A korrupció és annak elhallgatása a bomlasztó

Semsei Ferenc

Szerző:
Semsei Ferenc

2020.02.08. 17:23

Nem lehet elmenni amellett, hogy Kispesten a Lackner-ügyben érintett (köz)szereplők egyike sem cáfolta érdemlegesen és tételesen azokat a tényállításokat, melyekkel őket saját párttársuk, barátjuk korrupció hírébe hozta.

Ez itt egy véleménycikk, ami nem feltétlenül tükrözi az Azonnali álláspontját, de itt van, mert szeretjük a jól érvelő és érdekes szövegeket. Ha vitáznál vele, vagy küldenél egyet te is, csak bátran!

Olvasom a közleményeket, bejegyzéseket, hozzászólásokat több helyen, s kicsit úgy érzem, néhány fontos tény és szempont feledésbe merül a Lackner Csaba-féle felvételekkel kapcsolatban. Amiért erősödnek is az indulatok, és a felesleges zaj is elég nagy.

2019 októberében kormányközeli médiumok hosszan cikkeztek arról, hogy egy kispesti szocialista képviselő, Lackner Csaba mintegy 40 órás kép- és hangfelvételen beszél olyan korrupciós ügyekről, melyeknek meghatározó szereplője volt, illetve olyanokról, amikről további tudomása volt. Ezen kívül, ha hihetünk a felvételeknek, részletesen feltárul előttünk egy belső romlottság, ami jellemzi a kispesti kerületvezetést. Nyilvánvalóan sokkolta ez akkor a jelöltállításban együttműködő ellenzéki pártokat. Annál is inkább, mert a hír jó időzítéssel az önkormányzati választások előtt, de már a jelöltállítás lezártát követően jelent meg. A választást ennek ellenére az ellenzék fölényesen megnyerte. Később pedig az MSZP Lacknert ki is zárta a pártból, aki a mandátumáról viszont nem mondott le a mai napig.

Októberben még nem lehetett világosan látni, hogy a felvételeken elhangzó állításoknak mennyi a valóságalapja, és mennyiben csak egy hencegő ember nagyotmondásait rögzítették, majd tálalták nyilvánvaló tendenciózussággal a kormányoldali propagandában – mely orgánumok ráadásul méltán érdemelték ki, hogy ellenzéki szereplők ne tekintsék őket saját jogukon hitelt érdemlőknek. Továbbá: akik ismerik Lacknert, állítják, hogy ez a hencegés nem áll tőle távol annyira. Személyesen nekem az is furcsa volt, hogy a felvételeken mindez olyan, mintha az MSZP-s politikus szinte tollba mondaná az egészet.

Ugyanakkor mostanra nem mehetünk el a tény mellett, hogy

a felvételeken név szerint vagy beazonosíthatóan megszólított (köz)szereplők egyike sem cáfolta érdemlegesen és tételesen azokat a tényállításokat, melyekkel őket saját párttársuk, barátjuk korrupció hírébe hozta.

Nem tudunk arról sem érdemben, hogy Lackner Csabával szemben indítottak-e pereket. Sőt, inkább azt a látszatot keltik, mint akik azért nem foglalkoznak ezzel, mert pontosan igaz minden, ami elhangzik, s mivel a valósággal nem tudnak cáfolni, ezért úgy vélik, hogy az egyetlen járható út a tagadás és a hallgatás.

Ezen kívül idő kellett arra is, hogy felszínre kerüljenek olyan tények, melyek a felvételek bizonyos részeit egyértelműen hitelesítik. Ilyen például, hogy Kránitz Krisztián fizetését valóban a duplájára emelte saját hatáskörben az MSZP-s Gajda Péter polgármester. Ennek a ténynek a lehetséges hátteréről ad leírást a felvétel. Kránitzról (a felvételeken néha Krinyónak nevezik) érdemes tudni, hogy a felvételek idején MSZP-s önkormányzati képviselő volt. Ezzel egy időben ellátta a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet igazgatói tisztségét is. Ez utóbbi státuszában erősítette őt meg a városvezetés. Az egy külön írást is megérne, hogy mennyiben érdemelte ki ezt a vagyonkezelő vezetője.

Ahogy az is erősen kérdéseket vet fel, hogy mennyiben történt ez jogszerűen és a felelős gazdálkodás figyelembevételével. Az is figyelemre méltó, hogy a felvételeken elhangzik, hogy az építési hatóság vezetője a választásokat követően nem fog a hivatalban dolgozni. Távozásának hivatalosan ismert körülményei ugyan eltérnek a felvételeken elhangzottaktól, de az nem szokatlan jelenség, hogy a valós okokat a formalitás diszkréten elfedi. Az Egészségügyi Intézet felújítási munkáinak problémái először a felvételen kerülnek említésre a nyilvánosságban. Ezek létét később a polgármester is legalább részben megerősítette.

Tehát megállapíthatjuk, hogy a felvételek egy részén mindenképpen valós dolgok hangzanak el. Ami annyit minimum jelent, hogy a beszélő vagy beszélők a kívülállóknál mindenképpen többet tudnak. Ez pedig ahhoz képest, hogy Gajda Péter még fel sem ismerte jódarabig képviselő- és párttársát, barátját a felvételeken, továbbá maga Lackner talán még most is tagadja, hogy ő lenne azokon, tehát a kezdeti információkhoz képest mindenképpen figyelemre méltó eszkaláció történt.

Megdöbbentő látni azt is, hogy közben a többi ellenzéki szereplő, a helyi DK, a kispesti Párbeszéd, valamint a hírbe nem hozott szocialista politikusok is mélyen hallgatnak.

Fontos leszögezni, hogy legtöbbjük az előző ciklusban is képviselő, bizottsági tag, illetve bizottsági elnök, önkormányzati cégeket felügyelő bizottsági tag vagy éppen alpolgármester és bizony polgármester volt. Azaz az érintett időszakban is ők vezették a települést, s hoztak elvileg felelős döntéseket. Most pedig mintha arra játszanának, hogy megússzák az előttük álló 5 évet, mondván „utánuk az özönvíz”.

Mindeközben a momentumos Paróczai Anikó önkormányzati képviselő kapja az ívet sokszor, mintha a ő lenne az ellenzéki egység bomlasztója. Emlékeztetnék ezért mindenkit újfent, hogy a felvételeken egy MSZP-s politikus beszél párt- és képviselőtársai, valamint a szintén MSZP-s polgármester korrupciójáról, s akik még rajtuk kívül hallgatnak, azok a vontakozó időszakban szintén döntéshozó és a végrehajtást ellenőrző szerepben voltak és vannak jelenleg is. S ki tudja most megmondani, hogy a rendületlen bizalom mögött cinkosság van-e, illetve mikortól tekinthetjük cinkosságnak e hallgatást az október óta felszínre került tények fényében.

Szögezzük le tehát, hogy az ellenzéki egységet nem a Momentum bomlasztja, hanem a nem alaptalan korrupciógyanú, s a többi ellenzéki szereplő magatartása ebben a helyzetben!

A legutóbbi fejlemények egyike az volt, hogy Ferenczi István LMP-s önkormányzati képviselő előterjesztésére az önkormányzat egy vizsgálóbizottságot hozott létre a kérdéses ügyek kivizsgálására. A csavar ebben az, hogy a helyi MSZP, DK, Párbeszéd a Fidesszel összefogásban zárttá tette e bizottság működését. Kérdés, hogy ez mennyire volt törvényes. További fejlemény pedig az volt, hogy Paróczai Anikó egy videósorozatot indított el, melynek első részében mutatta be a történetet röviden, reflektorfénybe helyezve Kránitz Krisztián 2018-ban vásárolt spanyolországi nyaralóját, mely nem szerepelt a 2019-ben benyújtott vagyonnyilatkozatában.

Végül vegyük sorra, hogy mely dolgok hangzanak el a felvételeken, s igényelnének tisztázást akár a megszólított személyek részéről, akár Lackner Csaba oldaláról, hogy miért mondott róluk ilyeneket.

A teljesség igénye nélkül 2019 október óta nem tudjuk, hogy

+ Kránitz Krisztiánnak milyen szerepe volt az 1,2 milliárd forintos hitelfelvételben, ami alapján a felvételen elhangzó állítás szerint „jár neki” valami? S hogy pontosan mi az, ami “jár neki”?

Mit értsünk azalatt, hogy Kránitz Krisztián a felvétel tanúsága szerint azt mondta, hogy nyugdíjba is mehetne, mert megkereste, amit akart (az állítás ugye nincs összhangban a vagyonnyilatkozataival)?

Lackner Csaba hogyan keresett annyi pénzt havonta legálisan (?), amit 8-10 új építésű ingatlan kiadásával fedezve tudna csak kompenzálni?

Mit csinált Gajda Péter a felvétel szerint „kurva okosan”?

Igaz-e, hogy Kránitz Krisztián az önkormányzattól kapott pénzt külön számlán tartja, s ahhoz nem nyúl, s ha ez igaz, akkor miből él, s vásárol nagy értékű ingatlanokat? Ha ez nem igaz, akkor Lackner Csabának lenne szükséges tisztáznia, hogy mi alapján mondott ilyet?

Kik voltak azok, akik a felvételen azt mondják, hogy „számlákat utána tudsz gyártani”, és akik erre helyeselnek? A képviselő és a Közpark Kft. akkori felügyelőbizottságának elnöke a felvételen azt mondja, hogy ő pontosan ezt teszi. Október óta senki nem tartotta fontosnak tisztázni, hogy ismert-e ez a gyakorlat a Közpark Kft-nél például, ahol akkoriban Lackner a felügyelőbizottság elnöke volt? S ahol jelenleg is folyik nyomozás számlagyártás miatt. Igaz, ez utóbbi az igazgató feljelentése nyomán.

Vásárolt-e további ingatlanokat Kránitz Krisztián az édesanyja nevére? Ha igen, miből volt erre fedezet?

A kerületi MSZP nevében senki sem cáfolta azt az állítást, hogy a tagság tudja, hogy Kránitz Krisztián „rengeteg pénzt rakott zsebre”. S hogy azon, amit Kránitz Lackner szerint félrerakott, Lackner miért „csak kacagott”?

Milyen ügyletre utalva hangzik el a felvételeken, hogy Somogyi László vállalkozó 12 milliót adott Kránitznak, s ugyanezen jogügyletből 3 milliót Gajda Péternek?

A felvételeken többször elhangzik az a terv, hogy a kispesti MSZP tagjai átszivárognak más pártokhoz abból a célból, hogy rajtuk keresztül az adott baráti kör megőrizze befolyását pártokon átívelően a város irányításában, s ezáltal a források visszaosztásán keresztül elérjék a céljukat, a korai nyugdíjba vonulást. Volt-e ilyen terv? Ha igen, vannak-e így beépült személyek a többi ellenzéki pártban?

Miért volt jó, hogy Kránitz „bukása” eltereli a figyelmet a vagyonkezelőről?

Somogyi László soha nem állt elő egyértelműen cáfolandó, hogy az Anidia Kft mellett a Compassion Kft-ben is érdekelt. Soha nem cáfolta, hogy a Compassion Kft-hez megadott elérhetőségen ő vette fel a kapcsolatot, ahogy a cikkekben megjelent. A felvételen elhangzik: “Somogyi Laciék csinálják az egészségügyi intézet átalakítását…”, miközben a pályázatot a Compassion Kft nyerte el. Mi köze Somogyi Lászlónak a Comapssion Kft-hez?

Soha senki nem cáfolta azt a felvételeken szereplő imlicit („Mi a f…sz lesz most velem, hogy a Krisztián kiesett?”) és explicit („te is csak azért élsz még, azért van pénzed, mert a Krinyó neked pénzt ad”) állítást, hogy Somogyi László megélhetését és jólétét Kránitz Krisztián biztosította a Vagyonkezelőn keresztül. Soha senki nem oszlatta el azt a látszatot, hogy ez a magyarázata annak, hogy Kránitz Krisztián személyéhez a polgármester azért ragaszkodik, hogy ez a befolyás és a visszaosztási rendszer továbbra is érvényesüljön, vagy le ne lepleződjön, hogy a múltban így volt

Somogyi Ildikó MSZP-s képviselő soha nem cáfolta a sajtóban megjelent állítást, hogy hivatalos leveleit az Anildia Kft-re utaló freemailes címről küldte. Ha pedig igaz, akkor szükséges lenne tisztáznia, hogy mi a kapcsolat a volt férje cégével, mely számos közbeszerzést nyert meg Kispesten. Kizárható-e, hogy ez a kapcsolat a közbeszerzési döntésekre közvetve vagy közvetlenül hatással volt? Fekete László, a közbeszerzési bizottság korábbi és jelenlegi MSZP-s elnöke sem gondolta fontosnak megszólalni ezekben a kérdésekben.

További kérdés, hogy a Lackner Csaba által felvázolt koncepció mentén veszítették-e el bérleményüket emberek? Folytatott-e a hivatal vizsgálatot, hogy ez a gyakorlat létezik-e, vagy van-e kockázata annak, hogy ilyen gyakorlat kialakulhat?

Vizsgálta-e a hivatal az építési hatóság korábbi vezetőjének – Guzmics Zsombornak – a munkáját a felvételeken hallható érintettség okán? Ha igen, akkor eredményre jutott-e? Ha nem, akkor jogosan vetődik fel a kérdés, hogy milyen mennyiségű és minőségi információ szükséges ahhoz, hogy egy felelős kerületvezetés vizsgálatot folytasson le az irányítása alá tartozó hivatalban?

Mikor vizsgálták utoljára a korrupciós kockázatokat, és ezeknek a vizsgálatoknak mi lett az eredménye? Van-e az önkormányzatnál integritási tanácsadó vagy koordinátor? Ha nincs, ki a felelős az integritási kockázatok vizsgálatáért?

Konkrétan a Tompa utcai telek kapcsán folyt-e vizsgálat a felvételek alapján?

A felvételek alapján folytattak-e vizsgálatot, hogy van-e korrupciós kockázat az építési szabályzattal összefüggésben?

Ezek azok a kérdések, amiket nem lehet elintézni egy „nem történt ilyesmi” válasszal.

A szerző a Momentum kispesti szervezetének tagja. A cikk a saját véleményét tükrözi, nem a Momentum álláspontját.

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek