Saját közép-európai régiónk sereghajtói vagyunk, innen kellene elmozdulni

2020.10.27. 14:10

Hol tart majd Magyarország 2030-ban? EU-tagok leszünk-e akkor még? Milyen adottságaink vannak? Kihasználjuk-e ezeket? Mit kellene tenni a következő tíz évben? Elolvastuk az Egyensúly Intézet új kötetét Magyarország középtávú kilátásairól.

Saját közép-európai régiónk sereghajtói vagyunk, innen kellene elmozdulni

Nemrég az Osiris Kiadónál megjelent az újonnan alapított Egyensúly Intézet Magyarország 2030 c. kötete Boros Tamás és Filippov Gábor szerkesztésében. A könyvbemutatón elhangzottak szerint a kötetet a szerzők nem csak a tudományos szférának szánják: a cél az volt, hogy az orvostól az építőmunkásig bárki elolvashassa és megérthesse, és a megszerzett tudás birtokában víziót formálhasson Magyarország jövőjéről.

Kik a szerzők és mit akarnak?

Az újonnan alapított Egyensúly Intézet öndefiníciója szerint a politikai döntéshozatal számára kíván támaszul szolgálni. Az intézetet Boros Tamás, a Policy Solutions korábbi igazgatója és Kozák Ákos, a GfK Hungária Piackutató Intézet egykori igazgatója hozták létre. Hozzájuk csatlakozott később Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research tulajdonosa és Filippov Gábor történész-politológus is.

Az intézet önmagát pártoktól függetlennek tartja, az első nyilvános információk szerint több mint kilencven százalékban magánadományokból működik. Mivel fókuszukban a közpolitika és a szakpolitika áll, az intézetben dolgozókat elsősorban nem a politikai hatalom megszerzésének módja foglalkoztatja, hanem az, hogy

mit lehet tenni a megszerzett hatalommal.

Miről szól a kötet?

Magyaroszág lehetséges jövőjéről.

„Még nem késtünk le semmiről. De nincs még egy elvesztegethető évtizedünk” – szólnak a kötet utolsó mondatai.

A Magyarország 2030 fő témája az, hogyan fogunk élni a közeljövőben, milyen Magyarországon szeretnénk élni tíz év múlva, és milyen úton szeretnénk eljutni ehhez az ideálisnak tekintett Magyarországhoz.

A jövő különböző víziói mellett a szerzők a magyar lét négy sarokpontját is azonosították:

1. demokrácia és jogállamiság mint a magyar politikai közösség számára legoptimálisabb berendezkedés;

2. magántulajdonon alapuló, de szabályozott keretek között működő piacgazdaság;

3. a közösségiség elve, ami a nemzeti kohézióban kéne megmutatkozzon;

4. Magyarország euroatlanti táborhoz való tartozása.

Hol állunk éppen?

A kötet szerzői szerint Magyarország nincs a szélsőségek közelében, nem keleti típusú despotizmus, sem az állam berendezkedését, sem pedig a magyarok értékrendjét tekintve. Sokkal inkább

a saját közép-európai régiónk sereghajtói vagyunk, innen kellene elmozdulni, ha sikeres országot szeretnénk.

A szerzők a fő problémát az elszalasztott lehetőségekben látják. Szerintük Magyarország nem fektet eleget a humánerőforrásba, ahogy ezt a közoktatás helyzete is mutatja – ha pedig továbbra is így teszünk, akkor folytatódik Magyarország leszakadása a régiótól.

A másik problémát a magyar „habitusban” látja a kötet – szerintük

a magyar társadalomban nincs meg a piacgazdasági érzés, mivel atomizáltság és kockázatkerülés jellemzi.

Ez az individualizmus és a magyarok anyagias szemlélete akár jó tulajdonság is lenne, azonban pont a kockázatkerülés gátolja egy jól működő, teljesítményalapú piacgazdaság működését.

Tovább ront a magyar gazdaság teljesítményén, hogy az állam átveszi a piaci szereplők helyét és visszafogja a kezdeményezést. A magyar állam gazdasági szerepvállalása elsősorban a hatalmi centrumhoz kötődik, az EU 27 tagállamából Magyarország magasan veri az összes többit az egyszeri kormánydöntéssel adható, vissza nem térítendő vállalati támogatás odaítélésében. A szerzők szerint hosszú távon ez a magyar gazdaság versenyképességét rontja, 2030-ra ezt a szemléletet meg kell haladni.

Hogyan nézhet ki a jövő?

A következő évtized a magyar állam, társadalom és gazdaság felkészülésének évtizede kell legyen. A magyarság számos kihívással fog majd szembenézni az elkövetkezendőkben: ilyen a demográfia kérdése (fogyó és elöregedő magyar népesség), a klímaváltozás és a gazdasági automatizáció kérdése is.

A kötet szerzői szerint családpolitikával lehetetlen a magyar demográfia fogyó trendjét megállítani: bármit is tesznek a jövendő kormányzatok,

2030-ra majdnem félmillióval kevesebb magyar él majd Magyarországon.

Ezt a demográfiai helyzetet az elöregedés is súlyosbítani fogja, 

a magyar nyugdíjrendszer pedig már csak tíz-tizenöt évig tartható fenn biztonsággal.

A gazdasági automatizáció kérdésében a kötet szerzői szerint Magyarország nincs annyira veszélyben, de folyamatosan készülni kellene az előbb-utóbb bekövetkező gazdasági kihívásokra. Az átlagos magyar munkavállaló nem rugalmas, nem fogja tudni hatékonyan reprofilálni magát, ezért veszélyekkel néz szembe. Bizakodásra adhat okot, hogy a magyar állam fontosnak tartja a digitalizációt, és 2030-ra várhatóan minden közigazgatási szolgáltatás online is elérhető lesz.

Külpolitikai szempontból a szerzők nem jósolnak nagy változásokat. Szerintük

Magyarország biztosan EU-tag marad, az Európai Unió viszont a világpolitikában le fog értékelődni az USA-hoz és Kínához képest.

Ugyanakkor egy ideig működhet Magyarország hintapolitikája – vagyis hogy a keleti, autoriter rendszerek felé is nyit, és nyugati kapcsolatait is tartja – 2030-ra azonban biztosan választanunk kell majd. Az egyértelmű kulturális, földrajzi, államigazgatási hagyomány az euroatlanti tömbhöz köti Magyarországot, és 2030-ra világosan el kell majd köteleződjön a nyugat oldalán.

A Magyarország előtt álló kihívásokat is felsorolták. Szerintük az európai kontinesre nehezedő migrációs nyomás 2030-ig megmarad, sőt, növekedni fog. A szerzők szerint az EU álláspontja – vagyis a külső határok lezárása és az elvándorlás megelőzése gazdasági segélyek utalásával – is megmarad.

Hogyan jutunk el ebbe a jövőbe?

A múltbéli döntéseink hatást gyakorolnak a jelenre és a jövőre egyaránt – ezt nevezi a szakirodalom útfüggőségnek. A történelem során a magyarság számos alkalommal jutott el olyan fordulóponthoz, ahol választani kellett, melyik utat követi. 

Pogányok maradunk, vagy felvesszük a kereszténységet? Erőltetetten iparosítunk, vagy inkább a könnyű- és feldolgozó iparra helyezzük a hangsúlyt?

Ha a magyarok egyszer az egyik út mellett döntöttek, az jelentősen szűkítette – de nem lehetetlenítette el teljesen – a változtatás lehetőségét.

Ezért tartják a szerzők különösen hangsúlyosnak azt a kérdést, hogy milyen úton indul el 2020-ban Magyarország, hogy 2030-ra ki tudjunk törni a középszerűségből. Mivel tud Magyarország felkészülni az előtte felbukkanó kihívásokra? A kötet szerzői

a választ a közoktatásban és annak fejlesztésében látják.

Szerintük az országnak és a magyar népességnek van mozgástere, és nem kell beletörődnie a jelenlegi helyzetbe, jó modellek adaptálásával sikerülhet ezt a kihívást legyőzni. Ha a humánerőforrásba beruháznak, akkor Magyarország előtt is prosperálóbb jövő áll. A szerzők szerint a magyar közúti és digitális infrastruktúra a gazdaság fejlettségéhez mérten jónak számít, ezzel az adottsággal élni kell.

A kötet szerint az erős nemzettudatra építve pozitív nemzettudatban kéne gondolkodni, hogy „a magyar” ne Trianonon, a vereségeken, a történelmi múlton bánkodó, hanem előretekintő, közös célokkal rendelkező nemzet legyen. 2030-ra a nemzetállamok biztosan nem fognak leépülni,

a legnagyobb közösségi összetartó erő még mindig a nemzet marad.

Azonban az egyetemes értékekhez való ragaszkodás és a nemzettudat nem egymást kizáró, hanem egymásra épülő értékek kellene legyenek a magyarok számára. A 19. század liberális nacionalistái (Kossuth és társai) számára például a jövőt az jelentette, hogy ki kell vezetni a magyarokat (és a velük együtt élő nemzetiségeket) a középkori viszonyok közül a polgári, modern államba.

A kötet szerzői szerint az utolsó hasonló közös vízió Magyarország európai uniós csatlakozása volt – azóta viszont nem rendelkezünk ilyennel.

A magyarok legnagyobb problémája a szerzők szerint azonban – a társadalmi normákat nagyban korrodáló korrupció mellett – nem a nemzethalál, a kihalás veszélye, hanem a kényelem. Ahogy a kötet fogalmaz:

„Belekényelmesedtünk abba a tudatba, hogy bármit teszünk, holnap is lesz valahogy. Elveszítettük a hitünket, hogy sikeresebbek is lehetnénk.”

NYITÓKÉP: Antal Róbert-István / Azonnali

Antal Róbert-István
Antal Róbert-István az Azonnali újságírója

Történész, az erdélyi baloldal kutatója. Bármilyen furcsa, de szereti a románokat.

olvass még a szerzőtől

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek