A meghurcolt magyarokról és németekről indít cikksorozatot az egyik legolvasottabb szlovák hírportál

Szerző: Renczes Ágoston
2020.09.22. 18:45

Az Aktuality.sk cikksorozatában történészek álláspontjai mellett az áldozatok visszaemlékezései is olvashatóak lesznek a szlovák történelem „elfordított arcáról”. A Csehszlovákiából a második világháború után a kollektív bűnösség elve alapján üldözött német és magyar kisebbség sorsa a szlovákok és a csehek körében nagyrészt máig kibeszéletlen.

A meghurcolt magyarokról és németekről indít cikksorozatot az egyik legolvasottabb szlovák hírportál

Szülőföldön száműzötten címmel indít cikksorozatot az egyik legolvasottabb szlovák hírportál, az Aktuality.sk (a meggyilkolt Ján Kuciak is ennél az újságnál dolgozott). A szerző, Ivana Hečková a cikk bevezetője szerint arra vállalkozik, hogy több szempontból bemutassa azokat az igazságtalanságokat, amiket a középkorban a mai Szlovákia területére érkező és bányavárosokat alapító németek, és a szlovákokkal ezer évig együtt élő magyarokat érték a második világháborút követően.

A háborúból győztesként kikerülő Csehszlovákia vezetése a németeket és a magyarokat tette felelőssé az ország feldarabolásáért: Csehországot korábban bekebelezte a Harmadik Birodalom, Szlovákia déli, magyarok lakta részei pedig visszakerültek Magyaroszághoz.

Az újjáalakult Csehszlovákia a területén élő nem szláv kisebbségeket biztonsági kockázatként kezelte, megoldásként az ország vezetői a németek és a magyarok kitelepítése mellett döntöttek. A németek erőszakos, sok áldozattal járó kitelepítése a győztes nagyhatalmak jóváhagyásával zajlott: Csehországból összesen körülbelül hárommillió embert telepítettek Németországba. Szlovákiában a háború előtt 140 ezer német élt, viszont a többségüket a háború végén Ausztriába evakuálták a közelgő szovjet csapatok elől, így a haborút követően Szlovákiából már csak hozzávetőleg 30 ezer embert szállítottak Németországba. 

Mivel a magyar lakosság németekéhez hasonló kitelepítését a győztes hatalmak nem hagyták jóvá, Csehszlovákia Magyarországtól próbált egy kétoldalú lakosságcsere-egyezményt kikényszeríteni. A magyar fél ellenállása miatt eleinte nem járt sikerrel, amikor azonban a csehszlovákok elkezdték a dél-szlovákiai magyarokat  észak-csehországba deportálni – összesen 44 ezer embert – az onnan kitelepített németek helyére, Magyarország beleegyezett a lakosságcsere-egyezménybe. 76 ezer embert telepítettek át Magyarországra az önként Szlovákiába települő körülbelül 60 ezer szlovák, illetve a Magyarországról kitelepített németek helyére (más források szerint az áttelepült szlovákok 73 ezren voltak, és majdnem 90 ezer magyart telepítettek Magyarországra).

A csehszlovák állam kínált egy kibúvót a magyaroknak: aki szlováknak vallotta magát, mentesült a Csehországba deportálás vagy a Magyarországra telepítés alól. Ez volt a reszlovakizáció, ami a hivatalos meghatározása szerint az elmagyarosodott szlávoknak kínálta fel a visszatérést a szlovák nemzethez, valójában kikényszerített identitás-váltással próbálta elősegíteni az asszimilációt. Körülbelül 300 ezren jelentkeztek reszlovakizációra, de az a többségük számára csak egy tartalom nélküli hivatalos aktus volt, ami biztosította a szülőföldön maradást.

Az Aktuality cikksorozatának vasárnap megjelent bevezető része egy történeti áttekintés, ami leginkább Vadkerty Katalin A kitelepítéstől a reszlovakizációig (1945-1948) – Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történetéről című, szlovákul is hozzáférhető alapművére hagyatkozva mutatja be a németeket és magyarokat érintő intézkedéseket. 

Ivana Hečková cikke magazinos lendülettel, de tárgyilagosan veszi sorra az eseményeket a németek kitelepítésétől kezdve a magyarok Csehországba deportálásán, a lakosságcserén és a reszlovakizáción át egészen a kommunista hatalomátvételig, ami egyszerre jelentette a diktatúra kezdetét és a magyarok jogfosztottságának a végét. 

Hečková írásának külön erénye, hogy

még az említés szintjén sem próbálja meg relativizálni a kitelepítéseket és a deportálásokat

azzal, hogy azokat a dél-szlovákiai területek korábbi Magyarországhoz csatolásával, a németek Harmadik Birodalom iránti szimpátiájával vagy a német katonaság által a csehek és szlovákok ellen elkövetett atrocitásokkal állítja szembe. 

Ha a tervezett folytatást is figyelembe vesszük,

a szlovák sajtó ilyen terjedelemben még soha nem foglalkozott a szlovák történelem eme kibeszéletlen és a szlovákiai magyarok egy részének identitását máig meghatározó eseményeivel.

A téma érzékenységét jól mutatja, hogy az Aktuality.sk cikkét már a megjelenésének napján kritika is érte magyar oldalról. A Ma7.sk újságírója, Pomichal Krisztián nem vitatja Ivana Hečková szándékának nemességét, de úgy véli, a szerző több helyen is pontatlanul fogalmaz, ami Pomichal szerint a háttérismeretek nélküli szlovák olvasót félrevezetheti, sőt a magyarokkal kapcsolatos sztereotípiákat is megerősítheti benne.

A magyarok és a németek jogfosztásához jogalapot szolgáltató elnöki rendeletek, a Beneš-dekrétumok mindmáig Csehország és Szlovákia jogrendjének részét képezik. Hatályban már nincsenek, de Szlovákiában paradox módon mai napig fejtenek ki joghatást: a háború utáni földkisajátítási eljárásokat több esetben valamilyen adminisztratív hiányosság miatt nem fejezték be. Ha ma az állam ilyen földterülettel kerül kapcsolatba – mert például autópályát épít – akkor a korábbi hiba kijavítására hivatkozva befejezi a kisajátítást.

Az Aktuality.sk cikksorozata a szlovák közvélemény számára is átélhetővé, vagy legalább érthetővé teheti a magyarokat ért sérelmeket, és közelebb viheti Szlovákiát ahhoz, hogy kezdjen valamit a történelmének ezzel a súlyos örökségével.

NYITÓKÉP: Kitelepített magyarok útban Csehszlovákiából. Fortepan / Csorba Dániel

Renczes Ágoston
Renczes Ágoston az Azonnali egykori újságírója

Közgazdász bölcsész aszcendenssel. Csehszlovákiában született elég régen, ahhoz képest csak 2020 óta újságíró. Gyakran ír a szlovák és a szlovákiai magyar politikáról, gazdaságról, építészetről.

olvass még a szerzőtől

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek