Azonnali érettségi: hány pontot kapnál földrajzból?

Szerző: Ungár Péter
2020.05.01. 08:03

A koronavírus ellenére is úgy néz ki, május 4-én megkezdődnek az érettségik. Ráadásul március közepétől zárva az iskolák, így a felkészülés jóval nehezebb. Az Azonnalin úgy próbálunk segíteni, hogy az érettségik előtti héten naponta közzéteszünk egy-egy próbafeladatsort, amit az adott tárgy szakértői állítottak össze, és amivel tesztelheted, hogy állsz. Utolsóként íme, egy középszintű feladatsor földrajzból!

Azonnali érettségi: hány pontot kapnál földrajzból?

Hamarosan, május tizenkettedikén tartják a földrajzérettségit, így most az Azonnalin ebből a tárgyból tesztelheted a tudásod. Ez az Azonnali választott tárgya, a kötelező tárgyakból és angolból mint választott nyelvből itt találod az azonnalis próbafeladatsorokat.

A földrajz-próbafeladatsor összeállítására Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselőt kértük fel (aki egyben lapunk többségi tulajdonosa), ugyanis bár kevesen tudják róla, de az egyetemen (a CEU-n és Edinburghben) földrajztudományt tanult, diplomája szerint geográfus.

A helyes megoldásokat a feladatok alatt kattintással rögtön ellenőrizheted, de ha egyben szeretnéd a feladatsort megoldani és utólag ellenőrizni, a feladatsor legvégén letöltheted egyben a teljes megoldókulcsot is.

+++

1. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások Magyarország nemzeti parkjairól?

a) A Kiskunsági Nemzeti Park hazánk legnagyobb és legrégebbi nemzeti parkja.


b) A Hortobágyi Nemzeti Park és Kiskunsági Nemzeti Park állat- és növényvilága alapvetően hasonló.


c) A Dévaványai Túzokrezervátum a Duna-Ipoly Nemzeti Park egyik legnagyobb részterülete.


d) Az Őrségi Nemzeti Park Magyarország egyik gombákban leggazdagabb területe.

(4 pont)

Kattints az 1. feladat megoldásáért!

a) hamis

b) igaz

c) hamis

d) igaz 

2. Egészítsd ki a helyes válaszlehetőséggel a Nappal kapcsolatos állításokat!

a) A Nap működésének alapja az a termonukleáris folyamat, amelyben a(z) _______ héliummá alakító reakciók sorozata zajlik.

+ oxigént

+ hidrogént

+ széndioxidot 

+ metánt 

b) Mivel a nap nem szilárd, különböző részei különböző sebességgel rotálnak: a Nap egyenlítője ___ naponta fordul körbe teljesen, ezzel szemben a sarkokon a Napnak 36 nap amíg megfordul a saját tengelye körül.

15

25

45

55

c) A Földünkig eljutó napsugárzás 90%-a a _________ keletkezik.

fotoszférában

magban 

koronában

konvektív zónában


d) A tudományos konszenzus szerint a Nap nagyjából __________ betöltötte az élettartalmát.

negyedrészt

félig

háromnegyedrészt 

teljesen

(4 pont)

Kattints a 2. feladat megoldásáért!

a) hidrogént

b) 25

c) fotoszféra

d) félig


3. Egészítsd ki az állításokat a demográfiai átalakulás négy szakasza kapcsán, illetve az e) pontban határozd meg, hogy a felsorolt állítások igazak vagy hamisak!

a) Az első szakasz, amikor a születési és a halálozási arány is magas, a népességszám pedig lassan növekszik. Az átlagéletkor ___.

+ magas

alacsony

b) Mely országok tartoznak az első szakaszba?

az afrikai országok nagyrésze

egyik ország sem, ez az ipariforradalom előtt volt elterjedt


c) A második szakasz, amelyben a halálozási arány az életkörülmények javulásának hatására csökken, de a születési arány ugyanolyan magas, mint korábban. A népesség száma rohamosan gyarapszik. Mi a legemblematikusabb példa arra a technológiai áttörésre, amelyek az itt említett életkörülmények javulását okozta?

penicillin

gőzgép 

fogamzásgátló tabletta

traktor


d) A harmadik szakasz, amelyben a halálozási arány az előzőnél is alacsonyabb, de a születési arány is csökken. Mindez persze hosszú folyamat. A népesség számának növekedése mérséklődik.


A nők hozzáférése az oktatáshoz nagyrészt hozzájárul a demográfiai modellek közötti váltáshoz, mivel a nők hozzáférése az oktatáshoz...

erősíti a technológiai fejlődést, hiszen több tudós lesz.

olyan társadalmakat teremt, amelyben a férfiak rosszabb helyzetbe kerülnek.

azt eredményezi, hogy később szülnek gyereket és aktívabban élnek a családtervezés lehetőségeivel.

aláássa a családi értékeket.


e) A negyedik szakasz, amelyben a halálozási arányszám tovább csökken és a születések száma is lényegesen kisebb. A népességnövekedés megáll, esetleg természetes fogyásról is beszélhetünk. Az európai országok nagy része ebben a szakaszban tart, beleértve Magyarország népességét is.


A születési ráták bizonyíthatóan csökkennek, ha... (igaz vagy hamis?)

a nők a családban és a társadalomban több hozzászólási jogot kapnak, és ha az anyaszerepen kívül számukra más alternatívák is megnyílnak.

elterjed a szexuális felvilágosítás, és így a családtervezés.

az emberek életszínvonala csökken és ki tudják használni a jóléti gyermekvédelmi intézkedéseket.

nő a gyermekhalandóság, hiszen akkor egy generáció múlva kevesebb lesz a termékeny nő.

(8 pont)

Kattints a 3. feladat megoldásáért!

a) alacsony

b) egyik ország sem, ez az ipari forradalom előtt volt elterjedt

c) gőzgép

d) azt eredményezi, hogy később szülnek gyereket és aktívabban élnek a családtervezés lehetőségeivel

e) igaz, igaz, hamis, hamis

4. A földrajztudomány története és megalapozó elméletei

a) Mi az a környezeti determinizmus?

+ Az az elmélet, amely szerint a környezet fizikai tulajdonságai (klíma, domborzat stb) alapvetően meghatározzák a társadalmak fejlődésének útját.

Az az elmélet, amely szerint a környezet fizikai tulajdonságai (klíma, domborzat stb) az egyedüli meghatározói a társadalmak tulajdonságainak.

Az az elmélet, amely szerint a környezetvédelem a gazdaság legfontosabb célja.

Az az elmélet, amely szerint a környezet tulajdonságait a társadalmi berendezkedés tulajdonságai determinálják.

b) Ki az alábbi földrajztudósokból a környezeti determinizmus egy prominens képviselője?

Linda McDowell

Alice Garnett

Doreen Massey

Ellen Churchill Semple

(2 pont)

Kattints a 4. feladat megoldásáért!

a) Az az elmélet, amely szerint a környezet fizikai tulajdonságai (klíma, domborzat stb) alapvetően meghatározzák a társadalmak fejlődésének útját.

b) Ellen Churchill Semple

5. Egy kis földtörténet (2 pont, elemenként egy pont) 

a) Több mint kétmilliárd évvel az ember megjelenése előtt szinte semmi oxigén nem létezett. 2,3-2,4 milliárd év körül az oxigén hirtelen növekedésnek indult, amit ________ néven szoktunk emlegetni.

Kis Oxidációs Esemény

Nagy Oxigenizációs Esemény

Sápadt Nagy Paradoxon

Médea-hipotézis

b) Az egyik, jelenleg is széleskörűen elismert tudományos elmélet szerint az oxigén képződését az óceáni _______ okozták, amelyek az első fotoszintetizáló lények voltak, tehát széndioxidot fogyasztottak és oxigént termeltek.

retrovírusok

cianobaktériumok

helicobaktériumok

algák 

(2 pont)

Kattints az 5. feladat megoldásáért!

a) Nagy Oxigenizációs Esemény

b) cianobaktériumok

6. Mely európai országokra jellemzőek az alábbi leírások? (4 pont, elemenként egy pont) 

a) Nem tagja az Európai Uniónak, Európa egyik legnagyobb életszínvonallal rendelkező országa, ráadásul halászata is vezető helyen áll Európában. 

+ Egyesült Királyság

Svájc

Norvégia

Dánia  

b) Nem euró a pénzneme, nyitott gazdasága, nagyon fejlett mezőgazdasága van, és ehhez az országhoz tartozik Grönland szigete.

Dánia

Norvégia

Svédország

Izland  

c) Nem tagja az Európai Uniónak, egyik legkisebb népességű ország a kontinensen, turizmusközpontú gazdasággal.

Dánia

Svédország

Svájc

Izland 

d) Nem euró a pénzneme, két évszázada nem vett részt háborúban, gépgyártása és nehézipara a mai napig jelentős.

Svédország

Izland

Dánia

Finnország

(4 pont)

Kattints a 6. feladat megoldásáért!

a) Norvégia

b) Dánia

c) Izland

d) Svédország

7. Mely közel-keleti országokra jellemzőek az alábbi leírások?

a) A startupszektor egyre nagyobb jelentőségű ennek az országnak a gazdaságában, de a gyógyszergyártás és a turizmus is fontos gazdasági tényezők, nyersanyagokból nagyrészt importra szorul.

Libanon

Omán

Izrael

Szíria 

b) Az egyik legkisebb gazdaság a Közel-Keleten, szintén importra szorul nyersanyagokból, királyság az államformája.

Libanon

Izrael

Jordánia

+ Egyiptom 

c) A kőolajexport a gazdaság legfontosabb alapja, magas életszínvonalat eredményez, állami prioritás a gazdaság diverzifikációja, ami miatt a régió egyik legdiverzebb gazdaságú országa.

Izrael

Szaúd-Arábia

Egyesült Arab Emírségek 

Libanon 

d) A kőolajexporttól szinte teljesen függő kisország, amely nem tudja sikeresen diverzifikálni a gazdaságát.

Izrael

Libanon

Irán

Kuvait

(4 pont)

Kattints a 7. feladat megoldásáért!

a) Izrael

b) Jordánia

c) Egyesült Arab Emírségek

d) Kuvait

8. Globális kihívások: igaz vagy hamis?

a) A Montreáli Jegyzőkönyv a nemzetközi környezetpolitika egyik legsikeresebb egyezménye.


b) A Montreáli Jegyzőkönyv a széndioxid-kibocsátást szorította vissza.


c) A Montreáli Jegyzőkönyv miatt jelentősen csökkent a CFC-gázok kibocsátása.


d) Margaret Thatcher az 1989-es, ENSZ-ben elmondott beszédében ellenezte az egyezményt, ami miatt az majdnem meghiúsult.

(4 pont) 

Kattints a 8. feladat megoldásáért!

a) igaz

b) hamis

c) igaz

d) hamis

Töltsd le a teljes feladatsort egyben ITT, a megoldókulcsot pedig ITT!

Ha kipróbálnád magad magyarból, matekból, töriből és angolból is, akkor ide, ide, ide, és ide kattints!

MONTÁZS: Vitárius Bence / Azonnali

Ungár Péter
Ungár Péter az Azonnali többségi tulajdonosa

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek