Egy időközi választás csak rosszat tenne Gödnek – az LMP-s alpolgármester az Azonnalinak

Szerző: Petróczi Rafael
2020.08.21. 06:56

Fülöp Zoltán szerint teljesen szabályosan vezette azt a botrányba fulladó testületi ülést, amin a képviselők újra megszavazták a momentumos polgármester, Balogh Csaba felfüggesztését. De megköszönte-e már Baloghnak, hogy nem dobálták meg tojással azon a bizonyos ülésen, szerinte miben hazudott a felfüggesztett polgármester a nekünk adott interjújában, és miért működik most olyan hatékonyan a városvezetés, hogy kár lenne ezt elrontani egy időközi választással? Interjú.

Egy időközi választás csak rosszat tenne Gödnek – az LMP-s alpolgármester az Azonnalinak

A botrányba fulladó, augusztus 11-i ülésükön fogadták el a Balogh Csaba momentumos polgármester ellen fordult korábbi szövetséges, valamint a fideszes gödi önkormányzati képviselők, hogy Balogh ellen újra fegyelmi eljárás induljon, mert a polgármester állítólag jogellenesen vezetett testületi üléseket, és nem írt alá időben határozatokat. Az eljárás alatt felfüggesztetté váló polgármester az Azonnalinak mondta el, hogy szerinte miért folytatnak ellene „jogellenes, hataloméhes” politikai játszmát, többek között a jelenleg a polgármesteri feladait átvevő LMP-s alpolgármester, Fülöp Zoltán is. A botrányos ülést vezető Fülöp erre reagálva mondta el az álláspontját az Azonnalinak arról a bizonyos ülésről, az újabb fegyelmi eljárásról és en bloc a göd konfliktusról.

+ + +

 

Balogh Csaba és a mellette kiálló képviselők szerint ön szabálytalanul szavaztatta meg a polgármester ellen indított újabb fegyelmi eljárást, mert a bekiabáló közönség miatt nem lehetett hallani a szavazásra való felszólítást, és emiatt nem nyomtak gombot ezek a képviselők. Ez valóban így volt?

Nem. Pontosabban első körben igen, a Gödi Összefogás-frakció (aminek tagjai a Balogh mellett kiálló momentumos képviselők, valamint a független Hlavács Judit – a szerk.) képviselőinél valóban fennállt a hangzavar miatt, hogy nem tudták, hogy éppen szavazás van. Második körben viszont – kifejezetten az ő kérésükre – megismételtük a szavazást, külön fel is hívva a figyelmet arra, hogy szavazás van. Ők nem szavaztak, és a szavazás lezárása után sem jelezték, hogy ők ne lettek volna tudatában a szavazásnak.

Akkor nem tartja sem jogilag, sem erkölcsileg kifogásolhatónak, ahogyan az augusztus 11-i ülést vezette.

Nem.

Az azért elég érdekes volt, hogy az első szavazási kísérletnél kényszerszünetet rendelt el, majd két percre rá újra összehívta a testületet szavazni. Ha rosszindulatú akarnék lenni, mondhatnám, hogy ezt biztos a bekiabálók kijátszására csinálta így: kihasználta, hogy a kényszerszünetben kiment a hangoskodók egy része, és gyorsan megszavaztatta Balogh Csaba felfüggesztését.

Sikerült meglepetést okoznia nekem: ilyen fel sem merült. Tisztáznom kellett az említett képviselőtársakkal, hogy akarnak-e szavazni, vagy sem – és ezt a zajongás miatt csak a szünet elrendelésével tudtam megtenni. Ez a tisztázás megtörtént, így folytathattuk az ülést. Én egyébként annyira nem érzékeltem, hogy a szünet után csökkent volna a zajszint, sőt, az emelkedett.

Milyen érzés volt, hogy a közönség skandálva árulózta önt?

Ennyi és ilyen hangos szurkolót szerintem bármelyik kis párt bármikor össze tud rántani, ez nem különösebben nagy teljesítmény.

Akkor ez egy hangos kisebbség volt, és nem gondolja, hogy a gödi lakosság egy jelentős részének, akár többségének véleményét tükrözték a bekiabálók?

Aki azt gondolja egy teremben összegyűlt néhány emberről, hogy az a többség hangja, az téved. A többség hangja a választásokon derül ki.

Balogh Csaba azt mondta a nekünk adott interjújában, hogy eredetileg tojással és paradicsommal mentek volna az emberek az augusztus 11-i ülésre, és erről azért tettek le, mert ő erről lebeszélte őket. Megköszönte azóta Baloghnak, hogy nem dobálták meg tojással?

Ezt, hogy az emberek tojással meg paradicsommal jöttek volna, nincs módom ellenőrizni. Szóval ez lehet egy jól hangzó urban legend, mintsem valóság. Azt tudjuk, ami történt: egy előre megrendezett színjátékban vehettünk részt, a közönség meglehetősen szervezetten hozta az előre betanult figurákat, amit érdekes volt szemlélni.

Kik voltak ön szerint a szervezők? A Gödi Összefogás képviselői?

Fogalmam sincs, ki szervezte. Az látszott csak, hogy szervezett volt. Ha ott ültem volna hátul, a közönségben, lehet, láttam is volna, hogy ki vezényli, de én az ülésvezetéssel voltam elfoglava.

Képviselőtársaival nem beszélt arról, hogy ők láttak-e valamit az ülés alatt?

Ez a fajta nyomozás, úgy gondolom, méltatlan lenne a képviselőkhöz.

Ha már itt tartunk, nem tartja méltatlannak en bloc azt, ami történik Gödön?

Ez jó kérdés. Nem véletlenül nem mondok semmi rosszat a polgármesterről és az őt követő képviselőkről. De ez a balhé nem rajtunk múlt, nem mi kezdeményeztük, nem mi teszünk erős kijelentéseket a másikról.

Akkor nem is érzi úgy, hogy ön vagy a Baloghgal szembefordult képviselőtársai hibáztak volna, és jobban is tehettek volna valamit.

Olyan nincs, hogy az ember ne tehetne jobban semmit, de az is biztos, hogy mi sokat próbálkoztunk, persze nem a nyilvánosság előtt. Mert nem az a dolgunk, hogy a nyilvánosság előtt üzengessünk egymásnak.

Hónapok óta próbáljuk rávenni Balogh Csabát arra, hogy jogszerűen és demokratikusan lássa el a polgármesteri feladatait. Ebben változatlanul vannak erős vitáink.

Rátérve a polgármester újabb felfüggesztésére: arra játszanak – ahogy azt a Gödi Összefogásban mondják –, hogy addig függesszék fel újra és újra Baloghot, amíg ő ettől besokall, és önként lemond?

Ez jól hangzik, csak semmi köze a valósághoz.

Akkor mi a valóság? Miért csinálták azt, hogy éppenhogy csak lezárult volna az első fegyelmi vizsgálat, és már indították is a másodikat?

Emögött egyetlen cél és értelem van: hogy jogszerűen működjön a város. A fegyelmi eljárás nem politikai, hanem jogi eszköz. Az arról szól, hogy a polgármester vagy törvénybeütközően cselekedett, vagy a képviselő-testület akaratával szemben tett valamit. Ilyenkor a képviselő-testületnek az a dolga, hogy indítson egy vizsgálatot. Azt, hogy a Momentum ebben és még sok minden másban is indokolatlanul politikát lát, nem kívánom kommentálni.

Ha az újabb fegyelmi eljárás nem azt célozta, hogy a lejáró, első fegyelmi vizsgálat után induljon a következő, akkor azt miért augusztus második hetében vették napirendre, miközben a fegyelmi eljárás maga lényegében július közepi ügyeket akar kivizsgálni?

A második fegyelmi eljárás jó tíz nappal előzte meg az első vizsgálat lejártát.

Ha a polgármester felfüggesztésének kimaxolása lett volna a cél, akkor sokkal jobban, tíz nappal későbbre lett volna időzítve ez a fegyelmi.

Az időpont mögött egyszerűen az áll, hogy a fegyelmi eljárásról szóló indítványt össze kellett rakni, meg kellett nézni az ügyek jogi hátterét.

Akkor kijelenti, hogy semmi politikai számítás nem volt az újabb fegyelmi eljárás időzítése mögött.

Így van.

Ha már itt tartunk, mi lett az első fegyelmi vizsgálat eredménye? Tud erről valamit?

A fegyelmi eljárás lefolytatására 30 nap van, az ezt követő 8 napon belül kell elfogadnia a vizsgálati jelentést a fegyelmi testületnek. És ha ez megtörtént, az ezt követő 15 napban kell a testületnek az elfogadott vizsgálati jelentést megtárgyalni. Most még a fegyelmi testület sem fogadta el a jelentést, annak nyilvánosságra kerülése előtt pedig senki nem nyilatkozhat a tartalmáról.

Ha az lenne ennek a vizsgálatnak az eredménye, hogy Balogh nem követett el semmit, elfogadná és visszaengedné őt a polgármesteri székbe?

Természetesen. A történet arról szól, hogy legyünk mindannyian jogkövetők. Aki jogkövető, annak kutya kötelessége lesz a végleges döntést elfogadnia. Várjuk meg egyelőre, hogy mi lesz abban a jelentésben.

Térjünk rá a most elindított fegyelmi eljárásra: abban az szerepel, hogy Balogh Csaba a július 17-i ülésen visszaélt a hatalmával, és egyes kérdéseket nem bocsátott szavazásra. Balogh erre azt mondta nekünk, a jegyzővel közösen jutottak arra, hogy a város működését veszélyeztetné, ha ezeket szavazásra bocsátaná, ezért nem tette ezt meg.

Nem vagyok jogász, de ahogy olvasom, az önkormányzati törvény nem ad ilyen mérlegelési jogot a polgármesternek. A 68. paragrafus első bekezdése azt mondja, hogy amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, úgy annak újratárgyalását egyszer kezdeményezheti három napon belül, és erről tizenöt napon belül a testület dönt. Dönt, kijelentő módban, nem pedig dönthet. Ha a polgármesternek olyan aggálya lett volna, hogy egy szavazás eredménye veszélyezteti a város működését, akkor felhívta volna arra a testület figyelmét, hogy újratárgyalással keressen egy olyan megoldást, ami nem veszélyezteti.

Efféle érvelés nem hangzott el, csak politikai érvelés, majd teljesen váratlanul a polgármester úr azt mondta, hogy nem teszi fel szavazásra a kérdést.

A mostani fegyelmi eljárás másik pontja, hogy Balogh Csaba csak augusztus 3-án írta alá azt a július 17-én elfogadott testületi határozatot, ami visszahelyezte az ex-DK-s Tóth Ágnest a Gödi Nonprofit Szolgáltató Zrt. élére. Balogh erre azt mondta, hogy a jegyzőkönyv elhúzódó elkészítése és az állt a késedelem hátterében, hogy Tóth Ágnes maga húzta az időt azzal, hogy a megbízása bejegyzését az önkormányzattól is kérte.

Amit Balogh Csaba Tóth Ágnesről elmondott, tételesen nem igaz.

Akkor mi az igazság?

Hétfőn egyeztettem a jegyzővel, mert én is kíváncsi voltam ennek a történetnek a kronológiájára, és ez a késleltetés egyszerűen nem történt meg Tóth Ágnes részéről. Sem Tóth Ágnes, sem a jegyző, sem az ügyet intéző, megbízott városi ügyész szerint.

Akkor hogyan történt, hogy mégis ilyen későn lett aláírva ez a határozat?

Tóth Ágnes visszahelyezéséről június 29-én döntött először a testület, erről a megismételt döntés volt július 17-én. Majd – előttem nem teljesen átlátható okok miatt – a határozat érvénybe csak július 31-én lépett, mert elhúzódott a jegyzőkönyvezés. Augusztus 3-ára készültek el az iratok, és augusztus 4-én írták alá. (Ez egyébként nem egyezik a Lőrincz László által benyújtott fegyelmi eljárás szövegével, ami augusztus 3-át jelölte meg az aláírás időpontjaként – a szerk.)

Ebben a verzióban viszont nem indokolt Balogh Csabára gyanakodni, akkor simán csak a jegyzőkönyvezés húzódott el ilyen sokáig.

Ön most Balogh Csaba védőügyvédje, vagy a tényekre kíváncsi?

Én csak logikusan gondolkodva szembesítem az ön által mondott időrend inkoherenciáival.

Hogy világos legyen: amit Balogh Csaba állított Tóth Ágnesről, konkrétan nem igaz. Ettől függetlenül van egy időrend, amiben első látásra valóban nem látszik Balogh Csaba felelőssége, és ezt nem is szeretném rátolni.

De ha első ránézésre sem vetődik fel Balogh Csaba felelőssége ebben az ügyben, akkor miért indítottak emiatt fegyelmi eljárást?

Azt gondolom, ebben a kérdésben a fegyelmi vizsgálat akár tisztázhatja is Balogh Csabát, és az az érzésem, hogy ez is fog történni. Ezzel nekem az égvilágon semmi problémám nem lenne. A vizsgálat végén majd kiderülnek a tények. De folyamatban lévő eljárásról ennél bővebben nem szeretnék nyilatkozni.

Hogyan látja, meddig tud a mostani keretek között működni a város? Nem lenne jobb, ha tisztítótűzként időközi választáson mérettetné meg magát mindenki Gödön, így végérvényesen lezárva a konfliktust?

Ez két külön kérdés. A város teljesen jól működik, sőt, jobban működik, mint eddig.

Azért, mert Balogh Csaba nincsen már hatalmi pozícióban?

Ezt nem szeretném sem pro, sem kontra kommentálni. Azt látom, hogy jelentős elmaradásaink vannak a város életét meghatározó ügyekben, és elkezdtük ledolgozni a lemaradásokat.

Mint például?

Például sikerült behozni a lemaradást az iskolakezdési támogatások esetében. Vagy határozatot hoztunk arról, hogy a biológiai szúnyoggyérítéshez szükséges, előkészítő munkát végezzék el. És még sorolhatnám. Sok olyan kérdésben haladunk most előre, amikről ugyan esett szó eddig is, de tenni nem sikerült ezek kapcsán.

De akkor minek köszönhető ez az olajozottabb működés?

Annak, hogy nem a Momentummal való konfliktuskezelésre megy el az energiánk, hanem arra, hogy a város ügyeivel foglalkozzunk.

Akkor nem is tartja indokoltnak, hogy időközi választást írjanak ki Gödön.

Nézze: a város működőképes.

De ha egy város működőképes, akkor logikusan nincs szükség időközi választásra sem.

Így van. Sőt, nemcsak hogy nincs szükség rá, hanem kifejezetten akadály lenne ez a városnak. Amúgy is sok az elmaradás Gödön, másrészt

a Samsung-gyár ügye miatt fontos, hogy aktív és cselekvőképes vezetése legyen a városnak. Egy időközi választás fél, de akár még egy évre is megbéníthatná a várost. Most erre nincsen idő, sem nyomasztó szükség.

Ha valakinek ez a működés nem tetszik, akkor mondjon le ő.

Ehhez a jobb működéshez viszont előfeltétel az ön gondolatmenete alapján, hogy ne újfent a Balogh Csabáékkal való konfliktust kelljen menedzselniük. Ez viszont praktikusan úgy valósulhat meg, ha Baloghot nem engedik vissza a polgármesteri székbe.

Ez az ön megfejtése, de van egy másik megfejtés is: Balogh előtt – ahogy mindenki előtt – nyitva áll a kapu, hogy a város működéséhez kapcsolódjon, és segítse azt.

Mit gondol a tagságukat felfüggesztő, DK-s képviselőkről? Jól tették, hogy ezt meglépték?

Ez a DK belügye. Más pártok belügyeit mi, Zöldek soha nem kommentáljuk.

Tegyük fel, az LMP a jövőben arra kérné, hogy a meggyőződésével ellentétben ne szavazzon meg valamit Balogh Csabával kapcsolatban, mondjuk egy újabb fegyelmi eljárást. Mit tenne? Engedelmeskedne a pártközpontnak? Felfüggesztené a tagságát, akárcsak a DK-sok?

Mi nem tervutasításos rendszerben működő párt vagyunk, mi a részvételiségben hiszünk. Ha odajutunk, akkor ezeket a kérdéseket megbeszéljük, és hozunk egy közös döntést.

Akkor elképzelhetetlennek tartja, hogy ön és a pártja között olyan nézeteltérés alakuljon ki, ami miatt a pártja akaratával szemben cselekedne.

Eddig erre nem volt példa, és remélem, ezután sem lesz.

Nem érzi úgy, hogy a manipulált hangfelvételek kapcsán a DK és a Momentum kihasználta a helyi konfliktusukat arra, hogy proxyháborút vívjanak egymással Gödön?

Nem örülök neki, hogy az országos médiában szereplünk. Szerencsére sem a Momentum, sem a DK tagja nem vagyok, más pártok belügyeivel pedig nem szeretnék foglalkozni, ahogy illegális hangfelvételekkel sem foglalkozunk.

Ilyen felvételeket ebben az ügyben egyébként már áprilisban kaptunk – azt őszintén nem tudom, hogy azok és az augusztusban kiszivárgott felvételek ugyanazok-e.

Helyi politikusként is lehet olyan érzése, hogy itt más pártok országos politikai csatákat vívnak, nem kell ehhez sem DK-, sem Momentum-tagnak lenni.

Mint mondtam: nem örülök neki, hogy országos szintre emelkedett ez a dolog. Nekünk Göd a legfontosabb, és arra szerződtünk, a várost vigyük előre, és ne az országos politikát hozzuk le Gödre.

Van még visszaút ebből a konfliktusból, vagy a két dudás már tényleg annyira nem fér meg abban a bizonyos csárdában, hogy valamelyik fél távozásával lehet csak lezárni ezt a történetet?

Egy másik elcsépelt mondást idézve: soha ne mondd, hogy soha. Mindig van visszaút, és a szereplőkön múlik, hogy a visszaút mennyire lesz rövid vagy hosszú. Én próbálok azon dolgozni, hogy ez az út minél rövidebb legyen. Erre egyelőre, úgy látom, kevés a fogadókészség.

Mindkét oldalon kevés a fogadókészség?

Főleg a momentumosok részéről látok kevés fogadókészséget.

Pont az önnek adott interjújában jegyezte meg Balogh Csaba, hogy még nem jutott el oda az újabb fegyelmi eljárásról való döntést követően, hogy felhívja az alpolgármestereket. Ez azóta sem történt meg.

NYITÓKÉP: Fülöp Zoltán / Facebook

Disclaimer: mint az impresszumban is jelezzük, az Azonnali többségi tulajdonosa Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Ez (köztudottan) sem most, sem az Azonnalin megjelenő többi anyag esetén sem befolyásolja, mit írunk és jelentetünk meg.

Petróczi Rafael
Petróczi Rafael az Azonnali korábbi újságírója

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett politológusként. Az Azonnali gyakornoka, majd belpolitikai újságírója volt 2017-2021 között.

olvass még a szerzőtől

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek