Muszáj játszani a keresztényt, hátha hoz voksot októberben

Szerző: Johann Reichert
2019.09.04. 15:50

Most épp két keresztény kamukonferencia keretében versenyeznek azon a kormányon belül, hogy ki a nagyobb keresztény. Közben a hívek csöndben otthagyják a Fideszt.

Muszáj játszani a keresztényt, hátha hoz voksot októberben

Ez itt egy véleménycikk, ami nem feltétlenül tükrözi az Azonnali álláspontját, de itt van, mert szeretjük a jól érvelő és érdekes szövegeket. Ha vitáznál vele, vagy küldenél egyet te is, csak bátran!

Két nemzetközi „keresztény” konferenciát is szervez egy időre a kormányzat: szeptember 4–6-án tartják a Szijjártó-féle külügyminisztérium rendezvényét, szeptember 5–6-án pedig a III. Budapesti Demográfiai Csúcsot, ez utóbbit Szijjártó csöndes ellenlábasa, Novák Katalin Fidesz-alelnök és családügyi államtitkár „háziasszony” szervezésében.

A két rendezvény nyilván uralni fogja a következő napok kormánysajtóját. Az utca emberének úgy tűnhet majd, hogy íme, egy igazi keresztény ország, felelős keresztény politikai vezetéssel, és minden a legnagyobb rendben van, elvégre a Duna-Tisza partján az isteni és az emberi erények mentén virágzik az élet, különösen az állami élet.

Nagy kár, hogy a magyar valóság homlokegyenest ellentétes azzal a képpel, amelyet a kormányzat igyekszik festeni – nyersen mondva nagyszabású képmutatás az egész.

Hadtudományos keresztény konferencia – keresztes háború?

A külügy rendezvényének Budapest Forum for Christian Communicators a címe, a konferencia szabatos magyar megnevezésével a szervezők nem is bajlódtak egyébként. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervező partnerei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, továbbá, ráadásul (!) annak Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara – nehéz erre épeszű magyarázatot találni. Hacsak azt nem, hogy a minisztériumi beharangozó szerint „a kereszténydemokrácia külső és belső támadás alatt áll” – tart tehát a mi drága kormányunk egy konferenciát, amelyben a kereszténydemokrácia a hadtudományok egyik fejezete...

Menczer Tamás, a külügyi tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára úgy fogalmazott, a konferencia nemcsak vallásos embereknek szól, hanem mindenkinek, akinek fontos a keresztény kultúra megőrzése, és kíváncsi arra, hogy a kereszténydemokrácia milyen válaszokat ad a jelenlegi kihívásokra. A rendezvény köszöntőjéből az is kiderül, hogy releváns kérdéseket akarnak megvitatni, a program „olyan tágabb témakörök köré rendeződik, mint a keresztény újságírás, kereszténység a XXI. században, keresztényüldözés a világban, valamint kereszténység és a család”.

Lehetetlen nem észrevenni, hogy a kormányban küzdelem folyik a „ki a nagyobb keresztény” címért.

Valószínűleg egyikük sem hallott a Máté és Márk evangéliumában is olvasható tanításról, miszerint „aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok”, valamint a kormányzati szolgasajtó által ezerszer gyalázott Ferenc pápa szavaira is emlékezhetnének, miszerint „összeegyeztethetetlen a hataloméhség mások szolgálatával!

Ki tudja megváltani a világot a családpolitikai problémáktól tíz percben?

Alighogy elkezdődik a keresztény hadtudományi demokráciakonferencia, csatába indul a másik kormányhadtest is, az emberminisztérium. A Budapesti Demográfiai Csúcsot harmadjára rendezik meg „mint egy olyan rangos nemzetközi fórumot, amely alkalmat kínál arra, hogy politikai szereplők, döntéshozók, egyházi és civil vezetők, a tudományos világ képviselői megoszthassák egymással elképzeléseiket és tapasztalataikat”. (Vajh mi értelme volt akkor az első kettőnek?)

A rendezvény értékét nyilván nagyban növeli, hogy mindjárt a megnyitó után, 9.46 és 9.58 közt, 12 perc alatt megáldja az eseményt három püspök, továbbá (biztos, ami biztos) az óhitű zsidó főrabbi is – tudják, az a Köves Slomó, aki forintmilliárdokat kap a keresztény kormányzattól, cserébe viszont ráüti a kóserpecsétet Orbánra meg a gyűlöletpropagandájára.

A kegyelmekben gazdaggá tett konferencián ezek után a demográfiai kihívásokról 15–15 percben felszólal négy vitán felüli szakértő, ebben a sorrendben: az esztergomi érsek, a szerb köztársasági elnök, a cseh miniszterelnök, a volt ausztrál miniszterelnök és végül, na ki? Nem más, mint személyesen Orbán Viktor. (Nagy győzelem ez Novák Katalinnak, kíváncsian várjuk, elmegy-e Orbán a Szijjártó-rendezvényre is.) Eztán már csak 10-10 percre érdemesíttetnek a hozzászólók, akik közt van magyar és külföldi, férfi és nő, politikus és tudós vegyesen. Hogy mennyiben tekinthető értelmes eszmecserének két nap, közelebbről 8 és fél óra alatt nem kevesebb, mint 45 embert odarángatni tízperces etapokban a mikrofon elé, arra csak az „emberi erőforrás” tudhatja a választ.

Nem vagyunk persze naivak, ennek az egésznek az az értelme, hogy az önkormányzati választásig elkövetkező öt hétre legyen médiamuníció. Legyen mihez nyúlni, ha a kormányt és az ő nagyszerű családpolitikáját (hogy valójában miért nem nagyszerű, és hova vezet ennek folytatása tizenöt éven belül, arról itt írtunk részletesen) dicsérni akarja a sajtós szolgahad. A Szijjártó-tárca meg ugyanezeket az anyagokat gyártja le, csak nekik a harcos, pontosabban „üldözött” és „önvédelmi” kereszténység illusztrálása a feladatuk.

Nézzük, mit mond a szentszéki tanítás a lopásról!

Ha a kormányerőknek tényleg fontos volna a krisztusi tanítás, illetve az Apostoli Szentszék, netán a nagy történelmi egyházak társadalmi tanítása, akkor minden további nélkül elmélyedhetnének benne – és magukra ismerhetnének. Sajnos nem a jó oldalán, hanem az ostorozott bűnösökén. Pedig jónak lenni jó (ahogy a katolikusok pár éve kiplakátolták), és az Isten sem kötelezi a kormányt, hogy ocsmány bűnöket kövessen el sorozatosan.

Tisztességes gondolkodók tudják, hogy a kereszténydemokrácia fogalmát a római katolikus teológia vezette be és dolgozta ki, illetve alakítja folyamatosan. E tárgyban nincsen hivatalos református tanítás, persze vannak református szerzők is. A kormányzat – hacsak teheti – római katolikusnak akar látszani, mert abban van a legnagyobb politikai hozadék, a legtöbb szavazó. A kormány „ideológiai-teológiai felelőse”, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes maga is római katolikus teológus. Elvárható lenne tehát, hogy az Orbán-rezsim ne ötletelgessen a kereszténydemokráciáról, hanem a tőle függetlenül megalkotott mércéhez mérje a saját gyakorlatát. Az ötletelgetés azért is veszélyes, mert

a háttérben a kormány vért izzad, hogy jövő szeptemberben idecsalogassa a pápát az eucharisztikus világkongresszusra – miközben semmibe veszi az egyházi tanítást.

Lássunk néhány példát.

A II. vatikáni zsinat egyik legfontosabb dokumentuma, a Lumen gentium konstitúció alaposan kifejti, hogy az egyház Isten népe – és ebből a nézőpontból nem lehetséges olyan következtetésre jutni, hogy keresztény érveléssel indokolható ismeretlen személyek elleni gyűlölet. Magyarán a migránsgyűlölet kormányzati szítása gyökeresen ellentétes a keresztény tanítással.

A szintén zsinati Gaudium et spes konstitúció 70. pontja elvszerűen leszögezi: „A beruházásoknak a maguk részéről arra kell irányulniuk, hogy mind a mostani, mind a jövő népesség számára elég munkaalkalmat és jövedelmet biztosítsanak. A beruházásokról és a gazdasági élet irányításáról döntő egyének, csoportok vagy hatóságok ezeket a célokat tartsák szem előtt. Ismerjék föl súlyos kötelességüket, hogy egyrészt gondoskodniuk kell az egyesek és az egész közösség számára a megfelelő élethez szükséges javakról; másrészt a jövőről gondoskodván meg kell teremteniük az igazságos egyensúlyt a mai – egyéni és közösségi – fogyasztói igények és a jövendő nemzedék számára szükséges fölhalmozás követelménye között.” Ennek fényében a felcsúti stadion, kisvasút, mesterséges tó – bűnnek minősül. És még hosszan sorolhatnánk hasonlókat.

Ez a kormány feléli a jövőt, pont úgy, mint szoclib elődei – igaz, többet lop.

A római katolikus egyház társadalmi tanítását egységes szerkezetben összegző kompendium 411. pontját mintha az Orbán-rezsimről írták volna: „A demokratikus rendszerek legsúlyosabb torzulásai közé tartozik a politikai korrupció, mert egyszerre árulja el az erkölcs alapelveit és a társadalmi igazságosság normáit: azáltal akadályozza az állam helyes működését, hogy negatívan befolyásolja a kormányon lévők és a kormányzottak között lévő viszonyokat; növekvő bizalmatlansághoz vezet a közintézmények iránt, kiváltja a polgárok növekvő érdektelenségét a politikával és annak képviselőivel szemben, ami az intézmények gyengülését eredményezi. A korrupció alapjaiban torzítja el a meghatározó intézmények szerepét, mert azokat lobbista követelések közötti politikai alkuk terepéül és a kormányon lévők kiszolgálására használja fel. Ezen a módon a politikai döntések mindazok szűkös céljainak kedveznek, akik rendelkeznek eszközökkel, hogy ezeket a döntéseket befolyásolják és valamennyi polgár közös boldogulását meggátolják.”

Mindezt a Fidesz által kifejezetten csodált lengyel pápa, Szent II. János Pál fejtette ki, többször és igen alaposan. Egyébként Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma jószerivel elejétől a végéig kész vádirat az Orbán-rezsim uralmi gyakorlata ellen.

Aki keresztény, az tudja, hogy a család nem pénzkérdés

Különösen szomorú a kormány „családpolitikája”, mert velőtrázóan cinikus. Ha keresztény volna a rezsim, akkor pontosan tudná, hogy a család, a gyermekvállalás nem pénzkérdés. Ha hajlandó volna a reszim tisztességgel végiggondolni a magyar családpolitika történetét, akkor pontosan tudhatná, hogy minden pénzígéret hoz egy pár hónapos átmeneti „javulást” (valójában azonban ez csupán látszat, kissé megbolydulnak a születések, igazából átmenetileg lelassul a romlás) – és kész.

Amikor pénzt tesz a kormány a szüléshez, az mindig ugyanazt jelenti: először örülnek neki, pár hónap után viszont kiderült, hogy „ennyi kevés”. Kevés lett a szüléshez a gyes, a gyed, a szocpol, a félszocpol, a fészekrakó hitel, stb. Ez teljesen értelmetlen politika, és a Fidesznek is besült a csok-propagandája, elég megnézni a születésszámokat. Le is van tiltva a konkrét születésszám említése is a kormánynál, nem szerepel a „Demográfiai Csúcs” honlapján sem.

A jézusi tanítás világos, mint a nap: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.”

A keresztény családpolitika tehát nem egyéb, mint házasságvédelem. Támogatni a házasságokat, visszaszorítani a házasságellenes, családromboló folyamatokat, a költő szavával: hogy a férfiak férfiak maradjanak és nők a nők – ez a feladat. Nem hiteles az a kormányzat, amelyik bejegyzi az egyneműek élettársi kapcsolatát, viszont beszól a melegtüntetőknek, akiknek előtte engedélyezte a felvonulást.

Persze ez nem könnyű, sok bölcsességet, hiteles politikusokat, példamutató elitet kíván. Ja, és nem hoz ripsz-ropsz olyan sok szavazatot, mint a pénzlóbálás, hogy ki akar kapni... meg a pornográf elemekkel népszerűsködő kormánypárti média… meg a nőket húsáruként kezelő főminiszterfeleség kormánypénzzel kibélelt „szépségversenye”… meg a foci...

Ezek hiába öntözik magukra a szenteltvizet

A kereszténység alapítója feladja a leckét a hatalmasoknak. Vándortanítótól nem könnyű uralkodást tanulni – miközben vitathatatlan, hogy valakinek uralkodni is kell. A világtörténelem összes jó emlékezetű vezetőjének mégiscsak sikerült összhangba hoznia a két ellentétesnek látszó habitust. A titok nem bonyolult, fentebb idéztük is: szolgálni kell a népet, elegánsan mondva a közjót. Sikerült ez számos valódi keresztény államférfinak, Szent Istvántól Konrad Adenaueren vagy (a formálisan nem is egyháztag) Abraham Lincolnon át Antall Józsefig.

Viszont öntözheti magára a szenteltvizet literszám, aki korrupt, csal, hazudik; hiába íratja strómanok nevére a cégeit, rejti külföldi bankszámlákra a pénzeit, dicsőítteti magát fizetett firkászokkal szóban, hangban, képben – egyre rosszabbul fog aludni, ahogy közeledik a végnap.

Olvass még több cikket Johann Reicherttől az Azonnalin!

MONTÁZS: Pintér Bence / Azonnali

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek