás követelménye között.” Ennek fényében a felcsúti stadion, kisvasút, mesterséges tó – bűnnek minősül. És még hosszan sorolhatnánk hasonlókat.

 

Ez a kormány feléli a jövőt, pont úgy, mint szoclib elődei – igaz, többet lop.

 

A római katolikus egyház társadalmi tanítását egységes szerkezetben összegző kompendium 411. pontját mintha az Orbán-rezsimről írták volna: „A demokratikus rendszerek legsúlyosabb torzulásai közé tartozik a politikai korrupció, mert egyszerre árulja el az erkölcs alapelveit és a társadalmi igazságosság normáit: azáltal akadályozza az állam helyes működését, hogy negatívan befolyásolja a kormányon lévők és a kormányzottak között lévő viszonyokat; növekvő bizalmatlansághoz vezet a közintézmények iránt, kiváltja a polgárok növekvő érdektelenségét a politikával és annak képviselőivel szemben, ami az intézmények gyengülését eredményezi. A korrupció alapjaiban torzítja el a meghatározó intézmények szerepét, mert azokat lobbista követelések közötti politikai alkuk terepéül és a kormányon lévők kiszolgálására használja fel. Ezen a módon a politikai döntések mindazok szűkös céljainak kedveznek, akik rendelkeznek eszközökkel, hogy ezeket a döntéseket befolyásolják és valamennyi polgár közös boldogulását meggátolják.”

 

Mindezt a Fidesz által kifejezetten csodált lengyel pápa, Szent II. János Pál fejtette ki, többször és igen alaposan. Egyébként Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma jószerivel elejétől a végéig kész vádirat az Orbán-rezsim uralmi gyakorlata ellen.

 

Aki keresztény, az tudja, hogy a család nem pénzkérdés

 

Különösen szomorú a kormány „családpolitikája”, mert velőtrázóan cinikus. Ha keresztény volna a rezsim, akkor pontosan tudná, hogy a család, a gyermekvállalás nem pénzkérdés. Ha hajlandó volna a reszim tisztességgel végiggondolni a magyar családpolitika történetét, akkor pontosan tudhatná, hogy minden pénzígéret hoz egy pár hónapos átmeneti „javulást” (valójában azonban ez csupán látszat, kissé megbolydulnak a születések, igazából átmenetileg lelassul a romlás) – és kész.

 

Amikor pénzt tesz a kormány a szüléshez, az mindig ugyanazt jelenti: először örülnek neki, pár hónap után viszont kiderült, hogy „ennyi kevés”. Kevés lett a szüléshez a gyes, a gyed, a szocpol, a félszocpol, a fészekrakó hitel, stb. Ez teljesen értelmetlen politika, és a Fidesznek is besült a csok-propagandája, elég megnézni a születésszámokat. Le is van tiltva a konkrét születésszám említése is a kormánynál, nem szerepel a „Demográfiai Csúcs” honlapján sem.

 

A jézusi tanítás világos, mint a nap: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.”

 

A keresztény családpolitika tehát nem egyéb, mint házasságvédelem. Támogatni a házasságokat, visszaszorítani a házasságellenes, családromboló folyamatokat, a költő szavával: hogy a férfiak férfiak maradjanak és nők a nők – ez a feladat. Nem hiteles az a kormányzat, amelyik bejegyzi az egyneműek élettársi kapcsolatát, viszont beszól a melegtüntetőknek, akiknek előtte engedélyezte a felvonulást.

 

Persze ez nem könnyű, sok bölcsességet, hiteles politikusokat, példamutató elitet kíván. Ja, és nem hoz ripsz-ropsz olyan sok szavazatot, mint a pénzlóbálás, hogy ki akar kapni... meg a pornográf elemekkel népszerűsködő kormánypárti média… meg a nőket húsáruként kezelő főminiszterfeleség kormánypénzzel kibélelt „szépségversenye”… meg a foci...

 

Ezek hiába öntözik magukra a szenteltvizet

 

A kereszténység alapítója feladja a leckét a hatalmasoknak. Vándortanítótól nem könnyű uralkodást tanulni – miközben vitathatatlan, hogy valakinek uralkodni is kell. A világtörténelem összes jó emlékezetű vezetőjének mégiscsak sikerült összhangba hoznia a két ellentétesnek látszó habitust. A titok nem bonyolult, fentebb idéztük is: szolgálni kell a népet, elegánsan mondva a közjót. Sikerült ez számos valódi keresztény államférfinak, Szent Istvántól Konrad Adenaueren vagy (a formálisan nem is egyháztag) Abraham Lincolnon át Antall Józsefig.

 

Viszont öntözheti magára a szenteltvizet literszám, aki korrupt, csal, hazudik; hiába íratja strómanok nevére a cégeit, rejti külföldi bankszámlákra a pénzeit, dicsőítteti magát fizetett firkászokkal szóban, hangban, képben – egyre rosszabbul fog aludni, ahogy közeledik a végnap.

 

Olvass még több cikket Johann Reicherttől az Azonnalin!

 

MONTÁZS: Pintér Bence / Azonnali

 

comments powered by Disqus
Hírszolgáltatás

11 órás zárás ide vagy oda, a partivonatot aligha tudja megfékezni a kormány. De akkor mégis mi értelme van a korai zárásnak? Videó!

Az Európa Kulturális Fővárosa-program keretében a horvát tengerparti város egy toronyházára vörös üvegszilánkokból álló ötágú csillagot helyeztek ki.

Grafikonokon mutatjuk, hogyan terjed a járvány Magyarországon és a környező országokban.

Donald Tusk nem hiszi, hogy a Fideszt még meg lehetne győzni arról, hogy térjen vissza a néppárti elvekhez. És ami az EPP-elnök szerint nehezíti a dolgot: a pártok többsége lapít, mert a pártegységet félti.

Nagy a valószínűsége annak, hogy inkább emberi lustaság és tudatlanság áll a háttérben, mintsem a hatalom által irányított cenzúra és keresztényellenesség.

A franciaországi fertőzésszámok növekedése kihat a francia közvéleményre is: egy felmérés szerint hatalmas többség tartana elfogadhatónak egy legalább kéthetes (de akár hosszabb) teljes lockdownt.

Az október elsejétől életbe lépő szigorúbb szabályok a rendezvényeket, a maszkviselést és a vásárlást is érintik.

A hét kérdése

Két tévéinterjú, esszé, nyílt levél, egy uniós biztos lemondatása. Orbán Viktor még saját rajongóit is meglepte, hogy ennyire aktív lett a médiában. Mi folyik itt?

Azért ide elnéznénk

A „kocsmai evangelizáció” jegyében fog erről beszélgetni Fabiny Tamás püspök, Kajdi Csaba influenszer és Török Csaba pap. Szeptember 29.

Mit tanulhat, exportálhat Budapest Bécsből? Erről beszél Techet Péter, az Azonnali főmunkatársa az IDEA szervezésében. Október 1.

Vitatható ökopolitika Schiffer Andrással október 3-án.

Ezt is szerettétek

A tíz, legrövidebb idő alatt helyes megfejtést beküldő versenyző iskolája egy-egy nagy értékű okosbútorral lesz gazdagabb.

A Helyzetben az abaújkéri Wesley János Iskolába látogattunk, hogy megtudjuk: mit jelent az ott tanulóknak és a pedagógusoknak a kormány megszorítása.

Lesz-e még bármi ugyanolyan, mint a járvány előtt? Jól költi-e el az állam a gazdasági akcióterv támogatásait?

Balogh Ákos Gergely Index-főszerkhelyettes a Mérték Médiaelemző Műhely munkatársával, Urbán Ágnessel vitázott a Helyzetben.

A sötét anyag kutatásáért kapta meg a rangos Viktor Ambartsumian-díjat Alex Szalay, a Johns Hopkins Egyetem magyar asztrofizkusa. Interjú!

Miben tud egyetérteni a szélsőjobboldal és a Háttér Társaság? Dúró Dóra és Dombos Tamás a Helyzetben!

Mi köze a belarusz diktátornak az oroszokhoz? Miért belarusz, miért nem Fehéroroszország?

Twitter megosztás Google+ megosztás