Felrázott az EP-választás, és belépnél valamelyik pártba? Elmondjuk, hogyan kell!

Szerző: Hutter Marianna
2019.06.18. 07:08

Gyorsan belépnél az MSZP-be, amíg nem csinálja ki teljesen Gyurcsány Ferenc? Esetleg inkább az új Dobrev Klára akarsz lenni? Vagy szívesen lennél te az utolsó, aki lekapcsolja a villanyt az LMP-ben? Talán rájöttél, hogy csak akkor leszel valaha államtitkár, ha belépsz a Fideszbe vagy a KDNP-be? Az Azonnali kisokosa segít, hogyan csináld!

Felrázott az EP-választás, és belépnél valamelyik pártba? Elmondjuk, hogyan kell!

Meghozta a kedved a politizáláshoz az EP-választás vagy a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás körüli felhajtás? Ha úgy érzed, hogy ideje belátni: nincs más út, mint a kormánypártokhoz csatlakozni, vagy éppen most látod, hogy visszatért a lendület az ellenzékbe, akkor az Azonnali segít, hogyan tudnál belépni a pártokba! Ugyan a pártok közül a Fidesz, a KDNP, az MSZP és a DK sem reagált megkeresésünkre, ám miután nyilvánosak a szervezetek alapszabályai, így esetükben is lehet tudni, mi kell a párttaggá váláshoz.

Olyan érdekes adatok is kiderülnek a gyűjtésünkből, hogy a migránsokkal harcoló Fidesz beenged a pártba külföldieket, az európéer szólamokat hangoztató DK viszont nem. De melyik pártba léphetnek be 18 évnél fiatalabbak, hol nézik meg, hogy hol dolgozol, vagy mit kommenteltél a Facebookon, és hol mennyi tagdíjat kell fizetni? Ezt is összeszedtük!

EGY HELYEN A LÉNYEG. FORRÁS: AZONNALI-GYŰJTÉS

EU-n belüli migráns vagy? Attól még beléphetsz a Fideszbe!

Bármennyire is klassz ötletnek tűnik, hogy biztosra menjen az ember, és belépjen mindkét kormánypártba, ezt sajnos nem lehet megtenni, ugyanis mind a Fidesz, mind a KDNP esetén feltétel, hogy a belépők ne legyenek más párt tagjai.

Bár a Fidesz évek óta hangosan küzd a migráció ellen, már jóval liberálisabbak, ha a pártba való belépésről van szó, ugyanis nemcsak magyar állampolgárok léphetnek be a pártba.

Az alapszabály szerint például az alábbi kritériumoknak kell megfelelni annak, aki fideszes akar lenni:

+ tizenhatodik életévét töltse be,


+ cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt ne álljon (a cselekvőképesség azt jelenti, hogy önállóan köthessen valaki jogügyleteket: fogyatékosságtól függően állhat egy nagykorú személy cselekvőképességet korlátozó, vagy teljesen kizáró gondokság alatt – a Fidesznél csak az utóbbi kizáró feltétel),

+ lehet a belépő állandó magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, vagy

+ magyarigazolvánnyal rendelkező nem magyar állampolgár, és


+ beléphet az is, aki az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárságával rendelkezik.

Tisztségviselő a Fideszben csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható. A vagylagosság azt jelenti, hogy még a tisztségviselés sem csak magyar állampolgárokra korlátozódik, ugyanis itt élő EU-s polgárok választhatók a helyi önkormányzati választásokon.

Na de milyen folyamaton kell annak átesnie, aki belépne a pártba? Nemcsak, hogy írásbeli kérelmet kell benyújtania a Fidesz helyi szervezetének elnökségénél, amit ők is fognak elbírálni, de szükséges lesz az is, hogy három – legalább egyéves tagsági viszonnyal rendelkező – tag írásbeli ajánlást írjon a tagjelöltnek.

Aki hontalan, még azért támogathatja a KDNP-t

A Fidesszel ellentétben a KDNP-be csak magyar állampolgárok léphetnek be, és választójoggal kell rendelkezniük, vagyis nagykorúak. A cselekvőképesség itt is feltétel. Érdekesség, hogy

a párt ügyvezető elnöksége éppen az Európai Néppárt miatt adhat felmentést a kettős tagság tilalma alól: abban az esetben, ha egy néppárti tagszervezet tagja belépne a KDNP-be, vagy éppen egy KDNP-s lépne be egy ilyen tagszervezetbe.

Egyébként a KDNP-szimpatizáns nem magyar állampolgároknak is terem babér a pártnál, ugyanis pártoló tag lehet nem magyar állampolgár, sőt, még akár hontalan személy is, vagyis olyan ember, akinek egyetlen országban sincsen állampolgársága. A KDNP-hez való belépéshez többek közt egy részletes kérdőívet kell kitölteni, mely tartalmazza a politikai életben való korábbi részvétel, illetve a szakmai tevékenység leírását. Az alapszabály arra nem tér ki, hogy kell-e külön nyilatkozatban hitet tenni a keresztény értékrend mellett a belépőnek azontúl, hogy nyilván vállalják, egyetértenek a párt célkitűzéseivel. A tagfelvételről a helyi szervezet dönt nyílt szavazással.

Többek közt az zárható ki a KDNP-ből, aki a párt jelöltjeként indul egy választáson, de nem ül be a KDNP frakciójába vagy onnan kilép. De például kitehető az is, aki a párt politikai célkitűzéseivel szembehelyezkedik, vagy azok érvényesítését gátolja;

aki a párt „békéjét, belső összhangját súlyosan megzavarja”;  párttitkokat illetéktelenek tudomására hoz; vagy tagtársa lejáratása végett vele szemben „negatív kampányt folytat, sajtó útján rágalmazást követ el”.

Érdekesség, hogy a párt alapszabályában az is szerepel a működési elvek közt: „a KDNP a közéletben toleráns, megértő a más véleményen lévőkkel, így politikai ellenfeleivel szemben; módszere a higgadt, érveken nyugvó vita, meggyőzés, a személyes példamutatás, és ennek kell érvényesülnie a párton belüli kapcsolatokban is”.

Aki pozícióhoz jut az MSZP-ben, annak nyilatkoznia kell a vagyonáról

Az MSZP alapszabálya nem ír arról, hogy kritérium lenne a tagsághoz a magyar állampolgárság. Így elvileg szinte bárki beléphet, aki elmúlt 16 éves, és nem áll gondnokság alatt. A kettős párttagság itt sem megengedett, igaz, a párt alapszabálya csak azt tiltja, hogy tagjaik más Magyarországon bejegyzett pártba lépjenek be, tehát a külföldi pártokról nem tesznek említést.

Ugyanakkor párttisztségért már csak magyar állampolgárok indulhatnak, akiknek éppen olyan vagyonnyilatkozatot kell tennie, mint az országgyűlési képviselőknek.

Mint más pártoknál, a szocialistáknál is kell tagfelvételi kérelmet benyújtani, de ezt a helyi szervezet vezetősége akkor vizsgálja csak meg érdemben, ha a tagjelölt felvételét a belépést elbíráló szervezet két, legalább két éves párttagsági viszonnyal rendelkező tagja ajánlja. A helyi szervezet vezetősége később ismerteti a tagjelöltről kialakított véleményét, majd annak felvételéről az ottani döntéshozó fórum nyílt szavazással dönt.

Szabad a kettős párttagság a Párbeszédben

Az EP-választást követően tízen jelentkeztek, hogy szeretnének a Párbeszédbe belépni

– válaszolta az Azonnali kérdésére a párt sajtóosztálya. Jelenleg közlésük szerint összesen ötszáz tagja van a pártnak, és több mint 3000 önkéntesként regisztrált aktivistájuk.

A Párbeszéd alapszabálya nem tiltja a kettős párttagságot, de a belépési nyilatkozatban rákérdeznek, hogy a tagjelölt tagja-e más pártnak. A párt tagja lehet minden tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt nem álló magyar vagy itt választójoggal rendelkező EU-s állampolgár, és feltétel a büntetlen előélet is. Ugyanakkor az alapszabályból nem derül ki, hogy pontosan milyen típusú választójoggal kell rendelkezni, ugyanis míg a magyar országgyűlési választáson más EU-s tagállam állampolgárai nem rendelkeznek választójoggal, az önkormányzati, illetve EP-választáson szavazhatnak, amennyiben itt laknak. Az viszont kizárja a párttagságot, ha valakit a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek gyakorlásától.

Aki belépne a Párbeszédbe, annak azt írásbeli kérelemben kell ezt jelezni, és szükség van legalább két párttag írásos ajánlására is. A jelöltről az országos elnökség dönt, de megtagadhatják a felvételt például akkor, ha legalább két párttag tiltakozik ellene.

Az állítólag européer DK-ba csak magyarok léphetnek be

A DK alapszabályából az derül ki: felvételét az a 16. életévét betöltött magyar állampolgár kérhet, aki nem áll közügyektől való eltiltás vagy gondnokság hatálya alatt, illetve nem tagja más Magyarországon bejegyzett pártnak.

Vagyis bár a DK az európai integráció elmélyítését hangsúlyozza, a párt maga nem enged be külföldieket a tagok közé, ellentétben például a Fidesszel, sőt a Mi Hazánkkal.

A felvételi kérelmet – írásban vagy elektronikusan kell az illetékes választókerületi szervezet elnökségéhez kell benyújtani, ők is döntenek arról, eleget tesznek-e annak.

Na és mi mellett teszi le a voksát, aki belép a DK-ba? „Elkötelezzük magunkat a nyugati világ szellemi hagyományának érvényessége mellett; a zsidó-keresztény tradíciót, a görög-római antikvitás örökségét és a felvilágosodás szellemiségét tekintjük az európai kultúra közös alapjának.”

Ex-szociból és ex-SZDSZ-esből nem lesz jobbikos

Az interneten mintegy százan jelentkeztek eddig az EP-választás óta, illetve az alapszervezetekhez is folyamatos a jelentkezés, leginkább a kampányban résztvevő új aktivistáink kívánnak belépni a Jobbikba – reagálta a párt sajtóosztálya az Azonnali azon kérdésére, hogy az EP-választáson a rossz eredmény ellenére hányan akarnak belépni mostanában a pártba. A Jobbiknak jelenleg hozzávetőlegesen tizenháromezer tagja van.

Na és ki lehet a párt tagja? Minden magyar állampolgár, állandó magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, illetve a Magyarországtól elszakított területek és az emigráció magyarságának magyar állampolgársággal nem rendelkező tagja is. Ugyanakkor a jelentkezőnek be kellett töltenie a tizenhatodik életévét, nem lehet tagja más, pártként bejegyzett szervezetnek, vagy párt ifjúsági szervezetének, nem áll gondnokság alatt.

Azok viszont nem léphetnek be a Jobbikba, akik meghatározó szerepet játszottak a kommunista rendszerben, vagy tagjai voltak az MSZP-nek, az SZDSZ-nek,

vagy az MDF-nek 2007 január elseje után. 

Aki belépne a pártba, annak egy felvételi űrlapot kell kitöltenie, majd az adott alapszervezet dönt a felvételről.

Az LMP-nél nem csak a kommunista múlt, de az offshore-ozás is kizárt

Aki LMP-tag lenne, az legyen magyar állampolgár vagy Magyarország által elismert állam állampolgára: vagyis

az LMP a legkülföldibarátabb párt, hiszen még csak letelepedési joghoz vagy uniós állampolgársághoz sem kötik a tagságot.

A feltételek közt szerepel, hogy a belépni vágyó legyen legalább 16 éves, más magyarországi, külföldi vagy nemzetközi pártnak ne legyen tagja vagy attól juttatást ne kapjon. Ugyanakkor a párt Országos Politikai Tanácsa dönthet arról, hogy egy adott külföldi vagy nemzetközi pártban való tagság ne legyen összeférhetetlen.

A Jobbikhoz hasonlóan az LMP is kiszűri a volt kommunista funkcionáriusokat: nem lehet a párt tagja például az, aki a „BM III. Főcsoport-főnökség ügynöke, titkos munkatársa, titkos megbízottja volt”, vagy „beosztása okán a jelentéseket olvasta, vagy részt vett a politikai vagy emberi jogokat súlyosan sértő döntések meghozatalában, cselekmények végrehajtásában”. Utóbbiról a párttagnak belépési nyilatkozatában kell számot adnia, ha pedig kiderül, hogy nyilatkozata ellenére mégis köze volt a felsoroltakhoz, a párttagsága automatikusan megszűnik.

Aki LMP-tag lenne, annak jelentkezését a pártban tagsági jogviszonnyal rendelkező jelölőjének kell a párt belső honlapján rögzítenie a jelentkező bemutatkozásával együtt. 

Amennyiben a tagjelölt a jelentkezését megelőzően politikai párt – beleértve az MSZMP-t is – vagy egyéb politikai szervezet tagja volt, erről jelentkezésekor köteles beszámolni, mert ha ezt elmulasztja, máris etikai vétséget követ el.

Egyébként egy új tag felvételéhez öt olyan tag indokolással ellátott írásbeli támogatása szükséges, akik mind legalább harmincnapos tagsági jogviszonnyal rendelkeznek. Arról, hogy végül tag lesz-e a jelentkező, a párt Országos Elnöksége dönt, de a már meglévő tagok írásban jelezhetik, ha vétózni szeretnék felvételét. Érdekesség, hogy az LMP-tagok kötelezettsége többek közt az is, hogy tartózkodjanak attól, hogy kapcsolatba kerüljenek offshore cégekkel.

Uszítottál Facebookon? Mészáros Lőrincnek dolgozol? Meg se próbáld a Momentumot!

Hatszázharminc fő jelezte az EP-választást követően, hogy be szeretne lépni a Momentumba – válaszolta a párt sajtóosztálya az Azonnali kérdésére. Hozzátették: korábban kevésbé aktív pártoló tagjaik is újra aktívabbá váltak, így erősebb a szervezet, mint valaha. Összesen egyébként 825 rendes tagjuk van, míg 1760 pártoló tag.

Momentumos egyébként minden cselekvőképes természetes személy lehet, aki választható országgyűlési vagy önkormányzati választáson (tehát magyar vagy más tagállambeli uniós állampolgár, aki nagykorú), és nem vonatkoznak rá az alábbi kizáró tényezők:

+ jelenleg is tag más pártnál

szélsőséges, uszító bejegyzéseket tett Facebookon,

+ kormányközeli cégnél dolgozik,

+ a jelentkezési lapon megadott adatok valótlansága,

+ büntetett előélet,

+ nem EU-s állampolgár.

A párt alapszabálya azt is tiltja, hogy tag legyen az, aki olyan pártnak vagy más politikai szervezetnek tagja vagy alkalmazottja volt, amely a rendszerváltást megelőző kommunista diktatúra vagy egyéb önkényuralmi rendszer céljait szolgálta, így különösen a Nyilaskeresztes Párnak, a Magyar Szocialista Munkáspártnak és jogelőd pártjainak.

A Momentumhoz való csatlakozáshoz írásbeli jelentkezés szükséges egy jelentkezési adatlap kitöltésével, majd személyes interjút is készítenek vele. Ennek során kérdéseket tesznek fel a jelöltnek különböző témákban, melyek érintenek politikai, szociális és egyéb kérdéseket. „Kíváncsiak vagyunk a jelentkező gondolkodására, politikai irányultságára, véleményére.

Nem feltétlenül gond, ha a jelentkező egyes kérdésekben nem teljesen ért egyet a Momentum álláspontjával – a lényeg, hogy nyitott legyen a gondolkodása, meghallgassa mások véleményét és érveit.”

A helyi szervezet elnöke vagy HR-felelőse egy rövid személyes interjú után kezdeményezi vagy elutasítja a jelentkező pártoló tagi kérelmét. Pozitív elbírálás esetén a párt ötfős elnöksége hagyja jóvá vagy utasítja el a kérelmet, ekkor válik a jelentkező pártoló taggá, majd három hónap pártolói tagság után lehetőség van rendes párttagsági státuszt kérvényezni. 


Ezren vannak a mihazánkosok, és külföldieket is beengednek a soraikba

„Az EP-választás után körülbelül ötven fő jelentkezett hozzánk. Jelenleg a hivatalos párttagok száma megközelíti az ezret” – válaszolta az Azonnalinak Árgyelán János, a Mi Hazánk Mozgalom pártigazgatója.

Az alapszabály alapján nem teljesen egyértelmű, hogy mi a tagfelvételi korhatár. Először leszögezik, hogy olyan „cselekvőképes természetes személy lehet” tag, aki az EP-, az országgyűlési és az önkormányzati választásokon választható. Mind a cselekvőképesség, mind a passzív választójog arra utal, hogy ehhez nagykorúnak, vagyis 18 évnél idősebbnek kell lenni. Később viszont kizáró okként említik a 16 évnél fiatalabb életkort, amiből logikusan az következne, hogy 16 éven felüliek beléphetnek – pedig ők csak korlátozottan cselekvőképesek, és nincs választójoguk se. Bár az alapszabály erre nem tér ki, az EP- és önkormányzati választáson való választhatóság egyben azt is jelenti: akár más tagállambeli uniós állampolgárok is lehetnek párttagok, ha Magyarországon élnek, ugyanis ők is indulhatnak az EP- és az önkormányzati választásokon.

Az viszont nem csatlakozhat, aki más, Magyarországon nyilvántartásba vett párt tagja, ám hasonló kritériuma nincs a Fideszhez hasonlóan migrációellenes Mi Hazánknak a külföldi párttagságra nézve. Emellett a párthoz az sem csatlakozhat, aki a párt szellemiségével össze nem egyeztethető politikai múlttal rendelkezik.

A Mi Hazánk esetén a felvételi kérelmet a pártigazgatónál kell beadni igazolványkép és önéletrajz kíséretében, és szükséges hozzá két korábbi tag ajánlása is. Előre kell írásban jelezni azt is, elmarasztalta-e már bíróság jogerősen bűncselekmény elkövetése miatt. Amennyiben igen, a párt etikai és fegyelmi bizottságának írásos engedélye szükséges az illető felvételéhez. A jelölt felvételéről pedig a párt elnöksége dönt nyílt szavazással.

Te melyik pártba lépnél be mindezek alapján? Szavazz!

Hutter Marianna
Hutter Marianna az Azonnali újságírója

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek