Közép-Európa Nyugaton van

Techet Péter

Szerző:
Techet Péter

2021.05.14. 08:30

Az orbáni közép-európai reneszánsz gondolata nemcsak szembemegy a miniszterelnök tényleges tetteivel, de Közép-Európa történelmével és érdekeivel is. Közép-Európa egyrészről valójában Kelet-Európa, másrészről mint eszme éppen ezen keleti térség nyugati felzárkózásának, nyugati identitásának vágyaként született meg.

Ez itt egy véleménycikk, ami nem feltétlenül tükrözi az Azonnali álláspontját, de itt van, mert szeretjük a jól érvelő és érdekes szövegeket. Ha vitáznál vele, vagy küldenél egyet te is, csak bátran!

Orbán Viktor nemrég egy szlovák konzervatív lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy erősíteni kellene a közép-európai összefogást és együttműködést, akár olyan gyakorlati kérdésekben is, mint a közlekedés vagy a gazdaság.

Az Azonnalin Illés Gergő üdvözölte is egy esetleges „közép-európai reneszánsz” megszületését, amely a német-francia Európa alternatívája is lehetne; Bauer Tamás ezzel szemben arra mutatott rá, hogy a térség felzárkózásának záloga – márpedig a felzárkózás szüksége ma is minden téren szemmel látható – csak a nyugati szövetséggel lehetséges. Orbán Balázs pedig

magyar utat javasol – jelentsen ez bármit is, bár az biztos, hogy közép-európait ez nem jelent, elvégre Közép-Európa nem csupán Magyarország.

A miniszterelnöki gondolattal azonban legalább három probléma is van, azaz én semmiképpen sem látok bele olyan nagyívű jövőt, mint Illés Gergő teszi.

1. Közép-Európa mint eseti düh

Orbán Viktor már egyszer elmondta, hogy ne arra figyeljünk, amit mond, hanem arra, amit tesz. Ez pontosan így van, éppen ezért felesleges Orbán egy-egy bunkó kiszólásán túlságosan felháborodni, ahogy az is túlzás, ha egy-egy nagyívű tervét – legyen ez most éppen a közép-európai reneszánsz – túlságosan komolyan veszünk.

A tettek ugyanis mást mutatnak. Orbán gumicsizmás „szabadságharcai” Brüsszelben nagyon sokszor csak azt a célt szolgálják, hogy hazai közönsége felé elfedhesse, hogy mennyire szoros a kapcsolata a német ipari körökkel; ahogy Brüsszelben is vélhetően csak a sajtótájékoztatókon kemény,

a zárt ajtók mögött Orbán se verte még szét – és szerencsére vágyai szerint se alakította át – az Európai Uniót.

Ez a politika ismerős a Habsburg Monarchiából is, ahol a magyar és az osztrák parlament delegáltjai kifelé annyira hitelesen játszották nagy ellentéteiket, hogy még a közös üléseiket se közösen tartották – megegyezésekre ugyanis ott voltak a báltermek, a folyosók és a kávéházak. De mindkét félnek a saját nacionalista közönsége felé el kellett játszania, amit azok akarnak hallani.

A szavak és a tettek Közép-Európa kapcsán se illeszkednek Orbánnál.

A visegrádi együtműködés csak 2015-ben lett hirtelen fontos. A menekültpolitikában a keresztényellenes álláspont mögé álltak fel akkor egységesen ezen országok, amely azzal is összefüggött, hogy Varsóban, Prágában, Pozsonyban és Budapesten is – hol balról, hol jobbról – idegenellenes kormányok voltak hatalmon.

Ezen az eseti dühszövetségen túl azonban ma se látszik, hogy miben is állna a visegrádi egység. Orbánnak ez annyira fontos, hogy még a szolidaritást is megtagadja Csehországtól, amikor az orosz diplomatákat utasít ki (Budapest a V4 közül egyedüliként ezt nem tette meg), miután kiderült, hogy az orosz titkosszolgálatoknak szerepük volt egy csehországi lőszerraktár felrobbanásában.

Oroszország kapcsán a visegrádi együttműködésen belül élesebb ellentétek vannak, mint akár a magyar és francia, vagy a magyar és német kormányok között.

Orbán pedig láthatóan nem enged, és ha választania kell a keleti nyitás és a közép-európai reneszánsz között – amely egymást kizárja –, akkor az előbbi mellett dönt. A keleti nyitás persze nem a gazdasági kapcsolatokat jelenti (az egész Európai Unió is nyitott ebben az értelemben a Kelet felé), hanem az ottani maffia- és autoriter módszerek átvételét. Közép-Európa azonban éppen nem ezt jelenti.

2. Közép-Európa mint a nyugatosodás vágya

Közép-Európa eszméje nem a Habsburg Monarchiában született meg, hanem sokkal inkább akkor, amikor a birodalom szétesése után – majd még inkább a második világháború után – az egykori Habsburg-országok többsége egy mélyen kelet-európai birodalom hatalma alá kerültek.

„Közép-Európa” sohasem volt politikai realitás

– hanem a Habsburg Monarchia romjain való álmodozás egyrészről egy sokszor megszépített, kiszinezetett, idilli „boldog békeidőkről”, másrészről a mégiscsak „Nyugathoz” való tartozásról. A Habsburg-mítosz is a birodalom szétesése után született meg irodalmi toposzként – amint Claudio Magris trieszti germanista 1966-os monográfiájában szépen kimutatta. Persze ezen mítoszhoz Magris maga is hozzájárult gyönyörű Duna-könyvével.

A két világháború között számos értelmiségi – különösen a katolikus, legitimista és szabadkőműves körökben – fedezte fel magának a Közép-Európa-eszmét, amely egyszerre jelentett volna eszmei alternatívát a különféle kisállamok bornírt nacionalizmusával és a német, valamint orosz (szovjet) fenyegetéssel szemben.

Egyszerre volt filozófiai, irodalmi és geopolitikai vágykategória Közép-Európa – de egy valami egészen biztos már akkor sem volt: realitás.

Közép-Európa álma aztán még erősebb lett, amikor a térség számos országa szovjet megszállás alá került. Milan Kundera Párizsban élő morva író 1983-as esszéjében fogalmazta meg ezt a gondolatot, amelynek már címe kifejezte, hogy a közép-európaiság nem más, mint a vágyott (visszavágyott?) nyugatiasság: Az elrabolt Nyugat – Közép-Európa tragédiája.

Különösen a lengyel, cseh, szlovák és magyar értelmiség körében ekkoriban Közép-Európa lett az a toposz, amelynek révén legalább eszmei szinten el tudták oldani magukat a Szovjetuniótól, és magukat is valójában a nyugati civilizáció – még ha elrabolt, foglyul ejtett – tagjaiként tudták elképzelni, ábrázolni. Az akkori kelet-európai realitások alapján – és sokban a történelem tekintetében is, elvégre már Szücs Jenő megírta, hogy ez a „Köztes-Európa” nemcsak a szovjet megszállás idején és miatt maradt le a Nyugattól, de mindig is egy köztestérség volt, már nem fejletlen Kelet, de még nem fejlett Nyugat – ez a kunderai esszé inkább volt

csak egy álom. Vagy talán megengedőbben: program.

3. „Közép-Európa” = Kelet-Európa

Persze már a Habsburg Monarchiában is volt egyfajta elitista, kozmopolita és katolikus törekvés arra, hogy megalapozzák irodalmilag és államjogilag Ausztriát mint az itt élő népek közös szupranacionális hazáját. Franz Grillpartzer író vagy a (poszt-)jozefinista államelmélet azonban

sohasem Közép-Európáról, hanem Ausztriáról beszélt és írt.

És ez két szempontból fontos.

Egyrészről azt a térséget, amit mi szeretünk Közép-Európának hívni – azaz az egykori Habsburg-birodalom területét – már Bécsből is mindig is keletnek tartották. Österreich azt jelenti, hogy „keleti birodalom”.

Másrészről ebben volt is egy program: a Habsburgok magukat a Kelet civilizátorának tartották.

A Habsburgok saját küldetésüket éppen abban látták, hogy Galíciától Bosznián át Dalmáciáig elviszik a nyugati értékeket

– legyen ez a katolicizmus, a német nyelv és kultúra vagy a modern oktatás és közigazgatás. Ausztria eszméje nem Közép-Európáról, hanem a keleti végek nyugatosításáról szólt. Arról, amit a kunderai esszé is valójában akart – csak

míg a Habsburgok Kelet-Európát a nyugatosodás tárgyának tartották, Kunderánál Közép-Európa a nyugatosodás keleti alanya lenne.

Az első terv elbukott, a másik pedig sohasem volt igaz.

De egy valamit ez megmutat. Közép-Európában mindig is két eszmeáramlat viaskodott egymással: a nyugatosoké, akiknek Közép-Európa legfeljebb metafora volt arra, hogy igazából ez már Nyugat-Európa (szeretne lenni); valamint a nacionalistáké, akik közül többen is keleti ideológiák felé fordultak: a szerbek az orosz pánszlávizmushoz, a magyarok pedig a hun-turáni-sumér (stb.) vélt rokonsághoz. Ez az oka, hogy a Horthy-kor konzervatív értelmiségének lapját – a Nyugat ellentétét – Napkeletnek hívták.

Nincs önálló közép-európai út

Nincs tehát önálló, külön közép-európai út. Van az az út, amely a nyugatosodást, a gazdasági és civilizációs – mai napig is szükséges – felzárkózást szorgalmazza (legyenek ezek akár katolikus legitimisták vagy kozmopolita liberálisok ötletei). És van az az út, amely magát sajátosnak, különlegesnek, egyedinek hiszi – amint Orbán Balázs is feltalálná a spanyolviaszt és a kereket újra, hátha akkor az majd magyarabb és nem nyugati lesz –, de valójában Nyugat-ellenes. És mivel ebben a térségben is igaz, hogy tertium non datur:

aki nem nyugatos, az szükségszerűen keleties. A „magyar modell” nem más, mint az orosz, török vagy kazah másolása.

Orbán Balázsnak is ajánlom, hogy ne főnökének szavait, hanem tetteit figyelje. Ezt a térségben mindenki felismerte. Nem véletlen, hogy számos közép-európai ország – Horvátország, Ausztria, Szlovénia vagy Románia – nem akarna csatlakozni a V4-ekhez. Amikor ezt csak megpendítette az egykori horvát jobboldali államfő, Kolinda Grabar-Kitarović, saját pártjából is lepisszegték.

A horvát konzervatív kormányfő, Andrej Plenković maga is elmondta, hogy ő szívesebben követi Berlint és Párizst, nem kér a nyugati fősodorral szembeni „közép-európai” (valójában: Nyugat-ellenes, keleties) különutakból. Ahogy Klaus Johannis román államfő se kért 2019-ben Orbán „új Közép-Európájából”. De Mikulaš Dzurinda, egykori szlovák konzervatív kormányfő is kontraproduktívnak nevezte Orbán nemrégi felvetéseit a szlovák interjújában.

Az, hogy Magyarországon – ellentétben a közép-európai térség majdnem mindegyik országával – éppen a jobboldal akar mindig valamilyen úton, jelszó alatt Nyugat-Európától elhajolni, eltávolodni, az csupán az itteni sérelmi nacionalizmus következménye. Ugyanezen sérelmi frusztráció magyarázza, hogy a Nyugat-ellenes keletiesség a magyar mellett csak a szerb jobboldalon van jelen még a térségben egyedüliként.

Közép-Európa reneszánsza tehát vagy a nyugati felzárkózás – és azt minden itteni állam sokszor egymással is versenyezve tudhatja elérni –, vagy a keleti lesüllyedés, amibe Orbán tizenegy éve taszítja az országot. A közép-európaiság tehát nem lehet önálló politikai stratégia, legfeljebb emlékezetpolitikai, amennyiben is azon utolsó közös államalakulatunkra, a Habsburg Monarchiára emlékezünk Prágától Szarajevóig közösen pozitívan, amely e térséget felzárkóztatni próbálta – és 

amelyet ugyanazon tettek és szavak vertek szét, amelyeket Orbán Viktornál láthatunk és Orbán Balázsnál olvashatunk.

Olvass még Techet Pétertől az Azonnalin! Vagy vitázz vele!

Techet Péter
Techet Péter az Azonnali főmunkatársa

Doktori jogból és történelemből, külpolitika érdeklődésből, Közép-Európa hobbiból. Münchentől New Yorkig sok helyen volt otthon. Többet élt Triesztben, mint a NER-ben.

olvass még a szerzőtől
Techet Péter
Techet Péter az Azonnali főmunkatársa

Doktori jogból és történelemből, külpolitika érdeklődésből, Közép-Európa hobbiból. Münchentől New Yorkig sok helyen volt otthon. Többet élt Triesztben, mint a NER-ben.

olvass még a szerzőtől

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek