Azonnali érettségi: hány pontot kapnál matekból?

Szerző: Sándor András
2020.04.28. 08:53

A koronavírus ellenére is úgy néz ki, május 4-én megkezdődnek az érettségik. Ráadásul március közepétől zárva az iskolák, így a felkészülés jóval nehezebb. Az Azonnalin úgy próbálunk segíteni, hogy az érettségik előtti héten naponta közzéteszünk egy-egy próbafeladatsort, amit az adott tárgy szakértői állítottak össze, és amivel tesztelheted, hogy állsz. Most a matekon a sor!

Azonnali érettségi: hány pontot kapnál matekból?

Pontosan egy hét múlva tartják a matematikaérettségit, ezért az Azonnalin most matekból próbálhatjátok ki magatokat.

Nem biztos, hogy jól járnátok, ha mi magunk állítjuk össze a feladatsort, így inkább felkértük rá Sándor András matematikust és matektanárt, aki az ELTE-n és Oxfordban végzett, most pedig a CEU-n kutat doktoranduszként, és mellette A Gondolkodás Öröme Alapítványnál tanít is.

A feladatsor formailag és témáiban megegyezik az érettségivel, viszont összességében jóval nehezebb, mint egy átlagos középszintű érettségi feladatsor. Többek között azért, mert

azok a típusfeladatok vannak benne összeválogatva, amik ki szoktak fogni az érettségizőkön.

Így egyrészt nem érdemes az eredményéből messzemenő következtetéseket levonni, másrészt viszont tanulságos lehet a feladatok végiggondoldása. Mindenképp javasolt vizsgakörülmények között, írásban megoldani őket, mielőtt a megoldásokat elolvassátok.

A helyes megoldásokat a feladatok alatt kattintással rögtön ellenőrizheted, de ha egyben szeretnéd a feladatsort megoldani és utólag ellenőrizni, a feladatsor legvégén letöltheted egyben a teljes megoldókulcsot is.

+++

I. RÉSZ


Az itt található 12 rövid kérdés megoldására 45 perc áll rendelkezésre az érettségin. A megoldások sorrendje tetszőleges.

1. A={1,3,5,7,9}, B={2,3,4,5,6}

a) Add meg az A halmaz egy páros elemszámú részhalmazát, amelynek eleme az 5, de amely nem tartalmazza az 1-et!


b) Elemeinek felsorolásával add meg az ​ halmazt és az  halmazt!


(3 pont)

Kattints az 1. feladat megoldásáért!

a) A következők bármelyike helyes: {5,3}, {5,7}, {5,9}, {5,3,7,9}. Az A halmaz elemeiből ki kell választanunk néhányat a megadottak szerint – csupán ennyit jelent ugyanis a részhalmaz fogalma. Érdemes a könnyű résszel kezdeni: tudjuk, hogy az 5-öt ki kell választani. És összesen páros darab kell nekünk. Ha nem akarunk kiszúrni magunkkal, legyen csak két darab. Az 1-et nem választhatom, bármi más jó. Például 5,7. És halmazként kell leírni a kiválasztott elemeket: {5,7}.

Érdemes megjegyezni, hogy egy halmaz elemeit bármilyen sorrendben megadhatjuk. A feladatban csak azért növekvő sorrendben vannak az elemek, mert így kényelmesebb velük dolgozni.

b)  = {1,7,9}

Ezt a legegyszerűbben és legbiztosabban úgy kaphatjuk meg, ha leírjuk az A halmaz elemeit, majd végigmenvén a B halmaz elemein, ez utóbbiakat kihúzzuk a felsorolásból, amennyiben szerepelnek. Tehát esetünkben 1, 3, 5, 7, 9. A különbséghalmaz az így megmaradt elemekből áll.

 = {1,2,3,4,5,6,7,9}

Ezesetben fel kell sorolni a két halmaz elemeit. Csupán arra kell figyelni, hogy semmi ne szerepeljen kétszer. A sorrend itt sem számít, bár könnyebb ellenőrizni magunkat, ha valamilyen logikus rendben soroljuk az elemeket.

2. Egyszerűsítsd az  törtet, ha az a ismeretlen értéke nem -1.


(2 pont)

Kattints a 2. feladat megoldásáért!

Ha szerencsénk van, eszünkbe jut, hogy van valami algebrai azonosság az  kifejezéssel. És ha nem sikerül pontosan felidézni, akkor esetleg a függvénytábla segíthet. A keresett azonosság: . Ebből egy osztással kijön a megoldás.

De mi van, ha ez nem jut eszünkbe? Ekkor nem szabad elkeseredni. Érdemes behelyettesíteni az a ismeretlen helyébe néhány egyszerű számot, és megnézni, mit kapunk. 0-ra a tört -1-et ad eredményül, 1-re 0-t, 2-re 1-et, 3-ra 2-t. Ebben megláthatjuk a szabály, hogy a tört értéke mindig eggyel kisebb, mint az a változó értéke, tehát .

3. Egy mértani sorozat első tagja 400, hatodik tagja 12,5. Add meg a sorozat második tagját!


(2 pont)

Kattints a 3. feladat megoldásáért!

A megoldás: 200.

Mi történik egy mértani sorozatban? Mindig meg kell szorozni valamivel (ezt hívjuk hányadosnak vagy kvóciensnek) a sorozat tagjait, hogy a következő tagot kapjuk. Öt lépés alatt lesz 400-ból 12,5. Itt azt látjuk, hogy a számaink csökkennek, tehát egy egynél kisebb (abszolút értékű) szám lesz a hányados. Hányadrészére csökkent az öt lépésben, amíg az első tagtól a hatodikig jutunk? 400/12,5=32. Tehát öt lépés alatt 32-ed részére csökkent a szám. Így egy lépésben 2-vel kell osztani, hiszen 32=25. Vagyis a második tag 400/2=200.

A kevésbé intuitív, de mindig alkalmazható módszer – ami mindig működik, de kellemetlenebb a számolás – a következő: legyen q a hányados. Tudjuk, hogy a hatodik tag . Így . Vagyis  a számológép segítségével. A második tag pedig .

Annyit érdemes még itt észben tartani, hogy általában egy mértani sorozat hányadosa lehet negatív szám is. De itt nem ez a helyzet. 

4. Oldd meg a cos x = 0 egyenletet a valós számok halmazán!


(2 pont)

Kattints a 4. feladat megoldásáért!

A megoldás: , ahol k egy tetszőleges egész szám (avagy ).

Az ilyen típusú feladatoknál a legbiztosabb módszer az, ha felskicceljük magunknak a koszinuszfüggvény grafikonját, vagy kikeressük a függvénytáblából.

Az egyenlet az összes olyan x-et keresi, ahol a grafikon metszi az x tengelyt. Ezeket le tudjuk olvasni: az első ilyen hely a , majd utána -nként ismétlődik. Ezt az ismétlődést jelöljük a fenti „” módon az egyszerűség kedvéért.

5. Egy 10-nél nagyobb, de 20-nál kisebb egész számnak 5 osztója van.

Mi lehet ez a szám? Válaszodat indokold!


(3 pont)

Kattints az 5. feladat megoldásáért!

A megoldás: 16.

Ha nincs ötletünk egy ilyen feladat megoldására, érdemes meggondolni, hogy végig lehet-e nézni az összes lehetőséget. 10 és 20 között 9 darab szám van összesen, tehát nagyon is végignézhető. Megkönnyíti a dolgunkat, ha felidézzük, hogy minden prímszámnak összesen két osztója van, és így ők nem jöhetnek itt szóba. A 9 számunk között négy prím van: 11, 13, 17, 19. Ezeket kizárhatjuk. A maradék öt szám osztói a következők:

12: 1,2,3,4,6,12;

14: 1,2,7,14;

15: 1,3,5,15;

16: 1,2,4,8,16;

18: 1,2,3,6,9,18

Egyszerűbb a megoldás, ha ismerjük azt a tényt, hogy egy számnak pontosan akkor van páratlan sok osztója, ha négyzetszám. (Különben egy szám osztóit osztópárokba lehet rendezni.) Így az egyetlen szóba jövő négyzetszám a 16, és elég ezt leellenőriznünk. 

6. Egy bolti termék árát először 20%-kal emelték, majd később 40%-kal csökkentették. Hány százalékos egyszeri változásnak felel meg a két változtatás egymásutánja?

(2 pont)

Kattints a 6. feladat megoldásáért!

A megoldás: 28%-os csökkenés.

Gondolhatnánk, hogy a válasz egyszerűen +20%-40%, tehát -20%. De ez nem helyes, mert a második változtatás mértéke a 20%-os emelés utáni árhoz van viszonyítva, vagyis a megemelt ár 40%-ával kell csökkentenünk. A helyes módja a számolásnak az, ha a 20%-os emelést az ár 1,2-szeresére növekedésének fogjuk fel, a 40%-os csökkenést, 0,6-szorosára való csökkenésnek. Így azt kapjuk, hogy összességében az eredeti ár az 1,2∙0,6=0,72-szeresére változott. Ez pedig 28%-os csökkenésnek felel meg.

7. A  9x2+bx+1 másodfokú kifejezés diszkriminánsa 0. Add meg b lehetséges értékét/értékeit!


(3 pont)

Kattints a 7. feladat megoldásáért!

A megoldás: 6 és -6.

Egy ax2+bx+c másodfokú kifejezés diszkriminánsa b2-4ac. (Ez van a megoldóképletben a gyök alatt, és ezen múlik a megoldásszám.) Csak be kell helyettesíteni a képletbe, és meglátjuk, mi lesz. Esetünkben a=9, c=1, az ismeretlen b pedig itt is b. Így a diszkrimináns b2-4∙9∙1=b2-36. Ennek kell 0-nak lennie. Ne ijedjünk meg, ez egy nagyon egyszerű egyenlet. Átrendezve b2=36, innen b vagy 6 vagy -6.

8. Válaszd ki a megadott  függvények közül a megfelelőket! (Egy függvény többször is szerepelhet.)

   

a)  páros függvény(ek)

b)  monoton növekvő függvény(ek)


(2 pont)

Kattints a 8. feladat megoldásáért!

A függvénytábla segítségével skicceljük fel a megadott függvényeket! Ez alapján megállapíthatjuk, hogy melyik hová való.

a) g és j. Egy függvény akkor páros, ha a grafikonja szimmetrikus az y tengelyre.

b) f. A másik háromban van csökkenő szakasz.

9. Az ábrán egy szabályos négyzetrács látható. Ezen bejelöltünk három vektort. Fejezd ki w-t u és v segítségével!

(3 pont)

Kattints a 9. feladat megoldásáért!

A megoldás: w=3v-6u

Ha vektorokat kell összeadnunk (ezt jelenti ugyanis, hogy fejezzük ki w-t a másik kettővel), akkor csak oda kell mozgatni gondolatban az egyik vektor kezdőpontját a másik végpontjához. Némi próbálkozás után kiderül, hogy sosem fogunk vízszintes vektort kapni u-ból és v-ből, mert mindkettő fölfelé mutat. Viszont a vektorok ellentettjét is használhatjuk, ha tudjuk, hogy kivonásnál csupán meg kell fordítani a vektorunkat. Így már tudunk vízszintes irányú vektort képezni: v-2u. Ennek éppen háromszorosa a keresett w. Így jön ki w=3(v-2u)=3v-6u.

10. Egy szabályos dobókockával kétszer dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy az első dobott szám kisebb, mint a második? Indokold!

(3 pont)

Kattints a 10. feladat megoldásáért!

A megoldás:  a valószínűség.

Összesen 36∙6=36 féle eredménye lehet a két dobásunknak (mindkét dobásra 6 lehetséges kimenetel), ezek egyenlő valószínűséggel fordulnak elő. A kérdés az, hogy közülük hány felel meg a feltételünknek?

Egy megoldási lehetőség, hogy szisztematikusan felsoroljuk az összes megfelelő számpárt:

(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)

(2,3), (2,4), (2,5), (2,6)

(3,4), (3,5), (3,6)

(4,5), (4,6)

(5,6)

Összesen 15 darab van. Így megkapjuk a fenti megoldást.

Egy másik lehetőség, hogy meggondoljuk, hogy a két dobás hogyan viszonyulhat egymáshoz. Lehetnek egyenlők, lehet az első nagyobb, vagy a második nagyobb. Egyenlőség 6 esetben áll fenn, mivel hatféle számot dobhatunk egy kockával. A maradék 36-6=30 eset pedig egyenlően oszlik el aszerint, hogy melyik dobás a nagyobb, mert a két dobás szerepe fölcserélhető. Így is megkapjuk a megoldást: 30/2=15. 

11. Egy tízfős társaság összejövetelén mindenki pontosan 5 társával fogott kezet. Hány kézfogás történt összesen?


(2 pont)

Kattints a 11. feladat megoldásáért!

A megoldás: 25 kézfogás történik.

Ha nincs ötletünk, akkor ábrázolhatjuk gráfként a kézfogásokat. Kell 10 csúcs, és úgy húzzuk be az éleket, hogy mindegyikből 5 él induljon ki. Majd megszámolva az éleket 25-öt kapunk. Vigyázat, a számoláskor jelöljük be, hogy melyik élt számoltuk. És még így is könnyen elvéthetjük a leszámlálást.

A fenti módszer helyett elképzelhetjük, hogy hogyan számolnánk meg a kézfogásokat. Minden személy 5 kézfogásban vesz részt, és 10-en vannak. Tehát ez 50 kézfogás lenne. Viszont mindet kétszer számoltuk, mindkét résztvevő oldaláról egyszer-egyszer. Így kapjuk meg megoldást: .

12. Add meg y értékét, ha ! Megoldásod indokold!


(3 pont)

Kattints a 12. feladat megoldásáért!

A megoldás: y=5.

Egy lehetséges megoldási módszer, hogy a jobboldalt átírjuk egy 2-es alapú logaritmussá. A logaritmus azonosságai alapján . Így a következőt kapjuk: . Most lehagyhatjuk mindkét oldalról a logaritmust (a logaritmus monotonitása miatt), azt kapva, hogy . Ebből y=(16-1)/3=5.

A megoldás első lépését a következő gondolattal is helyettesíthetjük: az egyenlet két oldala egyenlő, tehát ha a 2-t fölemelem a bal oldalon szereplő hatványra, az meg fog egyezni azzal, ha a jobb oldalon szereplő hatványra emelem. Tehát . Az egyenlet bal oldala a logaritmus definíciója szerint 3y+1, a bal oldal pedig 16. A befejezés ugyanúgy, mint fent. 

 

+++

II. RÉSZ


Összetettebb feladatok következnek, a megoldások gondolatmenetén van a hangsúly, a pontok nagy része erre jár. A 13-15. feladatok megoldása kötelező, a 16-18. feladatok közül kettőt kell megoldani. Erre összesen 135 perc áll rendelkezésre az érettségin.

13. a) Egy gyártelepen 7 ipari épület található (az ábra felülnézetből mutatja őket). A központi épület szabályos hatszög alaprajzú, ennek oldala 40 m. A körülötte álló hat darab siló alapja egy-egy 40 m sugarú kör. Egy vihar megrongálta a telep északi felének tetőzetét (a vonal fölötti satírozott rész), így azt fel kell újítani. Mekkora a területe a felújítandó tetőrésznek?

b) Rajzolj egy gráfot a megadott csúcsokra, ahol minden csúcs fokszáma 4 vagy 5.

c) A fenti tulajdonságokkal legföljebb hány éle lehet egy gráfnak?

(a) 6 pont, b) 2 pont, c) 4 pont)

Kattints a 13. feladat megoldásáért!

a) A felújítandó tetőrész területe 17158,1 m2.

A kérdéses rész két teljes körből, két félkörből és a hatszög feléből tevődik össze. Elsőként számoljunk a körökkel! Egy kör területe . A két félkör területe megegyezik egy teljes körével. Tehát összesen három kör területének összegére vagyunk kíváncsiak, ez .

A hatszög felénél kétféleképpen is gondolkodhatunk. A hatszög középpontjából indulva, két vágással feldarabolhatjuk három egybevágó szabályos háromszögre, melyek oldala megegyezik a hatszög oldalával, tehát 40 m. A szabályos háromszög magassága -szöröse az oldalának. Így a kis háromszögek területe egyesével . A három háromszög együttesen pedig ennek háromszorosát teszi ki, azaz . Így a keresett terület összesen .

A hatszög felének területének kiszámolására egy másik természetes út is adódik. A hatszög behúzott felezővonala párhuzamos az oldalával, így a kapott idom egy trapéz. A trapéz alapjai 40m és 80m, magassága pedig . A vonatkozó területképlet azonos eredményt ad a fentivel.

b) Egy példa a számos lehetőség közül:

c) Legföljebb 17 éle lehet a gráfnak.

Egy gráf éleinek számát megkaphatjuk, ha összeadjuk a fokszámokat, majd az összeget elosztjuk kettővel (hiszen minden élt kétszer számoltunk). A lehető legnagyobb fokszámösszeg a megadott feltételekkel 7∙5=35-nek tűnik. Viszont a fokszámösszeg páros kell, hogy legyen minden gráfban (különben az élek száma nem volna egész), így a maximum 34. Ezzel pedig a számításunk 17 élt ad. Ez meg is valósítható, a fenti ábra egy jó példa rá.

14. Egy iskolai közvéleménykutatás során megkérdeztek 16 diákot, hogy hányszor ettek a büfében az elmúlt hónapban. A válaszok a következők voltak: 0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,4,5,7,7,10.


a) Mennyi az adathalmaz mediánja, átlaga és szórása?

b) A büfében háromféle sütit lehet kapni: islert, zabkekszet és minyont. Egy 35 fős osztályban megkérdeztük, hogy ki melyiket szereti. Csak hárman voltak, akik egyiket sem jelölték meg a válaszokban, viszont nem volt olyan, aki a minyont és a zabkekszet is szereti. 24 olyan diák van, aki szereti legalább az egyiket, de nem a minyont. Hatan viszont csak a minyont szeretik. Hányan vannak, akik a minyont és az islert jelölték meg?


c) Egy csokimárka nyereményjátékot hirdet. Minden szelet csokival 5% nyerési esélyünk van. Ha 5 szeletet veszünk a boltban, mekkora esélyünk van arra, hogy van közte nyerő?

(a) 4 pont, b) 4 pont, c) 4 pont)

Kattints a 14. feladat megoldásáért!

a) A medián 2; az átlag 2,81; a szórás pedig 2,92.

A mediánt könnyedén kisilabizálhatjuk a nagyság szerint sorba rakott adatokból. A két középső szám 2 és 2, így a medián velük egyenlő. Az átlag is számolható úgy, hogy beütjük a számológépbe a számokat összeadva és elosztjuk 16-tal. De ez már sokkal egyszerűbb, ha a gép statisztikai funkcióját használjuk. A szórás esetében pedig rémálom egy ekkora adathalmazzal számolni. És még ha elméletileg teljesen képben is vagyunk, akkor is nagy eséllyel félreütünk valamit. Tehát ezt mindenképp a gép statisztika módjával számoljuk! Ha valakinek nincs olyan számológépe, amelynek a statisztikai funkcióját készségszinten ismeri, az gyorsan szerezzen be egyet és tanulja meg használni, mert ezen biztosan pontok múlnak az érettségin.

b) 2-en jelölték meg a minyont és az islert.

Ennek átlátásához mindenképp érdemes halmazábrát rajzolni. Ebbe beírhatjuk a megadott információkat. Kívül vannak 3-an, akik semmit sem szeretnek. A feketével satírozott rész, amely a zabkekszet és minyont szeretőkhöz tartozik, üres. A kékkel satírozott részben 24-en vannak összesen. A csak minyont szeretők pedig 6-an. Így a kimaradó, pirossal jelzett részbe kerül a maradék 35-3-24-6=2 diák.

c) 22,6% eséllyel van köztük nyerő.

Első pillantásra visszariaszthat bennünket, hogy végig kell nézni a binomiális valószínűségét annak, hogy egy, kettő, három, négy vagy öt csokival nyerünk. Szerencsére ebben nem kell elmerülnünk, mert áttérhetünk a komplementer eseményre, azaz megkérdezhetjük helyette, hogy mekkora az esélye annak, hogy egyik se nyer. Ez már könnyebbnek tűnik. Egy csoki esetén a nemnyerés esélye 95%, azaz 0,95. Így annak a valószínűsége, hogy az öt csokink egyike sem nyer, a csokikhoz tartozó nemnyerési esélyek szorzata. Ez pedig 0,955≈0,774. Így annak a valószínűsége, hogy legalább egy csokink nyer, ennek komplementere: 1-0,774=0,226, azaz 22,6%.

15. 

a) Egy 8 cm átmérőjű, 20 cm magas egyenes körhenger alakú tolltartó palástját piros, két alapkörét pedig kék anyaggal szeretnénk beborítani. Mennyivel több piros anyagra van szükségünk, mint kékre (cm2-ben kifejezve)?


b) Oldd meg a valós számok körében az alábbi egyenletet!

c) Egy szabályos ötszög átlója 17 cm. Mekkorák az ötszög oldalai?

(a) 4 pont, b) 3 pont, c) 5 pont)

Kattints a 15. feladat megoldásáért!

a) 402,2 cm2-rel több piros anyagra van szükségünk.

Az egyenes körhenger palástjának területe felírható mint az alapkör kerülete szorozva a henger magasságával (kiolvasható a függvénytáblából, de egyébként szemléletesen is érthető). Így ez a terület, az adatainkat behelyettesítve . A két alapkör területe pedig, a 4 cm-es sugárral számolva, . A kettő különbsége adja a megoldást.

b)

Az egyenlet elsőre ijesztőnek tűnhet, de valójában teljesen ártalmatlan, csupán egy furcsa formájú elsőfokú egyenlet. Vigyük át az x-es tagot jobbra és hozzunk közös nevezőre a jobb oldalon: 

5-tel leegyszerűsítve kapjuk a , ahonnan, felszorozva 12-vel: .

c) Az oldal hossza 10,5 cm.

Az első ábrán látható szabályos ötszög átlója levág egy egyenlő szárú ABC háromszöget. Ennek A-nál lévő szöge 108°, amennyi a szabályos ötszög belső szögeinek mérete. Ha az A-hoz tartozó magasságot behúzzuk (talppontja T), akkor ez két egybevágó derékszögű háromszögre osztja ABC-t. A TC szakasz hossza 17cm/2=8,5cm. Az ezzel szemben lévő TAC szög pedig 108°/2=54°. Így a BC szakasz hossza, amely egyben az ötszög oldala is, felírható mint . Az egyenlőszárú háromszögben szinusztételt is írhattunk volna az AC és BC oldalakra, ami ugyanezt az eredményt adja. 

16.

a) Oldd meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán:

b) Az   lineáris függvény zérushelye 3, a z=1  helyen pedig -4 az értéke. Ábrázold a függvényt és add meg a és b értékét!


(a) 9 pont, b) 6 pont)

Kattints a 16. feladat megoldásáért!

a) Két megoldás van: x=0 és x=2,5.

Az abszolútértékes egyenletet szét kell választani:  és . A terv: külön-külön megoldjuk őket és megnézzük, hogy értelmes megoldásokat kapunk-e. Mindkét egyenlet másodfokú. Az elsőnek a diszkriminánsa negatív, így nincs megoldása. A másodiknak két gyöke van x=0 és x=2,5. Visszahelyettesítve az eredeti abszolútértékes egyenletben azt kapjuk, hogy mindkettő teljesíti az egyenlőséget.

b) a=2, b=-6

A függvény zérushelye azt jelenti, hogy a megadott értéket z-be helyettesítve 0-t ad a függvény. Ez esetünkben a következőt jelenti:  A másik feltétel hasonlóképpen ezt jelenti:   Van két ismeretlenünk: a és b, és van két lineáris egyenletünk, ez jó hír. Meg is tudjuk oldani: az elsőből a második egyenletet kivonva kapjuk, hogy 2a=4 (vigyázzunk az előjelekkel). Innen a=2 és b=-6.

17. Adott az A(-1,2) és a B(1,5) pont a síkon.


a) Írd föl annak az A középpontú K körnek egyenletét, amely átmegy a B ponton!


b) Mik a koordinátái azon E és F pontoknak, ahol a K kör metszi az x tengelyt?


c) Írd föl a K körhöz az E és F pontokban húzott két érintőegyenletét!

(a) 4 pont, b) 3 pont, c) 6 pont)

Kattints a 17. feladat megoldásáért!

a) 

Készítsünk ábrát! A kör sugara Pithagorasz-tétellel . A kör egyenlete pedig így . Ellenőrizzük, hogy B koordinátái valóban teljesítik az egyenletet!

b) E(2,0) és F(-4,0)

Az x-tengelyt az határozza meg, hogy minden pontjának y koordinátája 0. Tehát a keresett metszéspontokat úgy kapjuk meg, ha a kör egyenletébe y=0-t helyettesítünk. Az így kapott egyenlet . Átrendezve . Ennek gyökei x=2 és x=-4. Így kapjuk a fenti E és F metszéspontokat.

c) 3x-2y=6 és -3x-2y=12

Érintőegyenletet úgy lehet a legegyszerűbben felírni, ha normálvektornak vesszük az érintési pontba mutató sugarat. Így az E-hez tartozó normálvektor (3,-2), az egyenes egyenlete ezzel a normálvektorral (úgy hogy tartalmazza E-t) pedig 3x-2y=6. Hasonlóképpen kaphatjuk meg az F-hez tartozó érintőegyenletét: -3x-2y=12.

18.

a) Egy házaspár két másik párt hív vendégségbe magához. Az ovális vacsoraasztalhoz hányféleképpen ülhetnek le, ha a párok egymás mellett akarnának ülni?


b) A fentiekkel ellentétben a két asztalfőt már elfoglalta a háziasszony és a házigazda. Hányféleképpen ülhet le most a másik két pár, ha megkérik őket, hogy a párok ne üljenek egymás mellé?

c) Egy radioaktív anyag felezési ideje két és fél nap. Órában és percben kifejezve mennyi idő alatt bomlik el az anyag 5%-a?


(a) 5 pont, b) 4 pont, c) 5 pont)

Kattints a 18. feladat megoldásáért!

a) 96-féleképpen foglalhatnak helyet párokban.

Sok különféle módon leszámlálhatjuk a lehetőségeket. De figyeljünk oda, hogy ne zavarodjunk bele abba, hogy körbeülik az asztalt!

Egy lehetséges végigszámolás a következő: jelöljünk ki egy főhelyet. Ide bármelyik ember ülhet a 6 közül. Mellé jobbra vagy balra kell ülnie a párjának. Ez eddig 6∙2 lehetőség. Ugyanabban az irányban tovább haladva a következő helyre ismét bárki ülhet: 4 lehetőség. Mellé muszáj a párját tenni: 1 lehetőség. A következő helyre megint 2 ember ülhet, és végül az utolsó helyre az utolsó ember. Ez összesen 6∙2∙4∙1∙2∙1=96. Jegyezzük meg, hogy nem számoltuk egyik ülésrendet sem többször.

b) 16-féleképpen

Az előzőhöz hasonlóan itt is sokféle logikával végig lehet gondolni. A fenti megoldás mintájára a következőt tehetjük: jelöljünk ki egy üres széket, erre bárki ülhet a 4 vendég közül. A helyet foglaló párja valahová a szembeoldalon kell, hogy üljön: ez 2 lehetőség. A fennmaradó két helyre a másik pár kétféleképpen ülhet le. Így helyes ülésrendet kapunk és minden ilyet egyszer számoltunk: 4∙2∙2=16.

c) 4 óra 26 perc alatt bomlik el az anyag 5%-a.

Váltsuk át rögtön a felezési időt órába: 60 óra. A radioaktív bomlás csökkenő exponenciális folyamat, így az atommagok Nszáma felírható a következőképpen: , ahol N0 jelöli a kezdeti anyagmennyiséget, t az időt és μ a folyamatra jellemző konstanst. A felezési időből tudjuk, hogy . Keressük azt a T-t, amire . Mivel , ezért 0,50,074=0,95 (a logaritmus definíciója szerint). Tehát a két egyenlet alapján . Aminek a két végét összeolvasva: . Ez pedig nagyjából 4 óra 26 perc.

Töltsd le a teljes feladatsort egyben ITT, a megoldókulcsot pedig ITT!

Szerdán a törivel folytatjuk! Ha kipróbálnád magad magyarból, ide kattints!

MONTÁZS: Vitárius Bence / Azonnali

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek