Bocsánatot kér és eljárást kezdeményez oktatói ellen a Táncművészeti Egyetem az Azonnali cikke után

Szerző: Galavits Patrik
2020.07.28. 15:04

A ma is az intézményben dolgozó mesterek ellen indokolt esetben akár büntetőeljárást is kezdeményezhet a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora, aki bocsánatot kért a korábban bántalmazott növendékektől cikkünk megjelenését követően.

Bocsánatot kér és eljárást kezdeményez oktatói ellen a Táncművészeti Egyetem az Azonnali cikke után

Hétfőn jelent meg cikkünk az egykori Magyar Táncművészeti Főiskola (ma Egyetem, MTE) balettképzésben részt vett korábbi növendékeiről, akik az őket főleg a 1990-es években ért bántalmazásokról és szexuális kihasználásokról számoltak be.

A név szerint említett balettmesterek közül Dózsa Imre egykori főigazgatót és rektort kivételezéssel és a bántalmazások elfogadásával, Keveházi Gábor korábbi operaházi balettigazgatót és Sárközi Gyulát egyebek mellett növendékek megverésével, Sebestény Katalint mentális terrorral, Sebestyén Csabát pedig növendékek orális szexre kényszerítésével vádolják.

Mind a cikkben nevesített mestereket, mind az MTE-t megkerestük kérdéseinkkel, de a mesterek közül egyedül Sárközi reagált: konkrét kérdéseinkre nem válaszolt, ehelyett ügyvédjén keresztül perrel fenyegette meg az Azonnalit. Az intézmény pedig csak egy szűkszavú közleményt juttatott el hozzánk, amelyben szintén nem adtak választ a feltett kérdésekre.

A cikk megjelenését követő napon, kedden az MTE honlapján Bolvári-Takács Gábor rektor egy nyilatkozatban reagált az írásra. Ebben így fogalmaz:

„Az Egyetem rektoraként sajnálatomat fejezem ki és bocsánatot kérek mindazoktól, akik korábbi tanulmányaik során személyükben sérelmet, pedagógiailag helytelen bánásmódot tapasztaltak, illetve éltek meg. Az Egyetem elismeri, hogy annak megítélésében, hogy mely cselekmény vagy élethelyzet tekinthető megalázónak, az érintett növendék álláspontja mérvadó, függetlenül attól, hogy évtizedekkel ezelőtt a művészetoktatás módszereit a maitól lényegesen eltérő politikai környezet, társadalmi nyilvánosság és pedagógiai értékrend határozta meg.”

A rektor továbbá a közleménye egy másik pontjában leszögezi, hogy

az MTE-vel ma is munkaviszonyban lévő oktatók ellen a cikk alapján „…munkáltatói intézkedést, etikai eljárást, indokolt esetben büntetőeljárást kezdeményez”.

Az intézmény honlapja szerint ma Keveházi Gábort, Sebestény Katalint és Sebestyén Csabát foglalkoztatja az Egyetem. Sárközi Gyula, a Madách Tánciskola alapítója már évek óta nem dolgozik az MTE-n, ahogy a cikkben szintén nevesített egykori kollégiumi igazgató, Benkő Ágnes, Perlusz Sándor balettmester és Dózsa Imre sem.

Megkerestük az ügyet 2017-ben Facebook-posztjaival elindító Kriston Lászlót is. Ő röviden reagált: azt mondta, nem érti, hogy a korábbi munkatársakra – így Sárközi Gyulára – miért nem vonatkoznak a rektor kijelentései. (FRISSÍTÉS: a volt növendék ezt követően nyílt levélben válaszolt a Facebookon Bolvári-Takácsnak. Ebben megerősítette a nekünk elmondottakat, és sérelmezi, hogy Dózsa Imre és Sárközi Gyula ellen semmilyen a rektor közleménye alapján semmilyen vizsgálatot nem indítanak. László szerint csak akkor van értelme a párbeszédnek, ha az MTE-vel munkaviszonyban nem lévőket is felelősségre vonhatják. „Sem Dózsa, sem Sárközi nem áll törvényen felül, és nem kellene kivételt képezniük a nyilvános/közéleti elszámoltatás alól sem, hiszen ők is közpénzből dolgoztak, közintézményben”, emellett László azt is kéri a rektortól, hogy „üzenete lényegét” továbbítsa Kásler Miklós EMMI-miniszternek is, aki az MTE fenntartásáért felelős kormánytag.)

Az ügy későbbi fejleményeiről a továbbiakban is beszámolunk.

A BALETTINTÉZET EGYKORI ÉPÜLETE AZ ANDRÁSSY ÚTON / THALER TAMÁS, WIKI

Alább – az MTE kérésének megfelelően – változtatás nélkül közöljük Bolvári-Takács nyilatkozatát:

„Az Azonnali.hu honlapon 2020. július 27-én megjelent, az egykori Magyar Táncművészeti Főiskola volt balettnövendékeinek 20-25 évvel ezelőtti eseményeket felidéző beszámolóin alapuló cikk kapcsán a Magyar Táncművészeti Egyetem rektoraként az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. A mai Magyar Táncművészeti Egyetem számára elsődleges növendékei és hallgatói – szakmai, fizikai, érzelmi – biztonsága, az etikai és jogi normák betartása, az átláthatóság. Az Egyetem zéró toleranciát gyakorol minden olyan cselekedettel szemben, amely kívül esik az intézmény által önmaga számára, a magyarországi és nemzetközi sztenderdek mentén felállított, szigorú etikai normarendszeren. Az Egyetem elfogadhatatlannak tart és gyakorlatából kizár minden, a növendékei és hallgatói fizikai, érzelmi, mentális integritását sértő szakmai, pedagógiai megközelítést, módszert és technikát. A növendékek előmenetelének és teljesítményének megítélése kizárólag szakmai szempontokon, testületi döntésen alapul.

2. Az Egyetem az elmúlt években jelentős reformokat hajtott végre működésében, amelynek nyomán mára mindenben megfelel az általános szakmai etikai elvárásoknak. Jelentősen átalakult az alsó évfolyamok tanrendje, a személyre szabott tehetséggondozás. Valamennyi balett-teremnek folyosóra néző ablaka van, biztosítva a szakmai órák külső ellenőrizhetőségét. A szakmai vizsgák, évvégi eltanácsolások rendje az SZMSZ részét képező Hallgatói Követelményrendszerben az intézmény honlapján hozzáférhető, akárcsak a bárki által igénybe vehető etikai eljárásrend. Külön szabályzat határozza meg a táncoktatásban elengedhetetlen fizikai érintkezés feltételeit és követelményeit. Az Egyetem Egészségfejlesztő Központjában folyamatos iskolaorvosi, ortopédiai, pszichológiai, dietetikai, gyógytornász és masszőr szolgáltatást biztosítunk. Rendszeresek a mesterek, tanárok, kollégiumi nevelők módszertani, pszichológiai, táncegészségügyi továbbképzései. A balettmesterek hetente állandó időpontban tartott fogadóórával állnak a szülők rendelkezésére. A rektor konzultációs fórumot működtet a Szülői Munkaközösséggel és a Hallgatói Önkormányzattal.

3. Az Egyetem rektoraként

 

sajnálatomat fejezem ki és bocsánatot kérek mindazoktól, akik korábbi tanulmányaik során személyükben sérelmet, pedagógiailag helytelen bánásmódot tapasztaltak, illetve éltek meg.

 

Az Egyetem elismeri, hogy annak megítélésében, hogy mely cselekmény vagy élethelyzet tekinthető megalázónak, az érintett növendék álláspontja mérvadó, függetlenül attól, hogy évtizedekkel ezelőtt a művészetoktatás módszereit a maitól lényegesen eltérő politikai környezet, társadalmi nyilvánosság és pedagógiai értékrend határozta meg.

4. Az Azonnali.hu fent említett cikkében szereplő állítások kapcsán

 

a rektor munkáltatói intézkedést, etikai eljárást, indokolt esetben büntetőeljárást kezdeményez azon érintett balettmesterek esetében, akik a Magyar Táncművészeti Egyetemmel jelenleg is oktatói jogviszonyban állnak.

 

5. A Magyar Táncművészeti Egyetem vallja, hogy létrehozásának és működésének célja mindenkor a hazai táncművészet szolgálata, a táncra és tánccal történő nevelés művészetének művelése volt, az egyetemes humanizmus jegyében. Az intézmény ennek ismeretében vállalja hetvenéves múltját, tradícióit, kinevelt tehetségeit, táncművészeit, táncos szakembereit és mestereit, tisztelettel gondol a végzett és a tanulmányaikat bármely, önhibájukon kívüli okból megszakító növendékeire és hallgatóira, s mindarra az élményre, amellyel a táncművészet kedvelőit, a társadalom egészét megajándékozta.

 

Budapest, 2020. július 28.

Dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár, rektor”

KIEMELÉSEK: Azonnali

CÍMLAPKÉP: Vitárius Bence / Azonnali

Galavits Patrik
Galavits Patrik az Azonnali újságírója

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek